Vorig jaar organiseerden Fontys Venlo en BISCI het succesvolle Supply Chain Challenges Event. In het afgelopen jaar hebben ze challenges van zes bedrijven uit het netwerk samen met internationale master studenten Supply Chain Management en onderzoekers van Fontys en BISCI opgepakt en opgelost. Nu willen ze jou uitnodigen voor Supply Chain Challenges 2.0: ‘Omgaan met tekorten en schommelingen in vraag en prijs.’

Het event Supply Chain Challenges 2.0 wordt georganiseerd door BISCI (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation) en wordt gehost door Fontys CoE Supply Chains For Society,

Jouw uitdagingen

Ervaart jouw organisatie ook uitdagingen in deze turbulente tijden? Is het moeilijk om performances te managen door bijv. schaarste in grondstoffen, materiaaltekorten, sales- en operations planning en arbeidstekort? Worstel je om het juiste systeem te vinden om je logistieke planning te optimaliseren? Dan kan dit event je helpen aan de kennis en competenties om te beginnen met het oplossen van deze uitdagingen. Het doel is natuurlijk om de mate van weerbaarheid en wendbaarheid te verhogen zodat geanticipeerd kan worden op deze ‘onverwachte’ ontwikkelingen en vereisten.

Fontys Venlo en BISCI hebben een mooi programma met experts uit onderwijs en werkveld. Je gaat naar huis met praktische tips en handvatten voor jouw uitdagingen. Pak de mogelijkheid om kennis te maken met en kennis uit te wisselen met studenten en ervaren onderzoekers en professoren.

De voertaal is vanwege het internationale karakter Engels.

Programma

  • 15:00: Aankomst gasten
  • 15:15: Welkomstwoord door gastheer Gerwin Zomer, BISCI
  • 15:25: ‘Practical steps to measure and improve supply chain resilience.’ Ronald de Boer, associate lector, Hogeschool Windesheim
  • 15:55: ‘Data Tooling voor tactische planning door bijv. PowerBI en AI.’ Rene Knapen, voorzitter DALTI, Dutch Association Logistics and Transport ICT suppliers.
  • 16:25: Voorbeeld uit de praktijk, laat je verrassen!
  • 16:50: Wrap-up en kansen
  • 17:00: Netwerkborrel, drinks and bites
  • 18:00: Slot

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Michiel Kuijer, Fontys CoE Supply Chains For Society en ELC Limburg. Klik hier om dat te doen.

Op 27 november 2023 organiseren wij samen met de Industriële Kring Peel en Maas, de Rabobank en de Gemeente Peel en Maas een ondernemerscongres over Artificial Intelligence in DOK6 in Panningen en daar kunt u bij zijn!

Meld u aan via deze link: https://www.nu-aanmelden.nl/ Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hieronder of door deze bijlage te downloaden.

Noord-Limburg was als FoodNL partner in Brussel voor de laatste politiek-bestuurlijke inzichten, versterking van ons eigen netwerk en ons Europees netwerk. Bovenal zijn we op zoek naar samenwerkingskansen met partners die ook een duurzamer voedselsysteem willen. Waar kunnen we de verbinding beter zoeken dan op de European week of the Regions, de week waar regio’s en steden uit Europa elkaar in Brussel ontmoeten. Bob Vostermans, burgemeester gemeente Beesel, Boris Meessen, wethouder gemeente Nederweert, Eric Beurskens, wethouder gemeente Horst aan de Maas, Michiel Uitdehaag, burgemeester gemeente Venray en onze eigen Angely Waajen-Crins directeur van Crossroads Limburg waren erbij als bestuurders voor Noord- en Midden- Limburg.

Tijdens het jaarlijkse European week of the Regions in Brussel  gingen we in gesprek met Europarlementariërs, Vlaamse, Roemeense en Spaanse partners, comité voor EU-regio’s en de Permanente Vertegenwoordiging. Vanuit het Economisch Actieplan Agrofood neemt Crossroads Limburg deel aan FoodNL. FoodNL is de alliantie van triple-helix regio’s in Zuidoost Nederland. Als Crossroads werken we hierin samen met het Brabantse Agrifood Capital en Foodvalley uit Gelderland. Samen zijn we de grootste voedselproductieregio in Europa. We werken samen om groei en innovatie in de Agrifood te realiseren.

Twee thema’s

Dat doen we door op twee thema’s: “voeding en gezondheid” en “eiwittransitie”. Deze vormen de basis om projecten en activiteiten te verbinden met andere regio’s in Europa. Concreet hebben we op beide thema’s pitches mogen verzorgen aan andere Europese voedselregio’s met de uitnodiging om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe (plantaardige) producten, verduurzaming van dierlijke eiwitten en ondersteuning van consumenten om juiste keuzes te maken.

Samenwerking binnen Europa

We hebben contact gelegd met de regio’s Galicië en Vlaanderen om te praten over Europese samenwerking. Hoe gaat dat nu? Wat zijn onderwerpen en thema’s waarop we elkaar kunnen vinden? Hoe koppelen we initiatieven uit onze regio’s aan elkaar? Maar we kijken ook naar Oost-Europa. Vanuit Roemenië is onder meer belangstelling voor circulaire varkenshouderij, kweek van insecten en het trainen en scholen van personeel. Hierover hebben de Roemeense vertegenwoordiging in Brussel gesproken. Op 31 oktober bezoekt de handelsattache van Roemenië met een delegatie onze regio en bezoekt Brightlands Campus in Venlo.

 

Op donderdag 21 september vond het event ‘Samen voor de Gezondste Regio’ plaats. VieCuri Medisch Centrum en Crossroads Limburg sloegen de handen ineen om de samenwerking in de regio te versterken.

Met haar strategie ‘Samen voor Gezondheid’ is voor VieCuri een goede samenwerking met partners uit de regio Noord-Limburg cruciaal. Crossroads Limburg brengt ondernemers, onderwijs en overheid uit deze regio bij elkaar, en heeft ‘Gezondheidszorg’ als een van zijn pijlers. Middels het event hopen beide organisaties dat kennis- en zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties kennis maken met elkaars uitdagingen om samen de Gezondste Regio te kunnen creëren.

Wethouder Frans Schatorjé van de gemeente Venlo opende het event met een oproep: “We hebben elkaar en de inwoners nodig om van zorg naar gezondheid te gaan. We moeten een ambitie hebben, regie nemen en stappen zetten.” Precies voor die transitie zijn de aanwezigen vandaag bij elkaar gekomen.

Hoe gezond is de Gezondste Regio eigenlijk?

IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri Medisch Centrum en Robert van de Velde, internist-endocrinoloog, gaven een inkijkje in de cijfers van onze regio. Hoe gezond is Noord-Limburg nou echt? Het werd duidelijk dat onze regio eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Één op de vijf mensen heeft moeite om financieel rond te komen, er is sprake van vergrijzing en overgewicht en de lucht die we inademen is van slechte kwaliteit. Onder andere deze factoren leiden ertoe dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt en het arbeidspotentieel verder afneemt. Het lastige is: dit is niet iets dat in de ziekenhuizen of door zorg op zich opgelost kan worden. Robert geeft aan: “Gezondheid is meer dan wat de geneeskunde kan bieden en dat onderdeel zou de maatschappij moeten bieden. Dat moeten we samen doen.

Transformeren van de zorg vergt een verandering van denken

Deze uitdagingen vragen om een zorgtransformatie en dat vergt een verandering van denken. Daniel Winkeler, programmacoördinator Regio Noord-Limburg, vertelt hoe zij het aanpakken. Een uitgangspunt daarbij is samenwerken. Daarom werkt de Regio Noord-Limburg samen met zorgaanbieders aan vier programma’s: arbeidsproblematiek, toegankelijkheid & beschikbaarheid van zorg, regionale digitale zorg en leefstijl en ervaren gezondheid.

Vervolgens nam Marijke Lemmens, clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, ons mee in een aantal verhalen over wat zorgtransformatie kan betekenen voor onze inwoners van de regio. Voorbeelden die daarbij aan bod kwamen zijn digitalisering van zorg, verplaatsing van zorg en de focus op gezondheid i.p.v. ziekte

Positieve Gezondheid

Als aanvliegroute naar die benodigde transformatie gebruiken ze bij De Zorggroep het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Daarover vertelden Birgitte van den Heuvel, Programmamanager Positieve Gezondheid en Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur. Marc: “Door juist waarde toe te voegen in zelf- en samenredzaamheid en sociale omgeving is er minder vaak formele ondersteuning nodig.” Birgitte vult aan: “Een fundamenteel andere manier van kijken naar jezelf, de medemens, collega’s en cliënten.”

Er gebeuren al een heleboel goede dingen

Al met al is er dus een transformatie nodig en daar hebben we alle partijen voor nodig. Maar, we mogen niet vergeten dat er al allerlei projecten en bedrijven zijn die al een bijdrage leveren in het creëren van een gezondere regio.

Een aantal daarvan pitchten deze bijdrages.  Jella Theeuwen vertelde over haar bedrijf Innerbuddies, Wim Lensen over de Venloop, Angélique van de Kar over Health Innovation op de HAS Green Academy, Alie de Boer over Brightlands NovaBite, Harry Pouwels over de Rookvrije Generatie, Inge Homan over de Gezonde Basisschool van de Toekomst – LiFi, en Jan Klerken over The Scelta Institute. Aanwezigen konden na de pitches de verdieping opzoeken bij de standjes van de sprekers, en werden zaadjes geplant voor nieuwe samenwerkingen. Na een hapje en een drankje werd het event afgesloten.

Afgelopen dinsdag had Crossroads Limburg een goede bijeenkomst in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ondernemers, overheid en onderwijs kwamen samen voor de Zorg. Want naast de sectoren Agrofood, Maakindustrie en Logistiek, wordt er ook gezocht naar de verbinding met de zorg. En ook die sector blijkt met veel dezelfde uitdagingen te kampen.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een terugblik op de vorige EDB bijeenkomst door de directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins. Tijdens de vorige editie, bij Helian Polymers, hebben we mogen luisteren hoe Ruud Rouleaux met zijn bedrijf bioplastics maakt en in die productie samenwerkt met Smurfit Kappa door het inzetten van reststromen. In de tussentijd zijn er, mede door Crossroads, verschillende verbindingen gelegd met andere bedrijven, waar de bioplastics mogelijk een goede vervanger zijn voor de huidige plastics die ingezet worden.

“Als het niet bij de koffieautomaat gebeurt, dan zorgt Crossroads voor de verbinding”

Angely geeft aan: “Soms wordt die verbinding gemaakt bij de koffieautomaat, maar als het daar niet gebeurt, dan is Crossroads er voor die verbinding. En daarom zijn we vandaag bij elkaar en hopen we ook deze keer op crossovers. Deze keer gaan we het hebben over de gezamenlijke ambitie: namelijk het worden van de Gezondste Regio.

De (on)Gezondste Regio?

IJsbrand Schouten, Voorzitter Raad van Bestuur bij VieCuri Medisch Centrum, neemt het stokje over. Hij vraag aandacht voor de uitdagingen waar VieCuri, maar ook andere zorginstellingen mee kampen. Er zijn namelijk steeds meer mensen die zorg nodig hebben, er is sprake van vergrijzing en veel mensen hebben een ongezonde leefstijl. Noord-Limburg is zelfs een van de meest ongezonde regio’s. Niet voor niets dus dat de focus op gezondheid ligt in deze regio. Naast die sectorale problemen ervaren ze ook de krapte op de arbeidsmarkt. En in die opgave moeten we elkaar helpen; ‘Daarin is samenwerken de sleutel tot succes’, aldus IJsbrand.

IJsbrand eindigt met een stevige oproep: “Kunnen we met zijn allen voor gezondheid instaan? Want het zou zo mooi zijn als we omarmen dat gezondheid belangrijk is voor werkplezier, woonplezier en het algemene welzijn. Het zou fantastisch zijn als we daar een deal over kunnen maken. Als bijvoorbeeld elke organisatie gezondheid een onderdeel laat zijn van de strategie of het HRM beleid, dan komen we al een heel eind.”

Marijke Lemmens, Clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, vult aan door middel van innovatieve voorbeelden die ze bij VieCuri al toepassen. Zo gaan ze verder dan de ziektevraag waarmee de patiënt binnenkomt. Ook zijn ze bezig met een traject waarbij ze patiënten vóór een operatie al prehabiliteren om fitter de behandeling in te gaan. Daarnaast is er ook sprake van digitalisering, met een patiëntenportaal en in de toekomst zelfs een hybride OK en robotchircurgie.

State-of-the-art Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

De middag werd vervolgd met een rondleiding door het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, waarin jaarlijks wel 3 miljoen bloedsamples gemeten worden van maar liefst 35 priklocaties in Noord-Limburg. Hier staan state-of-the-art machines die de bloedwaarden meten en een seintje geven als er iets niet pluis is. Artsen kijken naar die resultaten en koppelen uitslag terug naar patiënten. Dit proces is bijna volledig geautomatiseerd, binnen het ziekenhuis worden de buisjes met bloed door buizen in het plafond vervoerd naar het laboratorium, dat zich ook in het Medisch Centrum bevindt. Daar gaan de buisjes door de machine en worden metingen gedaan, daarna worden de buisjes door een robotarm in een opslag gezet waar ze maximaal zeven dagen opgeslagen worden. Als die zeven dagen zijn verstreken gooit de machine de ‘verlopen’ buisjes weg en gaan ze het afvalproces in.

Samenwerken en doen!

Na de rondleiding sprak Angely over de uitdagingen waar de regio voor staat en bood Supply Chain Valley hun programma: “We kijken uit naar de samenwerking met de regio en met Crossroads.”,  Angely vult aan: “Waarin de projecten natuurlijk het belangrijkst zijn.” Directeur van de Regio Noord-Limburg, René van Loon, sluit aan op het verhaal door het proces rondom de regiodeal toe te lichten. In november komt er een nieuwe propositie voor toekomstige periode van de regiodeal.

Angely vult aan over het routeplan van Crossroads. “Wij vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen als uitvoeringsorganisatie binnen de Gezondste Regio om de regio ook aan de hand van de juiste projecten en verbindingen verder te brengen, vanuit het werkwoord DOEN. Op dit moment halen we het op bij jullie. Zodat we koers kunnen bepalen. Dat moeten we samen doen, en daarom is het zo cruciaal dat we ook op deze manier samen zitten.”

Na al deze inspirerende gesprekken werd er nagepraat en geborreld in de BuitensteBinnenTuin.

Crossroads wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun aanwezigheid. We zien iedereen graag weer bij de volgende Economic Development Board bijeenkomst op 3 oktober 2023 over Agrofood bij Bejo Seeds.

Minister Christianne van der Wal bracht maandag een werkbezoek aan ondernemers die de focus leggen op alternatieve teelten binnen NOVEX-gebied De Peel. De regio wacht de komende jaren een grote transitie. De opgaven voor het oude turfgebied zijn groot én urgent: de transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatopgave en de stikstofcrisis komen hier allemaal bijeen. 

De minister ging op bezoek bij de boerderij van de familie Smolenaers in Nederweert en plantte daar de eerste kiribomen van het seizoen. De kiriboom is de snelst groeiende boom op aarde. Het bezoek werd vervolgd in Weert bij het bedrijf Traprenovatie upstairs, waar ze het hout van de kiribroom als grondstof gebruiken om nieuwe trappen te maken. Een mooi voorbeeld van onze collega’s in Midden-Limburg Keyport.

De eigenschappen van de kiriboom

De kiriboom heeft verschillende kwaliteiten; het is niet alleen de snelst groeiende boom op aarde, maar is ook nog eens een van de lichtste houdsoorten ter wereld. Men noemt het ook wel eens het ‘aluminium onder het hout’. Daarnaast is het is het hout sterk, heeft het een aantrekkelijke nerf en neemt het ook nog eens veel meer CO2 op dan andere boomsoorten. Het is aantrekkelijk voor ondernemers om naast hun huidige werkzaamheden, de teelt van kiribomen toe te voegen. Want daardoor kan agrarische grond dubbel gebruikt worden.

Ook in Noord-Limburg: dubbel gebruik van agrarische gronden

De mogelijkheid om agrarisch grond dubbel te gebruiken wordt ook onderzocht door bedrijven in onze regio. Er zijn enkele Noord-Limburgse pluimveebedrijven die voornemens zijn dit jaar kiribomen te gaan planten in het leefgebied van het pluimvee. Daarnaast heeft een loonwerkbedrijf in Maasbree de plantmachine voor de bomen ontwikkeld. Een voorbeeldproject hoe de samenwerking tussen Keyport en Crossroads concreet vorm krijgt.