Dinsdag 16 april vond er weer een bijeenkomst voor het EDB plaats. Dit keer waren zij te gast bij Hoeve Rosa in Sevenum en stond het programma in het teken van de Regio Deal Noord-Limburg.

In 2023 is Regio Noord-Limburg samen met de Provincie Limburg, Crossroads Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een Regio Deal. De ingediende propositie “Noord-Limburg op weg naar de gezondste regio” is positief ontvangen door het Rijk en het ministerie van BZK heeft laten weten dat de aanvraag verder uitgewerkt kan worden.

Een mooi vertrekpunt voor het programma van de bijeenkomst en de gastsprekers. Met die positieve noot opende voorzitter van de EDB, Ron Coenen, de bijeenkomst: “Het is mooi dat samenwerking in de Regio Deal centraal staat, daarvoor is de Triple-Helix een belangrijk instrument. Directeur van Crossroads, Angely Waajen-Crins voegde hier aan toe: “Het is een feestje om voor de drie o’s; overheid, ondernemers en onderwijs te werken. Het is de uitdaging om drie talen en drie tempo’s bij elkaar te brengen en zo het beste voor de regio eruit te halen.

Wat is een Regio Deal en waarom is dit belangrijk voor Noord-Limburg?
De bijeenkomst werd gestart met een algemene toelichting over de Regio Deal. Het Rijk heeft de Regio Deals in het leven geroepen om de Brede Welvaart in de regio te versterken. Vooral voor de regio’s die wat extra steun kunnen gebruiken.

René van Loon, directeur Regio Noord-Limburg, nam de aanwezigen mee in het proces en de inhoudelijke uitwerking van de Regio Deal. De verdere uitwerking wordt de komende maanden samen met partners en initiatiefnemers voorbereid.

In de aanvraag zijn thema’s gekozen die de komende jaren extra inzet vragen. Noord-Limburg scoort op een aantal indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart minder goed. De thema’s die bij die indicatoren passen, en dus centraal staan in de Regio Deal, zijn versterken Kennisinfrastructuur, onderzoek & duurzaam ondernemen, Talent ontwikkelen & behouden, Vitale gemeenschappen & bevorderen positieve gezondheid en Veiligheid & ondermijning. Daarnaast is er ook aandacht voor grensoverstijgende samenwerking. Dit is in een grensregio extra belangrijk en komt daarom in alle vier de thema’s terug.

Samen in gesprek over initiatieven
René van Loon, Ron Coenen en Angely Waajen-Crins nodigden de aanwezigen uit om samen in gesprek te gaan over ideeën die aansluiten bij de vier thema’s in de Regio Deal. Ze prikkelden de aanwezigen aan de hand van een drietal organisaties die hun ambitie en toekomstplannen presenteerden. Bakir Bulic, Director Faculty of Science and Engineering at Maastricht University, Bert Mennings, directeur Limburgs Museum, Dick Moerkens, Senior Vice President Manufacturing & Logistics at Canon Production Printing en Jan Houwen, CEO & Owner bij Volantis Groep wisten de aanwezigen te inspireren met hun ambities en toekomstplannen die een impuls geven aan de gezonde toekomst van de hele regio en ver daarbuiten. Hartelijk dank voor jullie bijdragen, deskundigheid en bevlogenheid!

De inhoud en de uitwerking van de Regio Deal is een gedeelde verantwoordelijkheid van Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Omgeving. Alleen door samen te werken, commitment naar elkaar uit spreken en de crossovers te zoeken zijn we in staat om een flinke impuls te geven aan de toekomst van de regio

Waardevolle bijeenkomst

Angely Waajen-Crins, directeur Crossroads Limburg, reageert achteraf op de bijeenkomst:

“We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. Het is fijn dat de Regio Noord-Limburg ons, en daarmee ook de andere O’s, nauw bij het proces betrekt. Want Crossroads is die schakel tussen de overheid, ondernemers en de onderwijsinstellingen. Ons inziens is dit een mooie aftrap voor een intensievere samenwerking. Hoe het vervolg precies vorm krijgt, horen wij van het Regiobureau. Er is in ieder geval al toegezegd dat regiodirecteur René van Loon tijdens de volgende EDB weer een update geeft. Wij volgen het en zullen de partners op de hoogte blijven houden waar dat kan. Samen op weg naar de Gezondste Regio!”

Vragen?
Heeft u vragen over het proces, de samenwerking of de Regio Deal? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of neem contact op met Crossroads Limburg via [email protected].

Samen op weg naar succes!
De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid en de toekomst van onze regio een warm hart toedragen. Samen zetten we de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart. Daarom werken Regio Noord-Limburg, Crossroads Limburg, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners intensief samen om van de deal een succes te maken.

Ik krijg vaak de vraag “Wat doet een triple-helix organisatie nou eigenlijk?”. En dan is “partijen verbinden’ nou niet het duidelijkste antwoord. Terwijl dat echt onze kerntaak is. Zonder verbinding geen vooruitgang zeg ik altijd. Daarom organiseren we activiteiten waar ondernemers, overheid en onderwijspartijen elkaar ontmoeten en samen plannen maken. Zo was er afgelopen week een bijeenkomst over insectenteelt. Een economische activiteit die zomaar veel goede kansen voor onze regio kan bieden om de omslag van traditionele veeteelt naar nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken.

Onze programmamanager AgroFood, Hans Corsten, spreekt ondernemers die de overstap naar insectenteelt overwegen. Ondernemers hebben allereerst zelf veel vragen over hoe zo’n insectenteelt nou praktisch ingericht moet worden, daar komt veel kennis bij kijken. Kennis van de beestjes, kennis van stalsystemen enzovoort. Wij hebben contact met alle onderwijsinstellingen en kunnen kennis snel aanvliegen. Ook brengen we vragen van ondernemers de kennisinstellingen binnen, zodat onderwijs betrokken is bij de economische ontwikkeling van de regio. Tot zover “kennis” en “ondernemers”.

Maar dan begint het… in onze planologische en juridische verordeningen kennen we nog geen categorie voor insectenteelt. De overheid moet nieuwe regels opstellen om deze teelt te kunnen gaan vergunnen. U voelt het al denk ik: als je niet in een bestaand hokje past, dan kan het maanden misschien wel jaren duren voordat een vergunning verleend zou kunnen worden. Tegen die tijd is de ondernemer misschien al failliet, zitten we met leegstaande en verouderde gebouwen waar lucratieve criminelen wel brood in zien en kachelt onze mooie regio achteruit in plaats van vooruit.

Dus: de overheid moet ook meegroeien en meebewegen in deze nieuwe kansen en zoeken naar creatieve manieren om de regio wél door te laten ontwikkelen. Er ontbreekt ook vaak kennis bij ambtenaren die een aanvraag moeten beoordelen. Ook daarin willen we helpen. We zoeken dan samen naar manieren om zaken op kortere termijn te kunnen vergunnen en niet pas over járen. Tot slot helpen we nog meezoeken naar regelingen die ondernemers financieel kunnen ondersteunen in hun omslag naar een nieuwe bedrijfsvoering.

Daarom dus brengen we meerdere overheidslagen, kennisinstellingen en ondernemers samen. Om te verbinden en te versnellen.

Insectenteelt, een kans. Voelt u het ook al kriebelen? 

Vorige week vond de informatieve bijeenkomst over insectenkweek plaats bij Insect School in America, Limburg. Tijdens de bijeenkomst werden de ins en outs van het insecten kweken bekeken en besproken. De bijeenkomst werd geïnitieerd door New Generation Nutrition (NGN) en Crossroads Limburg.

Insecten staan ook in onze regio in de belangstelling. Op donderdag 4 april zijn ruim 30 personen van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV) bij elkaar geweest om stil te staan bij deze sector in opkomst. Dat deden ze bij de Insect School van Insect Engineers uit Horst.

Wat betekent insectenkweek voor een gemeente?

Tijdens de bijeenkomst werden de ins en outs van het insecten kweken bekeken en besproken. Network for Insect Knowledge (NIK) en New Generation Nutrition (NGN), de Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV hebben korte presentaties verzorgd. Daarna volgde een interessante discussie: Wat betekent insectenkweek voor een gemeente? Hoe staat het met emissies en afvalwater? Welk voer mag wel of niet worden gegeven? Hoe gaan we om met vergunningen?

Insectenkweek een circulair alternatief voor en verbreding van de traditionele veehouderij?

De discussie of insecten, zoals Europa aangeeft, landbouwhuisdieren zijn heeft impact op de vraag of insecten een nieuw verdienmodel kunnen zijn. Intensieve veehouderij bedrijven die van een “stoppers” regeling gebruik maken mogen namelijk geen activiteiten meer ontplooien die te maken hebben met “landbouwhuisdieren”. Insecten hebben daarin, zoals het nu lijkt, geen toekomst. Hier zit nog wel een uitdaging waar LNV zich verder in gaat verdiepen en met een oplossing komt.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar emissies en voerconversie en wanneer insecten ons groente en fruitafval mogen opeten (dat is nu te laagwaardig voor verdere verwerking) dan hebben insecten kansen. Wanneer we het insecten eiwit combineren met eiwitrijke gewassen die regionaal geteeld worden maken we onze food en feed productie een stuk duurzamer. Insecten hebben toekomst maar we hebben nog wat hobbeltjes te overwinnen.

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van :

Vorige week tijdens de Agro Food keten bijeenkomst namen we een kijkje in de keuken van A-Z Barbecue & Gourmet Party Service B.V. in Kronenberg. Met passie vertelde eigenaar Jack Willems dat dit een uit de hand gelopen hobby is geworden.

Zijn wens om de grootte van zijn stukje vlees te kunnen bepalen, deed hem besluiten na de middelbare school het slagersvak te gaan volgen. Begin jaren tachtig werd hij jarenlang gevraagd om de barbecue van de lokale voetbalclub te verzorgen. Met vaste prijzen voor vlees, sauzen en salades. Bij een slager wist je immers nooit wat je moest betalen, ‘onsje meer of minder’. A-Z Barbecue & Gourmet Party Service was geboren en bestaat nu ruim 30 jaar.

Alles geregeld van A tot Z, is Jacks motto. Binnen Nederland bezorgen, ophalen en de afwas zit bij de prijs inbegrepen. Ook in Duitsland en België timmeren ze hard aan de weg. Met enthousiasme en geloof in zijn eigen bedrijf wist hij het uit te bouwen tot wat het vandaag de dag is: een dynamisch, uniek bedrijf, waar ieders enthousiasme de basis van het succes is!

Agro Food keten bijeenkomst

Dit was een mooie aftrap van de 1e Agro Food keten bijeenkomst. We zijn van plan om 4x per jaar een bijeenkomst te organiseren. Bedankt A-Z Barbecue & Gourmet Party Service B.V. en alle enthousiaste deelnemers, namens initiatiefnemers: Crossroads Limburg | Gezondste Regio Noord-Limburg, Supply Chain Valley, AgroLeeft en Brightlands Campus Greenport Venlo.

In 2023 is er vanuit het Crossroads & Keyport Economisch Actieprogramma Agrifood een start gemaakt met een lerend netwerk voor de gemeentelijke Noord- en Midden-Limburgse agrarische accountmanagers.  Dit lerend netwerk heeft als doel om vanuit een gemeenschappelijk belang en passie ervaringen, informatie en kennis te delen. Centraal staat daarbij een bezoek aan een agrarisch bedrijf in Noord of Midden-Limburg.

Onlangs bezocht Hans Corsten, onze accountmanager Agrifood, samen met de Noord- en Midden-Limburgse agrarische accountmanagers Brookberries Groep. Ze brachten een bezoek aan het aardbeienbedrijf van Marcel Dings en Peter van de Eertwegh in Belfeld dat in 20 jaar is uitgegroeid tot de specialist in aardbeien. Op vijf verschillende locaties worden  jaarrond aardbeien van topkwaliteit geteeld. Dit doet Brookberries met de modernste technieken en op de meest milieu verantwoorde manier mogelijk. Tijdens de presentatie en rondleiding zagen we dat innoveren en maatschappelijk- en marktgericht produceren de speerpunten vormen om zo optimaal mogelijk in te spelen op de wensen van klant en maatschappij.

Marcel nam de groep mee in het belang van de regionale glastuinbouw en zijn aardbeienbedrijf Brookberries Groep. Hij vertelde ook over hoe hij internationale werknemers werft, huisvest, begeleidt, helpt te integreren en te ontwikkelen waar gewenst. Niets gaat vanzelf, maar het begint met de intrinsieke motivatie om er iets moois van te maken. Schaalvergroting helpt met verdere professionalisering en daarmee win-win-win!

Indrukwekkend om te zien wat er allemaal nodig is om gezonde aardbeien zo vers mogelijk bij de consument op het bord te krijgen

Op 20 maart vond de Studenten Challenge plaats georganiseerd door het Fieldlab Voeding & Gezondheid. Tijdens deze challenge bedenken studenten met verschillende achtergronden (MBO, HBO & WO) in groepjes oplossingen voor problemen uit de praktijk . Onze programmamanager AgroFood, Hans Corsten, mocht de eervolle taak als jurylid op zich nemen.

Zo’n 100 studenten van Yuverta, Gilde Opleidingen, HAS green academy, Fontys Venlo University of Applied Sciences en Maastricht University Campus Venlo werden uitgedaagd om een innovatieve oplossing te bedenken voor challenges uit het bedrijfsleven. De challenges richtten zich op plantaardige voeding, voedselverspilling en voeding en beweging. De opdrachtgevers dit jaar waren Van der Valk Hotel Venlo, Kokkerelli | Stichting Kids University for Cooking en Hutten Catering.

Aan het einde van de dag moesten alle groepen hun creatieve idee voor een jury pitchen. De challenge die de winnende groepen hebben opgepakt is van Hutten Catering en luidde: ‘Hoe kunnen we het eetmoment van de patiënten in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie omvormen tot een sociaal en beweeg moment?’.

Publieksprijs

De meeste stemmen voor de publieksprijs gingen naar Lotte Peute, Timo Jonkers, Karlijn Jacobs, Jill Hendrix, Jamie Joosten en Jesper Kaelen van de groep ‘Lepeltje, lepeltje’. Zij bedachten een ‘Max drive through’ waar patiënten in het Prinses Maxima Kinderoncologie centrum met een fietsje doorheen kunnen rijden en een gezonde maaltijd krijgen om deze vervolgens samen op te eten in het Max Café. Zo ontstaat er ook nog eens mooie sociale interactie tussen de patiëntjes.

Juryprijs

De winnaars van de juryprijs zijn Justine Geraedts, Daniek van der Vleuten, Demi van der Velden, Tijn van Dorst, Denice Jacobs en Raf Keulen van de groep ‘Limburg en de rest’. Zij bedachten een treintje dat door het Prinses Maxima Kinderoncologie centrum rijdt om de patiëntjes op te halen voor een ‘smaakfestival’. Het treintje zou als project door TU studenten ontworpen kunnen worden.

In de jury zaten Janiek Koolen, Niels Bron (Hutten Catering), Lieve Tacken, Marit Kuijpers (Van der Valk Hotel Venlo), Ilse van Lier (Kokkerelli & Stichting Kids University for Cooking) en Hans Corsten (Crossroads programmamanager Agrofood). Het winnende team is uitgenodigd bij Crossroads en de Regio Noord-Limburg om te verkennen of het idee daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Graag nodigen wij u uit voor de eerste ‘Agro Food keten bijeenkomst’ op 4 april van 17:00 – 19:00 bij A-Z Barbecue Service. Deze bijeenkomst is een initiatief van Supply Chain Valley, Crossroads Limburg, Keyport, AgroLeeft en Brightlands Campus Greenport Venlo. De eerste bijeenkomst is gratis bij te wonen. We zijn van plan om 4 x per jaar een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Deze zijn bedoeld voor ondernemers in de Agro Food keten, van primaire sector tot consument.  We dagen u uit om ‘groter’ te denken en ideeën uit te wisselen. Zo creëren we kansen op cross-overs tussen de sectoren en kunnen ondernemers kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen. Dat doen we door een bezoek te brengen aan een ondernemer in de Agro Food keten. De ondernemer geeft tekst en uitleg over zijn businessmodel met al zijn uitdagingen. De complete keten ‘van boer tot bord’ komt aan bod. Uiteraard hoort daar ook een uitgebreide rondleiding bij in het bedrijf.

1e Agro Food keten bijeenkomst bij A-Z Barbecue Service

A-Z Barbecue Service is al vele jaren een toonaangevende speler in de BBQ e-Commerce business. Deze onderneming beheerst het ketenspel tot in detail van inkoop tot aflevering op het thuis adres! Founder Jack Willems geeft tekst en uitleg over het ontstaan, maar ook over de toekomst van de onderneming (regio, vegan, Duitse markt, distributie logistiek). Een mooie gelegenheid voor een inkijk (en lering) in deze interessante food ketenspeler.

Informatie

Opgeven

 • Opgeven kan tot uiterlijk 2 april via deze link. Er is plaats voor maximaal 50 personen, vol = vol!

Wij heten u van harte welkom!

 

Supply Chain Valley – Jan Vorstermans

Crossroads Limburg, Keyport – Hans Corsten

AgroLeeft – Janneke Janssens

Brightlands Campus Greenport Venlo – Sophie van de Pas

Werkt u als bedrijfscontactfunctionaris, beleidsmaker, vergunningverlener of zaakbegeleider met ondernemers in Limburg of Noord-Brabant die insecten willen kweken? Of met agrariërs die hun kansen aan het verkennen zijn om te schakelen naar of te verbreden met insectenkweek? Dan is deze uitnodiging voor u!

Op 4 april 2024 van 13.00 – 16.00 uur organiseren we samen een informatieve bijeenkomst over insectenkweek bij Insect School in America, Limburg. Tijdens deze bijeenkomst dompelen we u onder in de wereld van de insectenkweek. Daarnaast gaan we ook in op het kweken van insecten als duurzaam en circulair alternatief voor en verbreding van de traditionele veehouderij en halen we vragen op over insectenkweek in relatie tot het vestigingsklimaat.

Voor wie en waarom?

De bijeenkomst is bedoeld voor zaakbegeleiders, bedrijfscontactfunctionarissen, beleidsmedewerkers en vergunningverleners van gemeenten, provincie en de Omgevingsdienst uit de Provincie Limburg en Noord-Brabant die werken met ondernemers en agrariërs. De input vormt een opmaat voor een op te stellen handreiking voor ondernemers, gemeenten en provincies. Deze handreiking streeft ernaar de benodigde kennis over insectenkweek te bundelen en breed te delen, met als doel de eiwittransitie door middel van insectenkweek een vliegende start te geven.

Programma (nog niet definitief)

 • Opening door LNV en Network for Insect Knowledge
 • Introductie insectenkweek: Wat is insectenkweek, wat zijn de voordelen en kansen, en wat zijn de verschillende soorten insecten die gekweekt kunnen worden?
 • Milieu-impact: Hoe scoort insectenkweek op het gebied van circulariteit, CO2-uitstoot, waterverbruik, landgebruik en biodiversiteit?
 • Businesscase: Is insectenkweek een rendabele onderneming? Welke kosten en opbrengsten zijn er?
 • Ruimtelijke ordening: Welk effect heeft een insectenkwekerij op de omgeving? Hoe past insectenkweek in het omgevingsplan? Is er een vergunning nodig?
 • Onroerend goed: Wat komt er kijken bij het slopen van een stal of het transformeren van een stal naar een insectenkwekerij?
 • Rijksregelingen voor piekbelasters: Wat zijn de regels rondom het beroepsverbod bij het stoppen met veehouderij en de overstap naar insectenkweek?
 • Rondleiding: We nemen u mee door de insectenkwekerij, zodat u kunt zien hoe insectenkweek er in de praktijk uitziet.

Aanmelden

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. U kunt zich tot 22 maart aanmelden via deze link.

Initiatiefnemers

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van:

Voor meer informatie over insectenkweek kunt u terecht op www.nfik.nl. Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Shannon den Engelsman [email protected].

We hopen u te mogen ontmoeten op 4 april 2024 van 13.00 – 16.00 uur!

Op 21 februari vond de eerste Economic Development Board-bijeenkomst van 2024 plaats. De EDB was de aftrap van de nieuwe periode waarin de board besprak hoe het ervoor staat met de regio en wat we kunnen doen om deze een boost te geven.

De EDB werd geopend met felicitaties voor de Regio Noord-Limburg, omdat er weer een Regio Deal is binnengehaald. Ron, voorzitter bestuur EDB Crossroads, en Angely, als directeur van Crossroads overhandigden een fles wijn en eieren van Kipster met de woorden: “Succes met het uitbroeden van de projecten en denk aan de ondernemers. Het is knap om voor de tweede keer een Regio Deal te verkrijgen. Gefeliciteerd!

Entrepreneurial Ecosystems Index

Keynote spreker dhr. Tom Hendricksen, van onderzoeksbureau Birch, vertelde ons over de Entrepreneurial Ecosystem index, ook wel de EE-index. In deze index worden allerlei verschillende factoren meegenomen die het mogelijk maken om de sterkte van een ecosysteem te meten en te monitoren in één getal.

Leiderschap en netwerken

Volgens het onderzoek zijn er twee onderwerpen waar we als  regio Noord-Limburg aandacht voor mogen hebben. Dat zijn Leiderschap en Netwerk. Op deze twee punten scoorden we onder het gemiddelde van Nederland. Daarnaast gaf Tom aan dat het juist interessant is om verder te verkennen wat voor kwalitatieve data en nuances achter de uitkomsten zitten. Tom eindigde met een aantal inspirerende voorbeelden en bijbehorende vragen.

 • Netwerken: ondernemers staan open voor samenwerking – maar wie belt bij ze aan? Uit een ander onderzoek bleek dat 10% van de ondernemers graag wilde samenwerken. Van die 10% wist de helft niet bij wie ze zouden moeten zijn voor een mogelijke samenwerking. Dus wie belt bij ze aan? Wie heeft het loopvermogen om deze ondernemers te bereiken?
 • Leiderschap: wie neemt de leiding? Volgens Tom is vroeg leiderschap altijd nodig. Eentje pakt de leiding, de rest gaat daar achteraan. Zo krijg je de juiste partijen bij elkaar. Daarna zie je vaak dat je daadwerkelijk samen gaat werken en ook weet wat je aan elkaar hebt en op elkaar kunt bouwen.

Met deze vragen en voorbeelden in ons achterhoofd zijn we met de EDB de nuances op gaan zoeken.

Reactie, verwachte oorzaken en oplossingsrichtingen

We bespraken met de groep wat hun reactie was op de uitkomst, wat mogelijke oorzaken zijn en waar oplossingsrichtingen liggen. Mooie reacties waren dat we meer moeten focussen op de lange termijn en dat we een gemene deler moeten vinden voor de hele regio. Een gemeenschappelijke visie waar we als één Noord-Limburg voor staan. En waar elke gemeente, elk bedrijf en elke kennis- en onderwijsinstelling zich in kan vinden. Een nodige discussie met een aantal punten om op door te pakken! Wij kijken uit naar de volgende Economic Development Board.

Meer over de EE-index

Meer informatie over de EE-index staat op de website van Birch.

Het Circular LAB, een initiatief van de Circular Design Group staat in de Limburgse Innovatie top 20!

Het Circular LAB  heeft als kernmissie het versterken van de synergie tussen bedrijfsleven en onderwijs/kennisinstellingen binnen de Circulaire Economie. Het Circular Lab-project markeert een cruciale ontwikkeling naar een duurzame systeemtransformatie in de regio (Noord-Midden) Limburg. Hierbij streven we naar de optimalisatie en toekomstbestendigheid vanuit de behoeften van de (maak)industrie in de transitie naar een circulair ecosysteem.

De ambitie van het Circular LAB is om kennis te ontwikkelen én implementeren via nauwe samenwerking tussen geselecteerde innovatieve bedrijven, waarbij het onderwijs een cruciale rol speelt en de vraagstukken uit het bedrijfsleven omarmt. Hierbij maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en infrastructuur. Via het Circular Lab zetten we met diverse belanghebbenden uit het onderwijs en bedrijfsleven een volgende stap met betrekking tot de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio (Noord-Midden) Limburg.

Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire initiatieven, producten en diensten, ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen. Daarmee worden bedrijven direct geholpen volgende stappen te zetten in de circulaire transitie, terwijl talent wordt gebonden aan regionale bedrijven.

Versnellen kunnen we alleen samen! Het project is mede door de partners Land van de Makers, Fontys Venlo University of Applied Sciences, LIOF, Volantis en Crossroads Limburg voor elkaar gekregen. Mooie samenwerking!

Bekijk voor meer informatie over het Circular LAB de website van Circular Design Group.