Greenport Venlo brengt samen met Agrifood Capital en Regio FoodValley als FoodNL een werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn. Eerder tijdens de European Week of Regions and Cities spraken de drie triple-helix organisaties af dat ze blijven werken aan de twee hoofdthema’s: eiwittransitie en voeding & gezondheid. FoodNL brengt een bezoek aan de Grüne Woche om ook op internationaal vlak de verbinding te zoeken.

De verbinding zoeken is één van de speerpunten van het werkbezoek van FoodNL aan de Grüne Woche. Om duurzame agrifood innovaties mogelijk te maken zoekt FoodNL de samenwerking met andere Europese regio’s en ontwikkelen ze met Europese fondsen projecten voor de innovatiethema’s. Greenport Venlo wordt vertegenwoordigd door o.a. Bob Vostermans, de burgemeester van  gemeente Beesel, Eric Beurskens, wethouder gemeente Horst aan de Maas en Marcel Claus, programmamanager Greenport Venlo.

FoodNL op de Grüne Woche in Berlijn

FoodNL is bezig met de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. Doelstelling voor de eiwittransitie is het stimuleren en faciliteren van de transitie naar duurzamere productie en consumptie van dierlijke eiwitten en de ontwikkeling van nieuwe, plantaardige eiwitten. Bij voedsel en gezondheid gaat het om het creëren van een gezonde voedselomgeving, vergroten van kennis over en bewustzijn van gezonde voeding en het verminderen van voedselverspilling in de voedselketen.

Om de thema’s verder te brengen is FoodNL op zoek naar de verbinding op internationaal niveau en de Grüne Woche is daarvoor de uitgelezen kans. De Internationale Grüne Woche Berlijn is een van de bekendste evenementen in Duitsland. De beurs werd opgericht in 1926 in Berlijn en geldt als dé toonaangevende internationale vakbeurs op het gebied van voedsel, land- en tuinbouw en is the place to be voor de landbouwsector.

Tijdens het evenement was de regio onder andere in gesprek met de staatssecretaris landbouw en ambassadeur van Roemenië over transitie in landbouw, bodem en milieu, verdienmodellen en kwaliteitsstreekproducten. Ook gingen de vertegenwoordigers in gesprek met onze buurregio Agrobusiness Niederrhein. Daarnaast werd er ook verbinding gezocht met de Baltische Staten en Polen voor de twee innovatiethema’s.

FoodNL en Crossroads

FoodNL is een alliantie van drie triple-helix agrifood regio’s in Nederland. Samen zijn ze de grootste voedselproductieregio in Europa. Een samenwerking met als doel groei en innovatie in agrifood te realiseren. De innovatiethema’s waarop de focus ligt zijn eiwittransitie en voedsel en gezondheid. Vanuit de Greenport Regio sluiten Crossroads en Keyport de handen ineen met het actieprogramma AgriFood. Vanuit die rol is accountmanager Hans Corsten van Crossroads en Keyport betrokken bij FoodNL. Bekijk het actieprogramma AgriFood op deze pagina.

Accountmanager Agrifood Hans Corsten bezocht namens Crossroads een interessant event in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het event ‘Ciruclaire voedselsystemen en Big Data’ werd georganiseerd door AgroLeeft. Tijdens het evenement vertelden verschillende experts over circulariteit en big data.

De aftrap van het event werd verzorgd door Wim Vugteveen, de nieuwe practor voor het practoraat Circulaire Voedselsystemen. Hij nam ons mee in het begrip circulariteit, in de betekenis van een practoraat en de positionering in Noord-Limburg. Hij stelde dat we een nieuwe generatie onderzoekende medewerkers moeten opleiden. De doeners die vanuit nieuwsgierigheid en een positief kritische houding, nieuwe inzichten gaan ontwikkelen. “In deze regio hebben we zowel verschillende vormen van teelt als van veehouderij. Sectoren die elkaar nodig hebben om de cirkel sluitend te krijgen”.

‘Het oude en nieuwe denken komen elkaar tegen’

Ruud Hendriks is al bijna 3 jaar practor Kringlooplandbouw bij Aeres. Hij zette in de tweede sessie uiteen wat echte circulariteit betekent en hoe energie in de toekomst bepalend gaat zijn voor de afstanden die onze landbouwproducten afleggen. “Het gesleep met spullen over de wereld hebben we wel gehad. We moeten allereerst naar een Europese kringloop. Hij schetste een situatie waar het oude en het nieuwe denken elkaar nu tegenkomen en dat dit een echte transitietijd oplevert. Dat betekent méér dan alleen veranderen. Ruud heeft gemerkt dat hij via sociale media als Twitter een enorm bereik heeft. “Ik mag mezelf wel een influencer noemen, want ook de Tweede kamer weet mij te vinden,” aldus Ruud.

‘Beter boeren’ met Big Data

Aardappelteler Jacob van den Borne ging vervolgens in op één van de peilers van circulariteit; Big data. Hij is al zeven jaar bezig met precisielandbouw, het verzamelen van data en het omzetten daarvan naar verbeteringen in zijn teeltprocessen. Hij gaat hier ver in. Er rijdt geen machine rond op zijn percelen zonder meetapparatuur aan boord. Ingegeven door het boekje van zijn grootvader, waarin alles werd opgeschreven wat er in het bedrijf gebeurde, heeft hij toegewerkt naar een systeem waarin je met behulp van precisietechniek (gps, drones, metingen) toegaat naar precisielandbouw – ‘beter boeren’.  “Met de schaalvergroting zijn we de nauwkeurigheid in de landbouw verloren en daarmee ook een hoop kennis.” Met de oprichting van een eigen campus, waarin het bedrijf, onderzoek en opleiding samenkomen, wil hij deze kennis weer terugbrengen. Tenslotte bood trainer Serge de Beer een inkijkje in de module Big data, speciaal voor het mbo.

Agroleeft: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Onze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.

Bekijk voor meer informatie de website van AgroLeeft.

Limburg doet mee aan het INTERREG Europe project Regions4Food. Crossroads en Keyport zijn aangesloten bij Regions4Food middels het gezamenlijke actieprogramma AgriFood. Het doel is om de relatie tussen Digitalisering en de Agro- en Voedsel-waardeketen te versterken. Door aan te sluiten bij dit project kunnen we als regio’s in Limburg blijven ontwikkelen en blijven we bij de kopgroep van de Europese Innoverende AgriFood regio’s. 

Met als doelstelling digitaliseren in de AgriFood sector draait het allemaal om enerzijds de digitalisering van de processen; denk aan sensoren, robotisering, tracking & tracing, precisie landbouw, just-in-time logistiek, gebruik van augmented reality etc. – en anderzijds gebruik van Big Data voor kennisontwikkeling, marktinformatie en management. Toch blijkt digitalisering niet zo vanzelfsprekend.

Digital Innovation Hub: Hulp bij digitalisering

Uit het grote Europese INTERREG programma Regions4Food (R4F) is gebleken dat veel AgriFood ondernemers bij digitaliseringsvragen niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp of het spannend vinden om te innoveren. Daarom zijn er in verschillende regio’s in Europa en Nederland de afgelopen jaren Digital Innovation Hubs (DIH) opgericht. Een DIH is een instituut dat ondersteuning biedt aan bedrijven door de bedrijfsvoering, productieprocessen, producten, services door middel van digitale technologieën te versterken. Deze zijn succesvol gebleken in het stimuleren en ondersteunen van digitalisering in de AgriFood sector.

Kennisdeling in Málaga

Op 28, 29 en 30 november komen de zeven aangesloten EU-AgriFood regio’s bij elkaar in Málaga voor een driedaags AgriFood symposium waar ze kennis en de laatste ontwikkelingen uitwisselen. Lead partner in het Regions4Food programma is het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling van regio Andalusië in Spanje. De andere partners zijn Regiobestuur Pays de La Loire uit Frankrijk, Seinajöki Universiteit uit Finland, Regio Emilia Ontwikkelingsmaatschappij ARTER Stock Joint Consortium uit Italië, Regionale Innovatiemaatschappij Zuid Transnubië uit Hongarije, Regiobestuur Pazardzik uit Bulgarije en natuurlijk de Provincie Limburg uit Nederland.

Vorig jaar juli vond de finale plaats van de Dutch Dairy Challenge 2021. Melkveehouder Kees Peeters uit Kessel werd verkozen tot winnaar met zijn idee ‘met hooi betere melk’. Ruim een jaar na dato mogen we genieten van de inspiratielunch, welke onderdeel was van de prijs voor de melkveehouder en zijn team.

Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge is een prijs die melkveehouders kunnen winnen door een briljant idee uit te werken die de sector verduurzaamt. De editie in 2021 was de allereerste én bleek een succes te zijn: “We voorzien in een behoefte, in een tijd dat er heel veel op de melkveehouderij afkomt. En er van alles wordt gevraagd aan de sector. De Dutch Dairy Challenge brengt nu ook eens een keer iets aan hen: een hulp en doorzettingsmacht om een nieuw initiatief of verdienmodel onder het bedrijf te brengen’’, aldus Erik Koldewey, initiatiefnemer namens Courage, de stichting Innovatie Rundveehouderij.

Met hooi betere melk

De winnaar van de eerste Dutch Dairy Challenge is melkveehouder Kees Peeters uit Kessel. Zijn idee, genaamd ‘met hooi betere melk’, streeft naar een hogere gezondheid en daardoor langere levensduur voor zijn koeien door het voeren van hooi van eigen bodem. Het hooi kan daarmee zijn mais voor een groot deel vervangen, wat zorgt voor meer eiwit van eigen land. Daarmee vervangt hij ook deels de soja, wat zorg voor een vermindering van de Co2 uitstoot. Daarbovenop ontstaat er een opener landschap met meer ruimte voor biodiversiteit. “Gezonder voer, gezondere koeien, gezondere melk en daarmee gezondere mensen”, aldus de winnaar.

Inspiratielunch vlakbij Kees’ ‘Wondere Weitje’

Ruim een jaar na dato is de inspiratielunch georganiseerd. Gasten werden ontvangen bij restaurant MAES 21 in Baarlo. Kees koos de locatie zelf en vertelde dat deze dichtbij zijn ‘Wondere Weitje’ ligt. Deze wei ontvangt zijn naam door de bijzondere eigenschappen die het heeft. Omdat de wei aan de maas ligt heeft het land een hoog afslibbaar en mineraal gehalte. Tijdens de lunch werden er inspirerende gesprekken gevoerd over de melkveehouderij en over innovaties in de sector. Ook werd er gespard over mogelijke vervolgstappen om Kees’ idee verder uit te werken.  “Eerlijk gezegd weerhoudt het economisch tij van dit moment mij ervan om het idee verder uit te werken. Ik heb het even geparkeerd. Mijn droom is hooimelk als Limburgs streekproduct.’’ Dat neemt niet weg dat het DDC traject hem veel gebracht heeft: ”Het was interessant om veel mensen te ontmoeten en over ideeën te spreken en van gedachten te wisselen. Ik heb nieuwe kennisbronnen ontmoet en dat heeft me inzichten en contacten opgeleverd voor de toekomst. Ik kan de Dutch Dairy Challenge iedere melkveehoud(st)er met een innovatief idee aanbevelen!

Dutch Dairy Challenge 2023

Lijkt jou dit nou ook iets? Dan kun je meedoen aan de editie van de Dutch Dairy Challenge 2023! De vorige editie was een pilot editie en was een groot succes. Bij de volgende editie wordt de Challenge uitgebreid van Limburg naar heel Nederland. Dus ben of ken je een melkveehouder met een goed idee dat maar op de plank blijft liggen? Je hebt nog tot 20 november 2022 om je op te geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Dairy Challenge.

De Europese Unie organiseert jaarlijks in oktober de European Week of Regions and Cities. FoodNL – het samenwerkingsverband van AgriFood Capital, Greenport Venlo en Regio Foodvalley – bracht op 11 en 12 oktober 2022 een bezoek aan deze European Week of Regions and Cities en sprak onder andere met de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU en de Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP).

In gesprek over thema’s van de toekomst

FoodNL en de vertegenwoordigers hebben gesproken over belangrijke uitdagingen en thema’s die gaan spelen in de komende jaren op het gebied van Agrofood. De regio Greenport Venlo werd vertegenwoordigd door wethouder van de gemeente Venray Wim de Schryver,  ambtelijke ondersteuner Marcel Claus en accountmanager Agrofood Crossroads Limburg en Keyport Hans Corsten. De onderwerpen die naar voren kwamen zijn: voedselzekerheid, betaalbaarheid van voedsel, het imago van de Nederlandse landbouw en samenwerkingen. Daarnaast heeft FoodNL aangegeven dat ze de twee hoofdsporen ‘Voeding en Gezondheid’ en ‘Eiwittransitie’ verder willen blijven ontwikkelen.

FoodNL

FoodNL vormt met het samenwerkingsverband een sterke  coalitie om vanuit Nederland in Europa beter op te komen voor regionale en economische belangen. Want zoals FoodNL zegt: ‘We doen niet alles samen, maar samen doen we (bijna) alles’. FoodNL lobbyt in Brussel op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), regionaal beleid en innovatie- en structuurfondsen. De focus ligt op de thema’s eiwittransitie en voeding & gezondheid (incl. voedselverspilling en voedselveiligheid). Hiervoor zijn Taskforces ingesteld waarin de FoodNL partners bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast nemen de regio’s deel aan Europese kennis- en innovatieplatforms en projecten.

De agrarische sector in onze regio heeft het zwaar. Zonder vernieuwing zal veel van het huidige ondernemen in deze sector verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben Crossroads en Keyport de handen ineen geslagen. Door deze samenwerking is nu een Economisch Actieprogramma Agrifood (EAA) van start gegaan. De doelstelling is om de Agrifood binnen Crossroads en Keyport neer te zetten als ‘De Productie Proeftuin’ van Nederland.

Werkgelegenheid Agrifood

Op dit moment heeft de regio Noord- en Midden-Limburg 35.000 banen in de Agrifood sector. Dat is 15% van de beroepsbevolking en zelfs goed voor 20% van onze regionale economie. Dus van elke euro die onze regio verdient, komt 20 cent uit de Agrifood. Zonder nieuwe business zal dit snel minder worden. Het aantal agrarische productiebedrijven, circa 3.500, neemt nu al in beide regio’s sterk af. De oorzaak is dat gezinnen er vaak niet meer volwaardig van kunnen leven. Daardoor is de verwachting dat er in 2034 nog maar 1600 agrarische productiebedrijven zijn, dat is een afname van 54%! Toch willen Crossroads en Keyport ook in 2034 nog een vitale sector hebben, met een belangrijk aandeel in de Nederlandse voedselkwaliteit en –veiligheid.

Nieuwe impuls

Er liggen zeker kansen. De ondernemers in de Agrifood sector zijn ambitieus en er is ruimte voor internationale groei. Met name voor producten en verwerkingen die om veel vernieuwende kennis vragen. Die kennis is aanwezig binnen Crossroads en Keyport. Wanneer de sector samenwerkt en investeert, liggen er mooie kansen voor het regionale concept van De Productie Proeftuin. De doelstelling is om met minder bedrijven de bruto toegevoegde waarde van € 4.1 miljard in 2034 te behouden of licht te laten groeien. Dit vraagt om nieuwe technieken, zoals de inzet van automatisering en robotisering, maar ook andere ondernemersvaardigheden. Slimme methoden voor nieuwe impulsen.

Wat moeten ondernemers en leveranciers in de Agrifood keten hiervoor doen? EAA  procesmanager Hans Corsten: “Vooral vernieuwen. In kennis- en bedrijfsontwikkeling. Kiezen voor variatie en kwaliteit in producten, met oog voor het regionale. En professioneel samenwerken. Niet alleen in de ketens, maar ook samen met de leefomgeving.

Download hier het AgriFood Actieprogramma.