Wat gebeurt er met de economie als het leven door de Coronacrisis helemaal tot stilstand komt? Stort het virus Limburg in een diepe recessie? Deze vraag stond centraal tijdens een webinar georganiseerd door Crossroads Limburg in samenwerking met Rabobank Venlo e.o.

De maatregelen die in binnen- en buitenland zijn getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te remmen hebben grote gevolgen voor de economie. De omvang van de gevolgen verschilt, volgens een rapport van RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank, per sector en per regio. De ene regio is gevoeliger voor de Coronacrisis dan de andere. De horeca wordt in heel Nederland heel hard geraakt. Maar Noord-Limburg is één van de 3 regio’s in Nederland die het hardst geraakt gaat worden door de Coronacrisis, zo blijkt dus uit recent onderzoek van de Rabobank.

Limburg is sterk in de maakindustrie, de logistiek en de land- en tuinbouw. Dit zijn sectoren die juist hard worden geraakt. De industrie zag al vrij snel de orders teruglopen. De logistiek leed voor deze crisis al onder de stilvallende wereldhandel door geopolitieke spanningen en dat wordt nu alleen nog maar erger. De aardappelen en sierteelt hebben het zwaar. De voedingstuinbouw wordt beperkt geraakt: de voedselproductie gaat namelijk wel door. Maar de bedrijven die aan de horeca leveren zien wel een hele sterke teruggang in hun omzet.

Tijdens de webinar presenteerde Otto Raspe (hoofd RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank) de resultaten en deed enkele aanbevelingen.

Bekijk hier de webinar waarin stil wordt gestaan bij de onderzoeksresultaten. Deze resultaten maken in ieder geval de noodzaak duidelijk dat samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid cruciaal is. Het is dan ook alle hens aan dek om aan de slag te gaan met de alle plannen die zijn gemaakt rondom de investeringsagenda en regioplannen. De programmamanagers van Crossroads Limburg kunnen hierin ondersteunen. Voor meer informatie hierover, neem contact op.

BL.INC is de startup accelerator voor ondernemers die willen innoveren op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming of bio-circular economy. In juli start de 2e ronde, dit keer voor scale-ups!

In maart is de 1e ronde gestart met een zestal startups: Aigro, My-Pro, AgroWizard, NutriWorkx, Faeïg en Test & Taste Center. Gedurende drie maanden zijn ze door ervaren ondernemers uit de agrifood community van Brightlands geholpen om hun ideeën verder uit te werken en vorm te geven. Op donderdag 11 juni presenteren de zes startups hun plannen.

Over acceleratieprogramma BL.INC
Ondernemers in de agrifood sector kunnen zich drie maanden lang laten begeleiden bij het opzetten of uitbouwen van hun bedrijf op Brightlands Campus Greenport Venlo. BL.INC is de naam van dit zogenoemde acceleratieprogramma met als doel een kansrijk businessmodel te creëren.

Deelnemers kunnen met behulp van professionals hun bedrijf nader vormgeven, aanscherpen en een versnelde start realiseren, ook wat betreft financiering. BL.INC is een samenwerkingsverband van LIOF, Rabobank, Regio Noord-Limburg en Brightlands Campus Greenport Venlo.

Deelnemers krijgen advies van ervaren mentoren en kunnen rekenen op ondersteuning van de business developers van de aangesloten partners. Ze kunnen gebruikmaken van een werkplek op de campus in Venlo. Zo maken ze direct deel uit van de innovatieve community op Brightlands Campus Greenport Venlo, waar zeventig organisaties werken aan innovaties op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Meer informatie of aanmelden? Klik hier.

Bron: LIOF

De aanvragen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) blijven binnenstromen. Vanaf 29 april hebben 1.507 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een aanvraag gedaan voor een COL. Deze bedrijven vragen in totaal € 540 miljoen aan. Inmiddels zijn 311 aanvragen goedgekeurd voor ruim €100 miljoen. Circa 50% van de aanvragen is nog in behandeling. 29

Het kabinet maakte woensdag 20 mei bekend dat er in aanvulling op een eerdere tranche van € 100 miljoen nog eens € 150 miljoen beschikbaar komt voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen is hier grote behoefte aan. Bedrijven kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken de leningen.

AppThis Group uit Enschede ontving als eerste bedrijf een COL in Oost-Nederland. “We gebruiken de lening voor opvulling van de teruggevallen omzet en voor de laatste productaanpassingen in verband met de 1,5 meter condities bij onze klanten,” zegt Arjan Zwarteveen die samen met Andreas Weber het bedrijf runt.
Ook Qlayers uit Delft ontving een COL. Founder en CEO Josefien Groot: “De COL past perfect bij het soort bedrijf wat wij zijn. Een innovatieve startup met hoge kosten ten opzichte van de inkomsten. Dankzij de COL kunnen wij onze productontwikkeling afmaken en op tijd in de markt zetten.”

COL-aanvragen tot nu toe
Bijna driekwart van de aanvragen is voor kleinere tickets tot € 250.000,-. Maar de 23% scale-ups die een COL-aanvraag hebben gedaan zijn wel goed voor circa de helft van het totaal gevraagde bedrag van € 540 miljoen. Alle aanvragers tezamen vertegenwoordigen meer dan 15.000 banen.
Ruim een derde van de innovatieve bedrijven die een aanvraag heeft gedaan is actief op het gebied van softtech (platform, SaaS, AI), maar er zijn ook veel aanvragen vanuit medtech, life sciences, cleantech en hightech.

Bron: ROM Nederland

Het noodpakket banen en economie krijgt een vervolg. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen om ondernemers en bedrijven financieel te ondersteunen. Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Eerder werd €100 miljoen toegekend en dat bedrag wordt nu aangevuld met 150 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

Meer dan 500 miljoen aangevraagd
Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden ruim 1.400 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij meer dan 500 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is ongeveer €360.000,-. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

“We wisten dat de financieringsbehoefte groot was maar de hoeveelheid aanvragen heeft zelfs ons verrast. Dat er nu aanvullend budget beschikbaar komt voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is een goede zaak. Dit geeft hen de financiële ruimte die ze nodig hebben om deze periode te overbruggen en hun innovaties door te zetten. Want innovaties zijn essentieel voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland en de banen van morgen”, zegt Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de ROM’s.

“De aanvraagportal blijft voorlopig open”
De impact van de coronacrisis is groot voor startups en scale-ups: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep een probleem. Zij kunnen slechts beperkt gebruik maken van andere steunmaatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven. Techleap ontwikkelde samen met de ROM’s en Invest-NL een online aanvraagportal waar bedrijven hun aanvraag voor COVID-19 brugfinanciering kunnen indienen.

CEO Techleap.nl Nils Beers: “De COL is bedoeld om startups te helpen in acute nood. Deze 150 miljoen euro is een belangrijke investering voor het behoud van deze sector. Startups en scale-ups zijn een cruciale schakel in de motor voor het herstel van Nederland. Het is noodzakelijk dat nu ook provincies mee gaan investeren en dat ingezet wordt op maatregelen om het herstel te bevorderen.”

Over de COL
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Voor toekomstige werknemers is het opdoen van ervaring middels stages of leerbanen van essentieel belang. Door de corona crisis is er echter een tekort. Het SBB heeft daarom landelijk een actieplan stages en leerbanen opgesteld om te zorgen voor voldoende stages en bpv-plekken voor MBO studenten (incl. werkenden en werkzoekenden die een MBO opleiding volgen). Er wordt stageplekken gezocht voor meer dan 13.000 mbo-studenten.

MBO-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. SBB haalde deze cijfers op bij de MBO-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Passende oplossing
SBB werkt er met leerbedrijven en de scholen hard aan om voor elke student een passende oplossing te vinden. Ze inventariseren bij scholen hoe het gaat met stages en leerbanen voor de studenten en actualiseren deze beelden voortdurend. In korte tijd hebben bijna alle MBO-scholen gereageerd. Voor de studenten die nu een stage of leerbaan nodig hebben, zoekt SBB samen met de scholen naar een passende oplossing bij erkende leerbedrijven in de regio.

Voor meer informatie hierover klik hier.

Crossroads Limburg draagt dit initiatief een warm hart toe en brengt de oproep voor stageplekken/leerbanen dan ook graag onder de aandacht.

Over SBB
Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Zorg dat je financieel gezond uit deze Corona-periode komt en meld je aan voor de gratis online workshop op 20 mei van 10.00 tot 11.30 uur, georganiseerd door Keyport. Het is interactief van opzet, dus niet alleen luisteren maar direct aan de slag en je eigen acties en scenario’s ontwikkelen. Na afloop van de workshop krijg je een persoonlijke handout mét feedback toegestuurd.

Het uitwerken van je toekomstscenario’s doe je in samenspraak met de andere deelnemers. Elkaar inspireren en spiegelen zorgt meteen voor een verdiepingsslag. Zo is bijvoorbeeld Gé Moonen, Keyport ambassadeur én ervaren ondernemer, die ochtend ook van de partij.

Online workshop ‘Toekomst scenario’s – de wind weer vol in je zeilen krijgen!’
Datum & tijd: 20 mei – 10.00 – 11.30 uur
Bekijk hier de pdf.

Meld je vandaag nog aan! Stuur een e-mail naar: jpu@bizzdom.biz

In deze workshop ga je concreet aan de slag met.

  • Hoe je financieel je koers kunt bepalen in deze crisis
  • Hoe je korte termijn acties bedenkt die je verder helpen
  • Hoe je die acties in een lange termijn perspectief plaatst
  • Hoe je toekomst scenario’s voor je bedrijf ontwikkelt

Het kabinet komt in juni met een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven. Dat heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt.

Koolmees zei dat het kabinet nog vergadert over de regels waarmee het pakket gepaard gaat. Wel is al duidelijk dat bedrijven die via de NOW-regeling loonsubsidie hebben aangevraagd om werknemers te kunnen blijven doorbetalen, vanaf juni werknemers mogen ontslaan.

Ontslag mogelijk
Momenteel is het voor ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling niet mogelijk om werknemers te ontslaan. Als ze dat wel doen, moeten ze een boete betalen. De boete wordt uit het pakket gehaald, omdat de effecten van de coronacrisis nog lang voelbaar zullen zijn voor bedrijven. Die zullen soms moeten herstructureren. Daar horen soms ontslagen bij.

Tot nu toe is er zo’n 2 miljard euro aan loonvoorschot uitgekeerd door het UWV. Zo’n 1,8 miljoen werknemers hebben hun salaris ontvangen via de regeling.

Sinds de openstelling op 29 april hebben ruim duizend startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van bijna 12.000 fte. De bedrijven vragen in totaal meer dan €500 miljoen aan via een van beide faciliteiten.

De nood is hoog bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers
Het kabinet heeft in eerste instantie €100 miljoen uitgetrokken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Ruim 1.000 bedrijven vroegen in één week tijd €385 miljoen aan via de COL. Een bedrag dat zelfs de verwachting overtreft van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) die deze regeling uitvoeren.

Invest-NL trekt voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS) €100 miljoen uit. Voor TOPSS aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van €2 miljoen. In de eerste week kwamen bij Invest-NL 21 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen bedraagt ruim €130 miljoen. Invest-NL moet deze aanvragen nog inhoudelijk beoordelen en zal bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor rekening nemen.

Rinke Zonneveld (directeur InnovationQuarter) namens de ROM’s: “Op basis van onderzoek hadden we ingeschat dat er minimaal €350 miljoen nodig zou zijn om startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers door deze crisis te helpen. Het budget van €100 miljoen was daartoe een eerste aanzet. Dat het aangevraagde bedrag voor de COL nu al bijna 4 keer zo groot is geeft aan dat de nood bij innovatief NL hoog is. Een grove inschatting op basis van de eerste beoordelingen is dat circa 50-60% van de aanvragen zal worden toegekend en dat dankzij de cofinanciering die we vragen van aandeelhouders zo’n 35-40% van het totaal gevraagde bedrag nodig zal zijn voor de aanvragen tot nu toe. Dat zou betekenen dat de €100 miljoen al “op” is op basis van de aanvragen in de eerste week.”

Nils Beers, CEO Techleap.nl: “Deze enorme vraag bevestigt het beeld van omvang en urgentie die nodig is om deze innovatieve bedrijven in leven te houden. Middels de centrale portal zullen we aanvragen blijven faciliteren en monitoren, de data hieruit wordt ook gebruikt om continu te evalueren of de huidige maatregelen voldoende zijn.”

Cijfers voor Limburg (6 mei einde dag)
In Limburg kwamen er in de eerste week 53 aanvragen voor de COL binnen met een totale hoogte van meer dan €15 miljoen. Het gemiddeld aangevraagd bedrag lag met €285.000,- iets onder het landelijk gemiddelde. Tweederde van de aanvragen waren afkomstig van startups en de sectoren Softtech en Medtech waren het sterkst vertegenwoordigd.

Over COL & TOPSS
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Invest-NL wil met TOPSS de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scaleups waarborgen. TOPSS aanvragen kennen een ondergrens van €2 miljoen. De TOPSS financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening en gebeurt altijd met betrokkenheid van andere professionele investeerders.

De regio Venlo-Venray is dit jaar terug te vinden op de vierde plek in de verkiezing Logistieke Hotspot van Nederland. De regio Tilburg-Waalwijk heeft de verkiezing gewonnen, die sinds 2005 gehouden wordt door Logistiek Magazine en Logistiek.nl. West-Brabant is tweede, voor Almere-Lelystad-Zeewolde.

Naast podium
Venlo-Venray heeft sinds de start van de verkiezing negen keer gewonnen. De laatste keer was in 2016. Jarenlang was er een directe strijd gaande tussen de Noord-Limburgse regio en West-Brabant. Venlo-Venray werd in 2017, 2018 en 2019 nog twee keer tweede en een keer derde.

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Leningen onder gunstige condities
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Meer info over de condities staat in de Q&A. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups
Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “Het kabinet maakt in deze uitzonderlijke en barre tijden financiële steun voor álle ondernemers toegankelijker. Voor de toekomst van onze economie en onze maatschappij zijn startups en scale-ups van groot belang: zij zorgen voor de inkomsten en banen van morgen én dragen met hun innovatieve producten en diensten bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen – zoals bijvoorbeeld de coronacrisis. Daarom investeert het kabinet nu 100 miljoen euro in overbruggingskredieten waarmee onze groeibedrijven deze moeilijke maanden door kunnen komen.

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april
Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale onlineportal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.