Wilt u de informatie van de sprekers van Masterclass Brexit nog eens rustig nalezen? Download ze via onderstaande links.

Hoe als ondernemer om te gaan met de gevolgen van Brexit?
Presentatie door Erik de Bie en Marijn Bodelier van Greenberg Traurig: DOWNLOAD

Welke mogelijkheden biedt het RVO. Presentatie over impactscan en Brexit-vouchers.
Presentatie door Niek Roelofs, RVO: DOWNLOAD

Voor ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk is de kans groot dat ze te maken krijgen met de gevolgen van Brexit. Om deze ondernemers steun te bieden wordt door het RVO subsidie aangeboden voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor de onderneming. Deze zogenaamde Brexit-vouchers hebben een waarde van maximaal €2.500.

Brexit Impact Scan
De Brexit kan iedere ondernemer raken. Om de mogelijke impact van de Brexit in kaart te brengen heeft het RVO de Brexit Impact Scan ontwikkelt. Met deze scan wordt op basis van een aantal vragen de impact voor de onderneming inzichtelijk gemaakt. De uitkomst van de scan helpt de ondernemer met de voorbereidingen en laat zien waar hij bij stil moet staan om de gevolgen te beperken. Ook wanneer de Brexit in eerste instantie weinig impact lijkt te hebben adviseert het RVO iedere ondernemer de scan te doorlopen. Hiermee worden namelijk ook onvermoede effecten ontdekt. Het RVO roept dan ook iedereen op de Impact Scan te verspreiden.

Brexit-voucher
Wanneer blijkt dat een bedrijf gevolgen gaat ondervinden kan het een Brexit-voucher aanvragen. Een Brexit-voucher kan worden aangevraagd voor; het advies over alternatieve marketen voor de export en/of invoer van goederen en diensten en het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten. De voucher heeft een maximale waarde van €2.500 en dient als vergoeding van 50% van de werkelijke kosten.

Masterclass Brexit
Tijdens de succesvolle Masterclass Brexit op 28 februari sprak Niek Alofs, projectadviseur van RVO, met de aanwezige ondernemers over de impact scan en Brexit-vouchers. Hij benadrukte nogmaals het belang voor ondernemers om op Brexit voorbereid te zijn en op welke manier de Brexit Impact Scan en Brexit-voucher hierop in kan spelen. Deze woorden sloten naadloos aan op de presentaties van o.a. voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, en topadvocaten Erik de Bie en Marijn Bodelier van Greenberg Traurig.

Voor meer informatie over de Brexit-vouchers zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers.

Tijdens de Masterclass Brexit op 28 februari is Crossroads Limburg, de nieuwe naam voor het Economic Development Board Noord Limburg, onthuld. De onthulling vond plaats in aanwezigheid van oud voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy, gedeputeerde Joost van den Akker van Provincie Limburg en bestuurders van de Noord-Limburgse gemeenten. Crossroads Limburg is hét instituut dat ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Noord-Limburg bij elkaar brengt!

 

Een overkoepelende agenda voor Noord-Limburg

Noord-Limburg heeft veel te bieden voor een sterke regionale economie. Logistiek, agrofood en de maakindustrie vormen sterke pilaren in de regio. Crossroads Limburg is de actieve schakel die de ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking hand in hand te laten gaan. Crossroads Limburg streeft naar de realisatie van één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda.

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur): “Het belang van triple helix-organisaties, waarbij de overheid samenwerkt met onderwijsinstellingen en ondernemers is van wezenlijk belang voor een sterke regionale economie. Crossroads Limburg is daarom voor Noord-Limburg cruciaal om ondernemers in positie te brengen.”

Crossroads Limburg: de verbindende partij voor ondernemers in Noord-Limburg

Crossroads Limburg jaagt economische thema’s, zoals innovatie en circulariteit, aan binnen de maakindustrie, logistiek en de agrofoodsector. Het instituut neemt het initiatief om de ondernemersambities te vertalen naar een overkoepelende economische agenda en positioneert een en ander vervolgens bij de provinciale-, landelijke en Europese overheid. Daarnaast organiseert Crossroads Limburg beeldbepalende evenementen in de vorm van masterclasses.

Wethouder gemeente Venlo Erwin Boom (Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs) over Crossroads Limburg: “Om Crossroads Limburg tot een blijvend succes te maken, is het ondernemende karakter van cruciaal belang. Voorop moet staan dat dit een breed gedragen samenwerking is, waarbij ik alle ondernemers wil oproepen de handen ineen te slaan, om onze regio economisch nog krachtiger te maken!”

Herman van Rompuy voorziet een disruptie met de ingang van Brexit en spreekt hierover tijdens de masterclass.

Na een aantal bewogen jaren kunnen we er binnenkort niet meer omheen; op 29 maart a.s. stapt het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor ons als ondernemers? En hoe kunnen we hier het best mee omgaan? Deze vragen staan centraal op 28 februari tijdens de Masterclass Brexit georganiseerd door Economic Development Board en Ondernemend Venlo.

“Over 30 dagen barst de bom” – aldus keynotespreker Herman van Rompuy. Vanuit zijn ongeëvenaarde ervaring met onderhandelingen van Europees niveau zal hij zijn visie op deze ‘absurde situatie’ met ons delen. Hij verwacht zowel op politiek als op economisch vlak een disruptie. Met alle gevolgen van dien. De risico’s, gevolgen en angsten die dit met zich meebrengt moeten we echter niet uit de weg gaan, maar omzetten in kansen, aldus van Rompuy. Vanuit zijn expertise en opinie praat hij ondernemers hierover bij.

Voortbordurend op de woorden van Europees staatsman Herman van Rompuy, zullen Erik de Bie en Marijn Bodelier van topadvocatenkantoor Greenberg Traurig de ondernemers tot op micro-niveau meenemen in de vraag: wat betekent dit voor mij als ondernemer? Voor De Bie en Bodelier is bedrijven voorbereiden op de komst van Brexit een van de hoofdaandachtspunten van de laatste tijd. Tijdens Masterclass Brexit zullen ze dan ook stilstaan bij de toepassing van de (EU) regelgeving op het gebied van o.a. internationaal handelen, douane, BTW, export control en sancties.