Op donderdag 21 september vond het event ‘Samen voor de Gezondste Regio’ plaats. VieCuri Medisch Centrum en Crossroads Limburg sloegen de handen ineen om de samenwerking in de regio te versterken.

Met haar strategie ‘Samen voor Gezondheid’ is voor VieCuri een goede samenwerking met partners uit de regio Noord-Limburg cruciaal. Crossroads Limburg brengt ondernemers, onderwijs en overheid uit deze regio bij elkaar, en heeft ‘Gezondheidszorg’ als een van zijn pijlers. Middels het event hopen beide organisaties dat kennis- en zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties kennis maken met elkaars uitdagingen om samen de Gezondste Regio te kunnen creëren.

Wethouder Frans Schatorjé van de gemeente Venlo opende het event met een oproep: “We hebben elkaar en de inwoners nodig om van zorg naar gezondheid te gaan. We moeten een ambitie hebben, regie nemen en stappen zetten.” Precies voor die transitie zijn de aanwezigen vandaag bij elkaar gekomen.

Hoe gezond is de Gezondste Regio eigenlijk?

IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri Medisch Centrum en Robert van de Velde, internist-endocrinoloog, gaven een inkijkje in de cijfers van onze regio. Hoe gezond is Noord-Limburg nou echt? Het werd duidelijk dat onze regio eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Één op de vijf mensen heeft moeite om financieel rond te komen, er is sprake van vergrijzing en overgewicht en de lucht die we inademen is van slechte kwaliteit. Onder andere deze factoren leiden ertoe dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt en het arbeidspotentieel verder afneemt. Het lastige is: dit is niet iets dat in de ziekenhuizen of door zorg op zich opgelost kan worden. Robert geeft aan: “Gezondheid is meer dan wat de geneeskunde kan bieden en dat onderdeel zou de maatschappij moeten bieden. Dat moeten we samen doen.

Transformeren van de zorg vergt een verandering van denken

Deze uitdagingen vragen om een zorgtransformatie en dat vergt een verandering van denken. Daniel Winkeler, programmacoördinator Regio Noord-Limburg, vertelt hoe zij het aanpakken. Een uitgangspunt daarbij is samenwerken. Daarom werkt de Regio Noord-Limburg samen met zorgaanbieders aan vier programma’s: arbeidsproblematiek, toegankelijkheid & beschikbaarheid van zorg, regionale digitale zorg en leefstijl en ervaren gezondheid.

Vervolgens nam Marijke Lemmens, clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, ons mee in een aantal verhalen over wat zorgtransformatie kan betekenen voor onze inwoners van de regio. Voorbeelden die daarbij aan bod kwamen zijn digitalisering van zorg, verplaatsing van zorg en de focus op gezondheid i.p.v. ziekte

Positieve Gezondheid

Als aanvliegroute naar die benodigde transformatie gebruiken ze bij De Zorggroep het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Daarover vertelden Birgitte van den Heuvel, Programmamanager Positieve Gezondheid en Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur. Marc: “Door juist waarde toe te voegen in zelf- en samenredzaamheid en sociale omgeving is er minder vaak formele ondersteuning nodig.” Birgitte vult aan: “Een fundamenteel andere manier van kijken naar jezelf, de medemens, collega’s en cliënten.”

Er gebeuren al een heleboel goede dingen

Al met al is er dus een transformatie nodig en daar hebben we alle partijen voor nodig. Maar, we mogen niet vergeten dat er al allerlei projecten en bedrijven zijn die al een bijdrage leveren in het creëren van een gezondere regio.

Een aantal daarvan pitchten deze bijdrages.  Jella Theeuwen vertelde over haar bedrijf Innerbuddies, Wim Lensen over de Venloop, Angélique van de Kar over Health Innovation op de HAS Green Academy, Alie de Boer over Brightlands NovaBite, Harry Pouwels over de Rookvrije Generatie, Inge Homan over de Gezonde Basisschool van de Toekomst – LiFi, en Jan Klerken over The Scelta Institute. Aanwezigen konden na de pitches de verdieping opzoeken bij de standjes van de sprekers, en werden zaadjes geplant voor nieuwe samenwerkingen. Na een hapje en een drankje werd het event afgesloten.