Bron: Ondernemend Venlo

Slechts 8,6% van de wereld is circulair. Dat betekent dat levensduur en hergebruik van producten nog grote slagen kunnen maken en dat er nog veel potentie is. Circulariteit van goederen staat bovenaan de strategische agenda als het gaat over klimaatambities en energietransitie. Transition to a circular economy is ook één van de belangrijke prioriteiten in Europa. Er kan geen circulaire economie zijn zonder binnenhavens.

Op woensdag 24 juni vond de allereerste ELC Limburg Webinar plaats met als thema: ‘De dominante rol van binnenhavens in de circulaire economie, post Corona.’

Focus op de modaliteiten in Limburg
De webinar werd georganiseerd door de Multimodaliteit Commissie van ELC Limburg. De Multimodaliteit Commissie ontplooit meerdere activiteiten die belangen vertegenwoordigen rondom goederenstromen over weg, water, pijpleiding en spoor in Limburg (multimodaal vervoer). De Commissie heeft als doelstellingen om leden te informeren, belangen te vertegenwoordigen bij beleidsmakers en zo draagvlak te creëren over infrastructurele ontwikkelingen en participeert in verschillende projecten om kennis op te doen en dit te delen. Deze doelstellingen kwamen helemaal tot uiting op 24 juni tijdens deze interactieve Webinar.

Geen duurzame circulaire economie zonder binnenhavens
Binnenhavens zullen dienen als transportknooppunten voor circulaire stromen, vestigingslocatie voor circulaire activiteiten, leveren clustervoordelen op waar grondstoffen en energiekringlopen bij elkaar komen en maken gebruik van duurzame transportopties over verschillende modaliteiten. Als Best-Practice wordt de Willem-Alexander Haven in Roermond beschreven waar meerdere circulaire activiteiten plaatsvinden met een top samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.

Ook voor Crossroads Limburg staat het thema circulariteit hoog op de agenda. Crossroads Limburg is blij dat er stappen worden gezet om van Limburg een circulaire economie te maken.