Op donderdag 20 april vond de VVV-Venlo TOP-ontmoeting plaats in het Covebo stadion de Koel. Tijdens deze ontmoeting stond het thema ‘Innovaties in de Agro & Food’ centraal. Onze Crossroads programmamanager AgroFood, Hans Corsten mocht de paneldiscussie aftrappen door te vertellen over het perspectief voor de sector. Dat deed hij naast andere inspirerende sprekers zoals Sigrid Helbig, CEO Brightlands Campus, Jella Theeuwen, co-founder en CEO Innerbuddies, Frank Hessing, CEO Hessing Supervers, Marc Pruijssers, directeur van HAS Green Academy Venlo en Merijn Luijkx, Business Development Manager Banking4Food Rabobank.

Sigrid Helbig, CEO van de Brightlands Campus Greenport Venlo, trapte de ontmoeting af en praatte ons bij over de laatste ontwikkelingen op de Brigthlands campus. De campus is een belangrijke kennisinstelling waar onderzoek, projecten en start-ups gestimuleerd worden. Een goed voorbeeld van een start-up was de volgende spreker; Jella Theeuwen. Zij is co-founder en CEO van het bedrijf Innerbuddies.  Innerbuddies legt de verbinding tussen ontlasting en voedingsadvies. Door inzicht te krijgen in jouw darmmicrobioom kan Innerbuddies een persoonlijk voedingsadvies geven met het doel om de bacteriën in jouw darmen in balans te brengen. Daarna sprak CEO Frank Hessing over zijn groenteverwerkingsbedrijf Hessing Supervers dat onlangs een vestiging opende in de Greenport Venlo. Als laatste vertelde Directeur Marc Pruijssers over de HAS Green Academy en hoe zij geloven in onderwijs in de praktijk, waarbij studenten kennismaken met bedrijven in de regio en daar expertise opdoen.

Paneldiscussie over opgaven in de sector

Daarna schoven twee van de vier sprekers; Sigrid Helbig en Frank Hessing aan bij een paneldiscussie, waar onze programmamanager AgroFood Hans Corsten en Business Development Manager Merijn Luijkx van de Rabobank ook aanschoven. Hans gaf een introductie over de uitdagingen in de AgroFood sector in Noord-Limburg en hoe er verwacht wordt dat de sector zich gaat ontwikkelen. Samenwerking bleek een belangrijk thema in meerdere opgaven. De panelleden gaven aan: zoek samenwerking in de klimaatopgaven en zoek samenwerking in de arbeidsmarkt door je als ondernemer aan te sluiten bij een van de onderwijsinstellingen in de regio zoals bijvoorbeeld HAS Green Academy. Want; alleen is het lastig, en misschien zelfs wel onmogelijk, om de opgaven aan te pakken.

Crossroads Limburg en AgroFood

Wil je meer weten over wat Crossroads bijdraagt aan de AgroFood sector? Klik dan hier om het Actieprogramma AgroFood van Crossroads en Keyport te lezen.

Het Land van de Makers is een netwerk van Noord-Limburgse bedrijven die samenwerken om de maakindustrie op de kaart te zetten. Dat doen ze onder andere door het creëren van een aantrekkelijk imago van de Noord-Limburgse maakindustrie.

Om het imago van de Maakindustrie in Noord-Limburg een boost te geven is het als eerste belangrijk dat de bedrijven in de sector elkaar kennen. Het is waardevol om een goede relatie te hebben en er moet sprake zijn van kennisuitwisseling. Opmerkelijk is dat veel maakbedrijven vaak wel weten welke bedrijven in Düsseldorf, Madrid of Hong Kong zitten, maar niet weten wat er bij de bedrijven in hun omgeving speelt. Daarom wordt de nadruk gelegd op elkaar leren kennen, weten waar iedereen mee bezig is en de lijntjes kort houden.

Human Capital en branding

Een voorbeeld van een project van Land van de Makers is dat de HR-directeuren van zeven bedrijven geregeld bij elkaar komen om de in- en outflow van mensen te bespreken. Een van de bedrijven had vier goede kandidaten gevonden voor een vacature. Er werd één persoon aangenomen en de andere bedrijven werden getipt dat er nog drie geschikte mensen zijn met de vraag of iemand nog op zoek is naar een nieuwe werknemer. Hierdoor hebben twee van de vier oorspronkelijke kandidaten een baan gevonden in de regio.

Dit voorbeeld sluit perfect aan op het thema Human Capital en Branding in het actieprogramma Maakindustrie van Crossroads. Het is namelijk ontzettend belangrijk om kennis en kunde in de regio te behouden. Benieuwd naar de andere thema’s in het actieprogramma? Bekijk hier het hele actieprogramma Maakindustrie.

Het land van de Makers: de kracht van het collectief
Het Land van de Makers heeft zich ontwikkeld tot een netwerk waarbinnen leden kennis en ervaringen uitwisselen binnen iedere laag van de organisatie. Zo leren, helpen en inspireren we elkaar op verschillende niveaus over uiteenlopende thema’s, zoals Lean Manufacturing, HR en circulair ondernemen. Samen staan we op scherp, bundelen we onze krachten en vormen we een magneet in de regio. Lees hier meer over Het Land van de Makers. Het land van de Makers is een initiatief van Rabobank, Canon Production Printing Netherlands B.V., Technovalley Limburg en Crossroads Limburg.

Op 14 maart was de Economic Development Board bijeenkomst van Crossroads Limburg bij Helian Polymers in Belfeld. Tijdens deze bijeenkomst kwamen overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving samen om het te hebben over de economische uitdagingen waar onze regio voor staat. Met  een aantal inspirerende sprekers zoals Gouverneur Emile Roemer, CEO van Helian Polymers Ruud Rouleaux, bruggenbouwer Daan Kerssemakers en natuurlijk onze eigen directeur van Crossroads Limburg Angely Waajen-Crins hebben we gesproken over hoe we als regio die uitdagingen aan kunnen pakken.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, met die quote opende Ron Coenen, voorzitter van de Economic Development Board,  de bijeenkomst. Deze bleek de perfecte opening en samenvatting te zijn. De essentie van alle verhalen kwam neer op samenwerken en tot welke voordelen dit kan leiden.

Grensoverschrijdend

Gouverneur Roemer over hoe we als Limburg bescheiden zijn en tóch  voorop lopen. Hij vertelde: “Limburg wordt in het Haagse vaak gezien als uithoek van het land, maar wij zijn geen uithoek van het land. Limburg is juist een poort naar Europa, het hart van Europa. We moeten niet bij de grens stoppen met denken, want grenzen zijn er juist om te overbruggen. En we hebben als Limburg zoveel te bieden, dat moeten we samen gaan uitstralen.” Een treffende boodschap van onze Gouverneur.

“Samenwerken is een werkwoord”

Angely Waajen-Crins, Directeur van Crossroads Limburg benadrukte het belang van samenwerken: “Samenwerken is een werkwoord. dat gaat niet vanzelf.” Zij gaf aan dat het nodig is om proactief aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken waar nodig, want: “Het is nodig dat overheid, ondernemers en onderwijs in hetzelfde tempo gaan lopen en Crossroads gaat daarbij helpen. Wij gaan het toeval organiseren, zodat de lijntjes tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving korter worden.”, aldus Angely.

Gastheer en CEO Ruud Rouleaux van Helian Polymers stelde zijn bedrijf beschikbaar als locatie voor de bijeenkomst. Hij vertelde over de materiaaltransitie waarin hij met zijn bedrijf reststromen en afval kan omzetten in bacteriën die bio-kunststof produceren. Hij deelt zijn kennis graag met andere bedrijven om zo samen verder te kunnen ontwikkelen. Zo kwam hij per toeval Peter Gerards tegen, Director Technical Customer Service van Smurfit Kappa. Hij was op zoek naar een manier om karton waterbestendig te maken, die innovatie vond hij bij Helian Polymers. Daarover zegt Peter Gerards; “Onverstelbaar, de kennis ligt hier gewoon om de hoek.”. Door het in gesprek raken van de twee heren ontdekten ze dat de reststromen van Smurfit Kappa weer gebruikt kunnen worden door Helian Polymers in de productie van de bio-kunststof.

De mens centraal

Bruggenbouwer Daan Kerssemakers en Gard Stals, directeur Jongen Projectontwikkeling, vertelden als laatste over de ontwikkelingen bij het oude veilingterrein in Venlo-Zuid. Door de mens centraal te zetten en bezig te zijn met positieve gezondheid wordt er opgehaald wat er nodig is in de buurt. Er worden doe-tafels georganiseerd om het innovatieprogramma op te stellen, want ook gezondheid en sociaal welzijn is een belangrijke opgave in onze regio.

Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst waarvan er nog meer zullen volgen. Voorzitter van de EDB, Ron Coenen, sloot de bijeenkomst dan ook af met de oproep: “Doe mee! En help ons de vier O’s beter te laten aansluiten op elkaar.”.

Over Crossroads Limburg en de Gezondste Regio

Crossroads Limburg streeft ernaar om samen met ondernemers, overheid, onderwijs en inwoners te werken aan een economisch gezond Noord-Limburg. Om die samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt Crossroads handvaten. Daarnaast is Crossroads onderdeel van de Gezondste Regio. Samen met stichting ‘Wat Kies Jij?’, de onderwijsinstellingen en de regio Noord-Limburg streven we ernaar om de Gezondste Regio te zijn. Want  een gezonde regio is de beste garantie op een welvarende regio. Daarom stomen we Noord-Limburg zowel op sociaal- als economisch vlak klaar voor een bloeiende toekomst. We investeren in een vitale regio vol innovatieve bedrijven. Bedrijven die banen creëren voor onze professionals en stageplaatsen voor een ambitieuze nieuwe generatie. Het doel? Doorlopende talentontwikkeling in een omgeving waar men zich thuis voelt en de beste en gezondste versie van zichzelf kunnen zijn.

Mede op initiatief van Crossroads Limburg zijn de gemeentelijke accountmanagers uit Midden- en Noord-Limburg op donderdag 16 februari samengekomen op de Brightlands Campus Greenport Venlo om kennis te maken, kennis op te doen en ervaringen te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde middag onder leiding van accountmanager Agrifood Hans Corsten van Crossroads en Keyport.

De aanwezigen waren afkomstig van gemeenten Venlo, Mook en Middelaar, Nederweert, Horst aan de Maas, Gennep, Bergen, Venray, Leudal, Peel en Maas en Weert. Daarnaast was er deelname vanuit FoodNL en Greenport Venlo. De bijeenkomst werd geopend door Hans Corsten met een toelichting over het Economisch Actieprogramma Agrifood waarbij een beeld is geschetst van de (economische) omvang en diversiteit van het totale regionale Agrifoodcomplex en wat Crossroads hierin voor ondernemers kan betekenen; zoals op gebied van innovatie, ondernemersvaardigheden en verdienmodellen met perspectief.

Project circulaire varkenshouderij

Eppo Timmer, sinds kort projectleider voor het provinciale project circulaire varkenshouderij, heeft in zijn presentatie de doelstelling gepresenteerd dat in 2030 er een circulaire veehouderij in Limburg is. Deze acteert in een gezonde leefomgeving en waarin op schaal van Noordwest Europa de veevoerkringloop, voor zover mogelijk, is gesloten. De varkenshouderij is van oudsher “de grootste tak van sport” binnen de Peelgemeenten. Vergroting van de circulariteit in de varkenshouderij kan juist in Noord- en Midden-Limburg ontstaan en een bijdrage leveren aan een toekomst met veehouderij.

Behoeftes peilen en vervolg

Deze middag was mede op initiatief van Crossroads Limburg gehouden. Hans Corsten sloot de startbijeenkomst af met een vragenronde om de behoeftes van de aanwezigen te peilen. Duidelijk werd dat er behoefte is vanuit de  gemeenten om deze bijeenkomst vaker te kunnen houden en welke thema’s dan aan bod moeten komen. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 juni op de Brightlands Campus in Venlo.

Greenport Venlo brengt samen met Agrifood Capital en Regio FoodValley als FoodNL een werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn. Eerder tijdens de European Week of Regions and Cities spraken de drie triple-helix organisaties af dat ze blijven werken aan de twee hoofdthema’s: eiwittransitie en voeding & gezondheid. FoodNL brengt een bezoek aan de Grüne Woche om ook op internationaal vlak de verbinding te zoeken.

De verbinding zoeken is één van de speerpunten van het werkbezoek van FoodNL aan de Grüne Woche. Om duurzame agrifood innovaties mogelijk te maken zoekt FoodNL de samenwerking met andere Europese regio’s en ontwikkelen ze met Europese fondsen projecten voor de innovatiethema’s. Greenport Venlo wordt vertegenwoordigd door o.a. Bob Vostermans, de burgemeester van  gemeente Beesel, Eric Beurskens, wethouder gemeente Horst aan de Maas en Marcel Claus, programmamanager Greenport Venlo.

FoodNL op de Grüne Woche in Berlijn

FoodNL is bezig met de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. Doelstelling voor de eiwittransitie is het stimuleren en faciliteren van de transitie naar duurzamere productie en consumptie van dierlijke eiwitten en de ontwikkeling van nieuwe, plantaardige eiwitten. Bij voedsel en gezondheid gaat het om het creëren van een gezonde voedselomgeving, vergroten van kennis over en bewustzijn van gezonde voeding en het verminderen van voedselverspilling in de voedselketen.

Om de thema’s verder te brengen is FoodNL op zoek naar de verbinding op internationaal niveau en de Grüne Woche is daarvoor de uitgelezen kans. De Internationale Grüne Woche Berlijn is een van de bekendste evenementen in Duitsland. De beurs werd opgericht in 1926 in Berlijn en geldt als dé toonaangevende internationale vakbeurs op het gebied van voedsel, land- en tuinbouw en is the place to be voor de landbouwsector.

Tijdens het evenement was de regio onder andere in gesprek met de staatssecretaris landbouw en ambassadeur van Roemenië over transitie in landbouw, bodem en milieu, verdienmodellen en kwaliteitsstreekproducten. Ook gingen de vertegenwoordigers in gesprek met onze buurregio Agrobusiness Niederrhein. Daarnaast werd er ook verbinding gezocht met de Baltische Staten en Polen voor de twee innovatiethema’s.

FoodNL en Crossroads

FoodNL is een alliantie van drie triple-helix agrifood regio’s in Nederland. Samen zijn ze de grootste voedselproductieregio in Europa. Een samenwerking met als doel groei en innovatie in agrifood te realiseren. De innovatiethema’s waarop de focus ligt zijn eiwittransitie en voedsel en gezondheid. Vanuit de Greenport Regio sluiten Crossroads en Keyport de handen ineen met het actieprogramma AgriFood. Vanuit die rol is accountmanager Hans Corsten van Crossroads en Keyport betrokken bij FoodNL. Bekijk het actieprogramma AgriFood op deze pagina.

Accountmanager Agrifood Hans Corsten bezocht namens Crossroads een interessant event in Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Het event ‘Ciruclaire voedselsystemen en Big Data’ werd georganiseerd door AgroLeeft. Tijdens het evenement vertelden verschillende experts over circulariteit en big data.

De aftrap van het event werd verzorgd door Wim Vugteveen, de nieuwe practor voor het practoraat Circulaire Voedselsystemen. Hij nam ons mee in het begrip circulariteit, in de betekenis van een practoraat en de positionering in Noord-Limburg. Hij stelde dat we een nieuwe generatie onderzoekende medewerkers moeten opleiden. De doeners die vanuit nieuwsgierigheid en een positief kritische houding, nieuwe inzichten gaan ontwikkelen. “In deze regio hebben we zowel verschillende vormen van teelt als van veehouderij. Sectoren die elkaar nodig hebben om de cirkel sluitend te krijgen”.

‘Het oude en nieuwe denken komen elkaar tegen’

Ruud Hendriks is al bijna 3 jaar practor Kringlooplandbouw bij Aeres. Hij zette in de tweede sessie uiteen wat echte circulariteit betekent en hoe energie in de toekomst bepalend gaat zijn voor de afstanden die onze landbouwproducten afleggen. “Het gesleep met spullen over de wereld hebben we wel gehad. We moeten allereerst naar een Europese kringloop. Hij schetste een situatie waar het oude en het nieuwe denken elkaar nu tegenkomen en dat dit een echte transitietijd oplevert. Dat betekent méér dan alleen veranderen. Ruud heeft gemerkt dat hij via sociale media als Twitter een enorm bereik heeft. “Ik mag mezelf wel een influencer noemen, want ook de Tweede kamer weet mij te vinden,” aldus Ruud.

‘Beter boeren’ met Big Data

Aardappelteler Jacob van den Borne ging vervolgens in op één van de peilers van circulariteit; Big data. Hij is al zeven jaar bezig met precisielandbouw, het verzamelen van data en het omzetten daarvan naar verbeteringen in zijn teeltprocessen. Hij gaat hier ver in. Er rijdt geen machine rond op zijn percelen zonder meetapparatuur aan boord. Ingegeven door het boekje van zijn grootvader, waarin alles werd opgeschreven wat er in het bedrijf gebeurde, heeft hij toegewerkt naar een systeem waarin je met behulp van precisietechniek (gps, drones, metingen) toegaat naar precisielandbouw – ‘beter boeren’.  “Met de schaalvergroting zijn we de nauwkeurigheid in de landbouw verloren en daarmee ook een hoop kennis.” Met de oprichting van een eigen campus, waarin het bedrijf, onderzoek en opleiding samenkomen, wil hij deze kennis weer terugbrengen. Tenslotte bood trainer Serge de Beer een inkijkje in de module Big data, speciaal voor het mbo.

Agroleeft: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Onze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.

Bekijk voor meer informatie de website van AgroLeeft.

Limburg doet mee aan het INTERREG Europe project Regions4Food. Crossroads en Keyport zijn aangesloten bij Regions4Food middels het gezamenlijke actieprogramma AgriFood. Het doel is om de relatie tussen Digitalisering en de Agro- en Voedsel-waardeketen te versterken. Door aan te sluiten bij dit project kunnen we als regio’s in Limburg blijven ontwikkelen en blijven we bij de kopgroep van de Europese Innoverende AgriFood regio’s. 

Met als doelstelling digitaliseren in de AgriFood sector draait het allemaal om enerzijds de digitalisering van de processen; denk aan sensoren, robotisering, tracking & tracing, precisie landbouw, just-in-time logistiek, gebruik van augmented reality etc. – en anderzijds gebruik van Big Data voor kennisontwikkeling, marktinformatie en management. Toch blijkt digitalisering niet zo vanzelfsprekend.

Digital Innovation Hub: Hulp bij digitalisering

Uit het grote Europese INTERREG programma Regions4Food (R4F) is gebleken dat veel AgriFood ondernemers bij digitaliseringsvragen niet altijd weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp of het spannend vinden om te innoveren. Daarom zijn er in verschillende regio’s in Europa en Nederland de afgelopen jaren Digital Innovation Hubs (DIH) opgericht. Een DIH is een instituut dat ondersteuning biedt aan bedrijven door de bedrijfsvoering, productieprocessen, producten, services door middel van digitale technologieën te versterken. Deze zijn succesvol gebleken in het stimuleren en ondersteunen van digitalisering in de AgriFood sector.

Kennisdeling in Málaga

Op 28, 29 en 30 november komen de zeven aangesloten EU-AgriFood regio’s bij elkaar in Málaga voor een driedaags AgriFood symposium waar ze kennis en de laatste ontwikkelingen uitwisselen. Lead partner in het Regions4Food programma is het Ministerie van Landbouw, Visserij en Plattelandsontwikkeling van regio Andalusië in Spanje. De andere partners zijn Regiobestuur Pays de La Loire uit Frankrijk, Seinajöki Universiteit uit Finland, Regio Emilia Ontwikkelingsmaatschappij ARTER Stock Joint Consortium uit Italië, Regionale Innovatiemaatschappij Zuid Transnubië uit Hongarije, Regiobestuur Pazardzik uit Bulgarije en natuurlijk de Provincie Limburg uit Nederland.

Dinsdag 22 november vond er een ledenbijeenkomst van Land van de Makers plaats in Swalmen bij CUBE Homes. CUBE Homes produceert luxe houten designwoningen volgens een gepatenteerd kubus-design. Alle ontwikkeling, productie en verkoopt gebeurt vanaf het hoofdkantoor in Swalmen.

Eigenaar Patrick Lemmen vertelde enthousiast over het ontstaan van het bedrijf, de grote groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de visie voor de toekomst en de uitdagingen die er zijn om daar te komen. De Cube visie is helder, ambitieus en perfect passend in de uitdagingen van wonen, woningbouw en verduurzaming. Met de manier van bouwen wil Patrick de “Tesla van het wonen” worden. Waar Tesla de laadinfrastructuur op orde had alvorens de auto’s de weg op kwamen, zo wil Patrick plekken creëren waar alle voorzieningen aanwezig zijn om een Cube op te plaatsen. Hij noemt ze Flux-spots. Flexibel Luxueus wonen op volledig aangelegde plek. Uitdagingen zijn er genoeg vertelt Patrick. De juiste mensen houden, nieuw talent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt vergt behoorlijk wat inventiviteit. Ook hoopt hij dat de wet- en regelgeving rondom wonen en woningbouw transparanter en eenvoudiger wordt. “De mensen staan in de rij om een Cube te kopen, maar er is in Nederland bijna nergens, qua regels, plek om ze neer te zetten. Bij Land van de Makers en Crossroads Limburg wil Patrick zijn netwerk vergroten en kennis op doen. Zowel voor de productie van de woningen alsook aan het vuur zitten op het gebied van gemeentelijke en regionale wet- en woning regelgeving.

Businesslapps: leren omgaan met de dynamiek in de huidige markt

Guido Boosten, van Businesslapps vertelde daarna iets over het Business Versneller programma, een doelgericht ondernemersprogramma met concrete bouwstenen om je eigen bedrijf naar een volgende fase te tillen. In zes praktische bijeenkomsten verdiep je jouw vaardigheden als ondernemer én breng je versnelling aan in je eigen bedrijf. Je leert omgaan met de dynamiek in de huidige markt en de eisen die dit aan jouw strategie, marktbenadering en organisatie stelt. Krijg antwoord op de belangrijkste vraagstukken die in jouw bedrijf spelen. Denk hierbij aan meer duurzaamheid, vergaande digitalisering of circulariteit. Met slimme tools, zoals o.a. het Business Model Canvas en het Markt Keuze Model, krijg je snel het overzicht om een grote sprong voorwaarts te maken. Guido wil het netwerk van Land van de Makers en Crossroads Limburg gebruiken om bedrijven de mogelijkheid te geven om aan te aansluiten. Voor meer info zie www.businesslapps.nl

CIRCO Track: maak kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen

Mireille Schreurs (Rabobank) en Sjaak Berden (LIOF) vertelden over de mogelijkheden voor ondernemers om een CIRCO Track te volgen. De CIRCO Track is een zorgvuldig opgebouwd en gevalideerd trainingsprogramma, in de regio Noord-Limburg verzorgd door Rabobank en LIOF. Bedrijven maken tijdens de Track kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen. Zij vertalen dit bovendien direct naar concrete plannen voor hun eigen producten en diensten. Onder begeleiding van ervaren CIRCO trainers en samen met gelijkgestemde bedrijven is er is veel ruimte om inzicht te delen en (keten-)samenwerkingen te vormen of te versterken. CIRCO past perfect in het actieprogramma maakindustrie opgesteld door Crossroads Limburg en Land van de Makers. Binnen het thema Circulaire Producten en Productieprocessen is CIRCO een uitstekende tool voor ondernemers om de basiskennis op te doen van welke circulaire kansen er in hun bedrijf liggen. Meer info neem gerust contact op met Mireille Schreurs (Mireille.Schreurs@rabobank.nl) of Charles Mevis (charles.mevis@liof.nl)

 

Per 7 november 2022 wordt Angely Waajen-Crins aangesteld als de nieuwe directeur van Crossroads Limburg. Zij volgt daarmee ad interim voorzitter Tjebbe Smit op. Crossroads Limburg is vanaf 2016 uitgegroeid tot dé verbindende partij voor ondernemers, ondernemersplatformen, onderwijs en overheid. De nieuwe directeur heeft als doelstelling om de regionale samenwerkingen verder te versterken.

Angely is een ervaren bestuurder. Ze heeft de afgelopen acht jaar gewerkt als wethouder van de gemeente Roermond en had onderwerpen als economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille. Vóór haar functie als wethouder was Angely werkzaam bij de Limburgse werkgevers vereniging (LWV) als regiosecretaris waarbij ze veel in contact stond met bedrijven en zich bezighield met ontwikkelvraagstukken. “De vraagstukken waar ondernemers, onderwijs én overheid mee geconfronteerd worden, zijn steeds complexer. Bijvoorbeeld arbeidsmarktproblematiek. Dat kan niemand in zijn eentje oplossen. Dat vraagt om hele stevige samenwerking. Juist daarmee kun je het verschil maken ten opzichte van andere regio’s en concurrentievoordelen behalen”, aldus de nieuwe directeur.

Verbinder en aanjager

Daarnaast heeft Angely ervaring als directeur bij ZijActiefLimburg en was ze bedrijventerrein-manager van Stichting Parkmanagement Limburg. Angely is een echte aanjager en verbinder en sluit met die kwaliteiten naadloos aan bij de visie en missie van Crossroads Limburg. Ze geeft aan: “Regionale samenwerking gaat niet vanzelf: dat is continu partijen verbinden en commitment vragen. En oog en oor hebben voor de diverse belangen van alle partijen die moeten samenwerken. Juist sámen een stap maken voor en met de regio, daar ga ik voor. De tijd van “ieder voor zich” is echt voorbij. Ik kijk er naar uit met alle partijen resultaatafspraken te maken, zodat de regio zich goed kan door ontwikkelen.”

Ondernemersgedreven economische agenda

Crossroads Limburg is de verbindende partij voor ondernemers, ondernemersplatformen en onderwijs. Samen met deze betrokken partijen wordt er een economische agenda gemaakt voor de toekomst van de Gezondste Regio Noord-Limburg. De bijdrage van Crossroads Limburg is het inrichten en verbeteren van informatiestromen.

Onlangs is het stichtingsbestuur van Economic Development Board Crossroads Limburg opgericht. In deze nieuwe setting gaat er nóg meer aandacht komen voor ondernemers. Voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging en tevens voorzitter van het stichtingsbestuur Ron Coenen is blij met de komst van een nieuwe directeur: “We zijn zeer verheugd met de aanstelling van Angely, ze is een bekende in de regio en is een doorpakker met oog voor de bestuurlijke component. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we met Angely echt stappen vooruit kunnen zetten in de ondernemersgedreven economische agenda voor onze regio.

Vorig jaar juli vond de finale plaats van de Dutch Dairy Challenge 2021. Melkveehouder Kees Peeters uit Kessel werd verkozen tot winnaar met zijn idee ‘met hooi betere melk’. Ruim een jaar na dato mogen we genieten van de inspiratielunch, welke onderdeel was van de prijs voor de melkveehouder en zijn team.

Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge is een prijs die melkveehouders kunnen winnen door een briljant idee uit te werken die de sector verduurzaamt. De editie in 2021 was de allereerste én bleek een succes te zijn: “We voorzien in een behoefte, in een tijd dat er heel veel op de melkveehouderij afkomt. En er van alles wordt gevraagd aan de sector. De Dutch Dairy Challenge brengt nu ook eens een keer iets aan hen: een hulp en doorzettingsmacht om een nieuw initiatief of verdienmodel onder het bedrijf te brengen’’, aldus Erik Koldewey, initiatiefnemer namens Courage, de stichting Innovatie Rundveehouderij.

Met hooi betere melk

De winnaar van de eerste Dutch Dairy Challenge is melkveehouder Kees Peeters uit Kessel. Zijn idee, genaamd ‘met hooi betere melk’, streeft naar een hogere gezondheid en daardoor langere levensduur voor zijn koeien door het voeren van hooi van eigen bodem. Het hooi kan daarmee zijn mais voor een groot deel vervangen, wat zorgt voor meer eiwit van eigen land. Daarmee vervangt hij ook deels de soja, wat zorg voor een vermindering van de Co2 uitstoot. Daarbovenop ontstaat er een opener landschap met meer ruimte voor biodiversiteit. “Gezonder voer, gezondere koeien, gezondere melk en daarmee gezondere mensen”, aldus de winnaar.

Inspiratielunch vlakbij Kees’ ‘Wondere Weitje’

Ruim een jaar na dato is de inspiratielunch georganiseerd. Gasten werden ontvangen bij restaurant MAES 21 in Baarlo. Kees koos de locatie zelf en vertelde dat deze dichtbij zijn ‘Wondere Weitje’ ligt. Deze wei ontvangt zijn naam door de bijzondere eigenschappen die het heeft. Omdat de wei aan de maas ligt heeft het land een hoog afslibbaar en mineraal gehalte. Tijdens de lunch werden er inspirerende gesprekken gevoerd over de melkveehouderij en over innovaties in de sector. Ook werd er gespard over mogelijke vervolgstappen om Kees’ idee verder uit te werken.  “Eerlijk gezegd weerhoudt het economisch tij van dit moment mij ervan om het idee verder uit te werken. Ik heb het even geparkeerd. Mijn droom is hooimelk als Limburgs streekproduct.’’ Dat neemt niet weg dat het DDC traject hem veel gebracht heeft: ”Het was interessant om veel mensen te ontmoeten en over ideeën te spreken en van gedachten te wisselen. Ik heb nieuwe kennisbronnen ontmoet en dat heeft me inzichten en contacten opgeleverd voor de toekomst. Ik kan de Dutch Dairy Challenge iedere melkveehoud(st)er met een innovatief idee aanbevelen!

Dutch Dairy Challenge 2023

Lijkt jou dit nou ook iets? Dan kun je meedoen aan de editie van de Dutch Dairy Challenge 2023! De vorige editie was een pilot editie en was een groot succes. Bij de volgende editie wordt de Challenge uitgebreid van Limburg naar heel Nederland. Dus ben of ken je een melkveehouder met een goed idee dat maar op de plank blijft liggen? Je hebt nog tot 20 november 2022 om je op te geven. Kijk voor meer informatie op de website van de Dutch Dairy Challenge.