Ondernemer in de spotlight: Peter Janssen, LJ Woodproducts in Venray

Bij Woodproducts lopen dagelijks tussen de 10 en 30 medewerkers rond. Daarvan staan er maar 3 op de loonlijst. Is het dan een sociale werkplaats? Nee, Woodproducts is een regulier bedrijf en eigenaar Peter Janssen is gewoon ondernemer. Nou ja, regulier en gewoon…

Peter Janssen had een eigen timmerfabriek die hij door omstandigheden gedwongen moest sluiten. “Ik ben toen eens goed gaan nadenken over wat ik met de toekomst wilde. Van het een kwam het ander en uiteindelijk ben ik toch weer met hout aan de slag gegaan. Beetje bij beetje heb ik een nieuw bedrijf opgebouwd.”

Duurzaam
Een bedrijf dat de afgelopen jaren gestaag is gegroeid. Er worden producten van hout gemaakt. “We maken wat de klant vraagt. Op een zo duurzaam mogelijke manier. Wat ik verdien, investeer ik weer.”

Sociaal ondernemer
Zijn medewerkers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die komen onder meer via de reclassering, via het UWV, de gemeente, instellingen, scholen als ook Dichterbij bij Woodproducts terecht. “Ze werken hier met behoud van uitkering. Moet ook wel want anders kan ik niet concurreren met goedkopere producenten in Oost-Europa. Mijn doelstelling is dat de prijs gelijk moet zijn aan deze landen. Om dat te bereiken moet je ook sociaal ondernemer zijn, is mijn mening.”

Verdienmodel
Je kunt, vindt Janssen, mensen alleen motiveren door ze zinvol werk te geven, op een laagdrempelige manier. “Ze zien hier het product van begin tot het eind. En wat is er mooier als je zo’n product dan ergens ziet liggen en met trots kunt zeggen ‘dit heb ik gemaakt’. Het verdienmodel binnen ons bedrijf is dan ook niet de mens maar het product dat we maken. Wij zijn van mening dat in ieder mens een talent zit, maar ze moeten dan wel een reële kans krijgen dat te tonen.”

Bureaucratische molens
Bij Woodproducts draait het dan ook niet alleen om produceren, maar tevens om het merendeel van het personeel voor te bereiden op een terugkeer naar een reguliere baan, een sociale functie hebben dus. “Dat leidt weliswaar tot een groot verloop onder het personeel, maar dat hoort zo.” Probleem is dat aan de andere kant de komst van nieuwe medewerkers regelmatig stokt, geeft Janssen aan. “Dat is lastig. De bureaucratische molens draaien vaak traag. Mijn klanten zijn dan genoodzaakt de orders weer in Oost-Europa te plaatsen, terwijl als we het product in Nederland kunnen maken en vooral dan door deze doelgroepen er een win-win-situatie ontstaat.”

Regelmatige instroom
Janssen denkt liever in oplossingen. Crossroads Limburg, zegt hij, zou daarin wel iets kunnen betekenen. Doel van die organisatie is onder meer ondernemers, instellingen en scholen samen te brengen, te laten samenwerken. “In mijn geval is dat te komen tot een meer regelmatige instroom van medewerkers waardoor onze organisatie kan voldoen aan onze maatschappelijke doelstelling. Daar zou ik graag eens met andere partijen over willen brainstormen. Belangrijk is dat men mijn bedrijf als onderneming gaat zien en niet als sociale werkplaats. We willen graag mensen, zowel jong als oud, opleiden en dan vooral de doelgroepen die het moeilijk hebben om werk te vinden omdat ze geen startkwalificatie of ervaring hebben. Die kunnen altijd contact met ons opnemen via de mail (info@ljwoodproducts.nl) of gewoon een bezoekje aan het bedrijf en of showroom.”

Dit interview is onderdeel van een serie waarbij onderscheidende en innovatieve ondernemers uit de regio aan het woord komen. Deze ondernemers dienen als bewijslast voor de kracht en verscheidenheid van ondernemend Noord-Limburg. Als Crossroads Limburg, de triple-helix organisatie die de brug vormt tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Limburg, bieden wij deze ondernemers door middel van deze uitgave een podium om zo ook andere ondernemers te inspireren.

Crossroads Limburg en Rabobank slaan handen ineen

Samen versterken van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Noord-Limburg

Crossroads Limburg en Rabobank slaan de handen ineen en zetten zich in om ondernemers te helpen met verdere economische groei, innovatie en circulair ondernemen. Crossroads Limburg doet dit in triple helix verband, Rabobank als coöperatieve bank vanuit haar missie Growing a better world together.

Verbindende samenwerking is een kans voor alle partijen
De doelen en missies van beide organisaties kennen veel gelijke bewegingen en zijn tegelijkertijd complementair aan elkaar. Ondernemers worden geconfronteerd met een wereld die snel verandert, die vraagt om technologische en sociale innovatie en om verregaande vormen van samenwerking. Om in de toekomst succesvol te blijven dient de nadruk niet op de resultaten van de eigen organisatie te liggen, maar op het succesvol zijn van de community en het ecosysteem waarvan je onderdeel uitmaakt.

De samenwerking van beide partijen heeft als doel deze communities in het ecosyteem bij elkaar te brengen en daarin een belangrijke bijdrage te leveren aan innovatie, economische vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt tussen de programmamanagers van Crossroads Limburg en het Business Innovatie Team Limburg van de Rabobank. Samenwerking vindt met name plaats op het gebied van Agendavorming en Onderzoek, met primaire focus op de sectoren: Logistiek, Agrofood, Maakindustrie en de Vrijetijdseconomie.

Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met deze samenwerking: ‘Verbindend samenwerken is wat beide organisaties onderscheidt. Zowel het team van Crossroads Limburg als Rabobank zijn volop bezig met ondernemersvraagstukken. Door onze krachten te bundelen kunnen we deze regio nog beter ten dienste zijn en ondernemers helpen groeien’.

Johan van de Louw, commercieel directeur van Rabobank Venlo e.o.: Crossroads heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, veel kennis en is in staat om het luisterend vermogen om te zetten in daadkracht. Door samen op te trekken om het ondernemersklimaat in de regio te versterken en dezelfde punten op de agenda te zetten, kunnen we ondernemers meer bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg heeft zich ten doel gesteld om als Triple Helix organisatie: ondernemers, de lokale overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Limburg te laten samenwerken op basis van één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda. Binnen deze samenwerking zijn ze de actieve schakel die ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking te versterken en hand in hand te laten gaan.

Over Rabobank
De Rabobank is een maatschappelijke bank en levert een substantiële bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Noord Limburg, waarbij ze richt op het versterken van de klant en zijn omgeving, het verdienvermogen én de leefomgeving van lokale gemeenschappen in Noord-Limburg.

Crossroads Limburg en LIOF maken zich samen sterk voor Noord-Limburg

Samen voor een sterk, innovatief Noord-Limburg

Crossroads Limburg en LIOF gaan een partnership aan om krachten te bundelen. Gericht op het leveren van een belangrijke bijdrage aan innovatie, de economische vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg. Het partnership bouwt voort op en geeft structuur aan reeds bestaande incidentele samenwerking.

Krachtige regio
Noord-Limburg is dé logistieke hotspot van Europa en huisvest een enorme diversiteit aan maakindustrie en dienstverlenende bedrijven. Daarnaast speelt de regio een bepalende rol in het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo als stimulator.

Verbinding versterkt
Ondernemers, onderwijs en overheid worden geconfronteerd met een wereld die snel verandert, die vraagt om technologische en sociale innovatie en om verregaande vormen van samenwerking.
De samenwerking tussen Crossroads Limburg en LIOF heeft dan ook als doel om deze regio, met specifieke aandacht voor de sectoren Logistiek, Maakindustrie en Agrofood, te versterken door verbindingen te leggen binnen en tussen de sectoren. Thema’s zoals innovatie en circulariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor wordt samenwerking opgezocht rondom het initiëren en versneld laten groeien van ondernemersinitiatieven, gezamenlijke events en de gezamenlijke positionering van de regio.

Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, kijkt met vertrouwen vooruit door deze samenwerking: ‘Door samen op te trekken, kunnen we nog meer kansen optimaal benutten en samenwerking realiseren tussen de sectoren. Met als uiteindelijke resultaat samen zorgen voor een sterke, innovatieve regio’.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg heeft zich ten doel gesteld om als Triple Helix organisatie: ondernemers, de lokale overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Limburg te laten samenwerken op basis van één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda. Binnen deze samenwerking zijn ze de actieve schakel die ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking te versterken en hand in hand te laten gaan. www.crossroadslimburg.com

Over LIOF
LIOF is een organisatie van professionals die innovatieve ondernemers in Limburg ondersteunt met advies, netwerk en financiering. Voor elke individuele ondernemer stellen we – vanuit de behoefte van de ondernemer – samen de optimale mix van instrumenten vast. We zijn er voor elke MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor (buitenlandse) ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Daarnaast helpen wij ondernemers met grensoverschrijdende samenwerking en internationaal zakendoen. Alles wat we doen, doen we om de BV Limburg, en daarmee Limburg als geheel, economisch sterker te maken. www.liof.nl

Bron: GO!Zine

Revolutionair onderwijsprogramma voor de maakindustrie

Om de regio Noord- en Midden-Limburg een economische en innovatieve boost te geven, hebben Gilde Technische School, Fontys Hogescholen, 11 maakbedrijven en de provincie de krachten gebundeld in het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Maak | Smart Industrie. Door studenten bij hun toekomstige werkgever op te leiden, willen zij de kloof tussen techniekonderwijs en beroepspraktijk dichten en beter inspelen op de vraag naar goed gekwalificeerde technici. Ook bij Abrahams Metaalbewerking in Weert zijn de verwachtingen hooggespannen.

Het vak techniek mag dan voorzichtig aan populariteit winnen, de maakindustrie schreeuwt nog steeds om vakmensen. Ook in onze Limburgse regio blijft de vraag naar jonge, goed opgeleide technici onverminderd groot. “We vinden ze niet. En áls we een kandidaat hebben, voldoet die meestal niet aan wat er op de werkvloer van hem wordt gevraagd. De beroepsopleiding sluit onvoldoende aan bij wat het bedrijfsleven anno 2019 nodig heeft”, vertelt Richard Cornet, CEO van Abrahams Metaalbewerking. Zelf is het Weerter maakbedrijf op zoek naar 3 nieuwe krachten. Dat lijkt misschien weinig, maar op een personeelsbestand van 15 medewerkers is dat een uitbereiding van maar liefst 20 procent. Om maar aan te geven hoe hoog de personele nood is.

Lees hier het gehele artikel.

Antoine Wintels nieuwe voorzitter Crossroads Limburg

Nieuwe voorzitter gaat zich inzetten voor een sterke regionale samenwerking

Per 1 januari wordt Antoine Wintels aangesteld als de nieuwe voorzitter van Crossroads Limburg. Hij volgt daarmee ad interim voorzitter Stephan Satijn op. De nieuwe voorzitter heeft de opdracht om de regionale Triple Helix samenwerking verder te versterken. Crossroads Limburg is de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot hét regionale orgaan waarin de belangrijkste economische sectoren binnen het bedrijfsleven in Noord Limburg, alsmede onderwijsinstellingen en overheden zijn vertegenwoordigd.

Ervaren bestuurder in Triple Helix verband
Met Antoine Wintels haalt Crossroads Limburg een ervaren bestuurder binnen. Hij was onder andere jaren lang bestuurder bij de Kamer van Koophandel Noord- en Midden-Limburg en bestuurder bij SNS Bank. Sinds 2010 is hij bestuurder van het Summa Collega in Eindhoven waar hij eind deze maand afscheid neemt. Daarnaast vervult hij diverse bestuurders- en adviesrollen waaronder bij Brainport Eindhoven en Rabobank Horst-Venray. Wintels toont daarmee aan over een brede bestuurlijke ervaring te beschikken en een sterke binding te hebben met de regio Noord-Limburg.

Antoine Wintels kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: ‘ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan als voorzitter van Crossroads Limburg. De komende jaren wil ik mij met alle partijen inzetten voor een positieve en duurzame economische ontwikkeling voor alle economische sectoren in Noord-Limburg. Ik verwacht dat mijn netwerk in de regio, maar ook in Eindhoven, hierin zeker goed van pas gaan komen!’

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg (voorheen Economic Development Board) is opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken en daarmee de regio toekomstbestendig te maken.

Ondernemer in de spotlight: Ralph Coenen, Vitacress Real

Hij woonde zeven jaar in Amsterdam, directeur Ralph Coenen van het Venlose Vitacress Real, en de drive die hij daar voelde, voelt hij eveneens in de regio Venlo. “We hebben als regio het goed voor elkaar, hebben een goed verhaal, maar dat moeten we wel beter vertellen.”

Vitacress Real werd in 2013 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het telen, vermarkten en verpakken van kruiden voor supermarkten en foodbedrijven in een groot deel van Europa. Het bedrijf maakte de afgelopen jaren een flinke groei door, gemiddeld 65 procent per jaar. Inmiddels werken er 150 medewerkers – 120 in de productie en 30 op kantoor – en nog eens 300 bij diverse teeltbedrijven.

Natuurlijke smaakmakers
Die teeltbedrijven liggen op diverse locaties, om zo optimaal mogelijk aan de vraag te kunnen voldoen, vertelt Ralph Coenen. “Vanwege de buitenteelt hebben we te maken met wisselende weersomstandigheden. Maar we willen wel kwaliteit bieden, altijd.” Bij de producten van Vitacress gaat het om zakjes, bakjes en pakketjes verse kruiden zoals peterselie, bieslook, munt en basilicum. Die worden op maat verpakt, conform de wensen van de klant. “Die dat weer afstemt op de consument”, legt Coenen uit. “Mensen kiezen voor verse kruiden vanwege het gezondheidsaspect maar ook een beetje uit luxe. Ze willen zout vervangen door natuurlijke smaakmakers. Aan ons om op die vraag in te spelen, maar daarnaast de consument tevens beter bekend te maken met het gebruiken en toepassen van kruiden.”

Hart van Europa
Coenen stapte zelf in 2014 bij Vitacress binnen met als doel het bedrijf te laten groeien. Hij woonde voordien zeven jaar in Amsterdam, maar ziet en voelt in de regio Venlo dezelfde vibe als in de Randstad. “De beeldvorming is anders. In Amsterdam is het te doen, denken veel mensen, jongeren, maar deze regio is interessant genoeg om jeugdige talenten hier te houden. Dat moeten we wel beter laten zien.” Een grote plus van de regio Venlo vindt Coenen de ligging. Dat geldt zeker voor Vitacress. “Je bevindt je hier in het hart van Europa, dicht bij Duitsland, voor ons een grote markt; dat geldt ook voor veel andere bedrijven.”

Meerwaarde
Wat zou er moeten gebeuren om de potentie van deze regio beter onder de aandacht te brengen? “Bedrijven moeten zich nadrukkelijker profileren, elkaar daarbij opzoeken. Er is sprake van een ‘war on talent’ dus het wordt tijd om nadrukkelijker te vertellen wat Venlo en omgeving zoal te bieden heeft. Crossroads Limburg kan daarbij ondersteuning bieden. Die kunnen bedrijven bijvoorbeeld op basis van thema’s bij elkaar brengen. Ik denk niet dat er behoefte is aan de zoveelste netwerkborrel met bedrijven waar relatief weinig connectie tussen is. Gezellig, maar die zijn er al genoeg. Ik denk dat de focus veel meer op het creëren van  directe meerwaarde moet zitten.”

Hightech
Coenen begrijpt dat de vele mkb-bedrijven in de regio vaak wat anoniemer zijn dan grote partijen als Google. Maar, zegt hij, dat maakt ze niet minder interessant. “Laat jongeren zien dat een geautomatiseerd melkveebedrijf net zo interessant kan zijn dan Google. Hightech-bedrijven zijn ook in deze regio volop te vinden, alleen zijn ze wat kleinschaliger. Maar als er tussen bedrijven connecties worden gelegd, dan kunnen ze jongeren allerlei interessante carrièrekansen bieden. Dit is een economisch krachtige regio; dat moeten we wat meer gaan uitstralen.”

Bron: CIV Maak | Smart Industrie

Unieke samenwerking Inther Group en CIV Maak | Smart Industrie

Sinds september 2019 trekken Inther Group en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maak- en Smart Industrie gezamenlijk op om de krachten van het onderwijs en het bedrijfsleven te bundelen. “Zo vindt er een wisselwerking plaats en brengen we bedrijven en opleidingen dichter bij elkaar”, aldus Sven Koethe, HR Manager van Inther.  

Samenwerking
Concreet houdt de samenwerking in dat studenten samen met hun docent één keer in de week bij Inther, de internationale system integrator uit Venray, mogen meedraaien. “Wij begeleiden ze vanaf het plan van aanpak tot en met de oplevering”, aldus Sven. Het resultaat van deze samenwerking tussen Inther en CIV Maakindustrie: gerichter geschoolde medewerkers met meer kennis van de huidige technologieën. “Niet alleen landelijk maar ook in deze regio speelt de maakindustrie een grote rol”, aldus Han van Helmond, programmamanager van CIV Maakindustrie. “Van de beroepsbevolking in Noord- en Midden Limburg werkt 17 procent bij een bedrijf in deze branche. De veelal kleinere bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en jagen andere sectoren aan. Zes bedrijven behoren zelfs tot de top-25 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Toch weten veel mensen niet hoe hoogstaand de maakindustrie is. Juist nu, in een tijd waar ontwikkelingen elkaar snel volgen en we te maken hebben met de veelzijdigheid van de maakindustrie, is het raadzaam om beroepsopleidingen blijvend te laten aansluiten bij de toekomstige werkomgeving.”

CIV Maak | Smart Industrie
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is door ROC Gilde Opleidingen opgezet en is een platform voor samenwerking tussen onderwijs en de Maak- en Smartindustrie in Noord- en Midden-Limburg. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs en de Provincie Limburg. Binnen het CIV werkt een aantal partijen samen: gemeentes, maakbedrijven in de regio Noord- en Midden-Limburg, Fontys Hogeschool en het ROC Gilde Opleidingen. “Deze twee opleidingscentra geven hun onderwijskennis door aan het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door training van didactische vaardigheden bij een ‘meester-gezel’-traject. Omgekeerd betrekken we de studenten bij het bedrijfsleven door hen projecten, leeropdrachten en praktijklocaties aan te bieden. Alles uiteraard in overleg met de bedrijven”, aldus Han.

Hybride onderwijs
“Bij Gilde Opleidingen ontstond de wens naar mogelijkheden voor hybride onderwijs voor mbo’ers”, vertelt Sven. Dit is een onderwijsprogramma waarbij studenten de basisopleiding binnen de onderwijsmuren volgen, maar de praktijk bij eventuele toekomstige werkgevers in het bedrijf leren. Begeleid door docenten en werknemers van dat bedrijf. “Wij ontvangen geregeld hbo-studenten van de Fontys Hogeschool om te helpen bij het re-engineeren van projecten. Nu ging het niet om de theoretische inslag maar was het gericht op het werken aan een echte opdracht in een bedrijf. Inclusief het maken van een plan van aanpak en het opleveren van een eigen product met instructies. Een van onze Senior Project Engineers begeleidt de studenten intensief bij hun project, samen met een docent van Gilde Opleidingen.”

Ontwikkeling
Volgens beide partijen is het een win-win situatie; bedrijven hebben volop werk en vragen om veel goed gekwalificeerde mensen. Met hybride onderwijs ontplooien studenten zich tot toekomstige medewerkers met de juiste vaardigheden en kennis van de nieuwste technologieën. Het leidt tot ontwikkeling van het onderwijs, van de studenten én van het bedrijfsleven.

Inther Group
Han van Helmond is blij met Inther als eerste bedrijf in Venray dat aanhaakt om samen te werken met CIV Maakindustrie. “Inther heeft een hoge organisatiegraad; het zoekt regelmatig de samenwerking met bedrijven en instellingen en dat zie je in deze regio nog niet genoeg. Dat is een belangrijke stap om de concurrentiekracht, innovatief vermogen en economische weerbaarheid van Noord- en Midden Limburg te versterken.” CIV Maakindustrie wil mensen laten beleven dat werken in de maakindustrie zeer aantrekkelijk is. Vanwege de carrièremogelijkheden en omdat ze kunnen werken bij bedrijven waar technologische vernieuwingen aan de orde van de dag zijn. “Zoals bij Inther Group”, vervolgt Han. “Daar is ruimte om te onderzoeken, samen tot oplossingen te komen en mooie producten te bedenken en te maken. Ideaal dus voor onderwijsontwikkeling in het bedrijfsleven.”

Crossroads Limburg omarmt dit initiatief dat de toekomstige medewerkers optimaal voorbereid voor de praktijk. Immers door studenten nu al aan het bedrijfsleven te verbinden, resulteert op termijn in gerichter geschoolde medewerkers met meer kennis van de huidige technologieën.

Ondernemer in de spotlight: Tjebbe Smit, Océ in Venlo

Océ in Venlo is één van de grootste werkgevers in de regio Noord-Limburg. Het bedrijf bevindt zich momenteel volgens senior vice president Tjebbe Smit in een transitieperiode. Daarmee doelt hij niet zozeer op de aanstaande naamsverandering in Canon Production Printing en de verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor, maar op het feit dat het bedrijf zich met innovatieve producten op andere markten richt.

Bij Océ in Venlo werken tegenwoordig circa 1.700 medewerkers. Zo’n 500 medewerkers die nu nog in het bestaande hoofdkantoor werken verhuizen in juni 2020 naar het even verderop gelegen nieuwe hoofdkantoor. Dat voldoet aan alle moderne eisen, geeft Tjebbe Smit aan. “Het oude kantoorgebouw was op, verouderd. Met de bouw van een nieuw hoofdkantoor toont Canon dat het vertrouwen in ons en in onze toekomst heeft.”

Snelle groei
Een toekomst waarin Océ steeds minder de traditionele printerfabrikant zal zijn die het lange tijd was. Dat is de belangrijke transitie die al een tijd geleden in gang is gezet, zegt Smit. “De traditionele printermarkt krimpt. Daarom stappen we steeds meer over op inkjettechnologie en richten ons daarbij nadrukkelijk op de grafische sector. Het is een markt met een snelle groei en diverse toepassingsmogelijkheden zoals het printen op bijvoorbeeld textiel, behang of tegels.” En waar steeds meer sprake is van grote oplages, geeft hij aan. “Daarom bouwen we machines die vele duizenden vellen per uur kunnen printen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.” Ook het 3d-printen heeft de aandacht bij Océ, merkt Smit op, “maar daarin zijn we volgend, terwijl we met inkjet leidend willen zijn”.

Uitwisselen
Naast senior vice president bij Océ is Tjebbe Smit ook nauw betrokken bij Techno Valley, een initiatief om de maakindustrie te promoten, en Crossroads Limburg, waar hij als vice-voorzitter deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Crossroads Limburg heeft als doel de gehele bedrijvigheid in Noord- en Midden-Limburg te promoten en beter te laten samenwerken. Want er is wel het een en ander te winnen, vindt Smit. “We moeten meer dingen samen doen, meer samen ideeën bedenken. We kennen elkaar wel, maar meestal niet goed genoeg.” Crossroads Limburg wil dat veranderen, stelt hij. “Ondernemers moeten elkaar, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs, vaker ontmoeten, samenwerking zoeken en zo spin off genereren. Door ideeën uit te wisselen kun je elkaar versterken, iets voor elkaar betekenen. Dat is wat deze regio nodig heeft. Wij als Océ zijn een boegbeeld en daar zijn we trots op. Maar dat mogen allemaal die mooie mkb-bedrijven eveneens zijn.”

Verzilveren
Bij al die bedrijven liggen volop carrièrekansen voor jong talent, merkt Smit op. Hij wijst vervolgens op de kwaliteit van de regio, waar het eveneens aangenaam wonen is. “We liggen bovendien in het hart van Europa, wat veel kansen biedt.” Aan het verzilveren van die kansen wil Crossroads Limburg volgens Smit volop meewerken. Dat gebeurt aan de hand van enkele speerpunten: circulariteit, new technologies zoals robotisering en IT en continue procesverbetering. “Er is bij het bedrijfsleven zoveel kennis en kunde aanwezig, dat moeten we nog beter inzetten. En daarbij nauw samenwerken met het onderwijs zodat getalenteerde jongeren hier hun uitdagingen gaan zoeken. Dat traject hebben we nu met Crossroads Limburg ingezet en dat zal de komende tijd steeds nadrukkelijker zichtbaar worden.”

 

Dit interview is onderdeel van een serie waarbij onderscheidende en innovatieve ondernemers uit de regio aan het woord komen. Deze ondernemers dienen als bewijslast voor de kracht en verscheidenheid van ondernemend Noord-Limburg. Als Crossroads Limburg, de triple-helix organisatie die de brug vormt tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Limburg, bieden wij deze ondernemers door middel van deze uitgave een podium om zo ook andere ondernemers te inspireren.

Bron: SpoorPro

In Venlo vond dinsdag en woensdag de European Silk Road Summit plaats. Het evenement ging van start met twee bedrijfsbezoeken aan Greenport Venlo. Binnen dit samenwerkingsverband moet Venlo uitgroeien tot een internationale logistieke hub en belangrijke schakel in de Nieuwe Zijderoute.

De European Silk Road Summit beleefde deze week zijn derde editie, maar heette voorheen Zijderoute Conferentie. Op dinsdag 26 en woensdag 27 november kwamen circa 300 branchepartijen samen om de laatste ontwikkelingen op deze transportroute tussen China en Europa te bespreken. Het hele evenement was te volgen via een liveblog op Railfreight.com.

Intentieverklaring
In aanloop naar het evenement ondertekenden de Oostenrijkse spoorgoederenvervoerder Rail Cargo Group, het havenbedrijf van Baku en de Nederlandse verlader Cabooter Group een intentieverklaring voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Middelste Corridor. Deze corridor verbindt Europa en China via Turkije en Azerbaijan. Het project ging in oktober al van start met een succesvol verlopen pilot waarbij een trein vanuit China via Kazachstan, Azerbaijan en Turkey naar Praag reed.

Alle drie de partijen waren aanwezig op de European Silk Road Summit om de nieuwe samenwerking verder toe te lichten. De aansluiting van Venlo op de Middelste Corridor zat al een tijdje in de pijplijn, maar de samenwerking met Rail Cargo Group (RCG) is een nieuwe ontwikkeling. RGC exploiteert een breed spoorgoederennetwerk dat zich uitstrekt van de Noord- en Zuid-Europese havens tot Rusland en Turkije tot aan China. De haven van Baku speelt een centrale rol in de Trans Caspische Corridor en vormt de verbinding met de Zuidelijke Kaukasus, Centraal Azië, Iran, het zuiden van Rusland en Turkije.

Grootste terminal
De Cabooter Group heeft een logistiek centrum in Venlo en ontwikkelt daarmee een belangrijke logistieke hub voor goederentransport tussen Europa en Azië. Naast zijn bestaande spoorinfrastructuur bouwt Cabooter momenteel aan de grootste binnenlandse terminal van Nederland. Het complex heeft een oppervlakte van circa 280.000 vierkante meter en telt straks 900 meter spoor.

Crossroads Limburg is trots op Cabooter en alle ontwikkelingen rondom de Nieuwe Zijderoute. Het draagt bij aan de verdere groei en versterking van deze regio.

Ondernemer in de spotlight: Roel van Ark, Teunesen Zand en Grint in Heijen

Wat Teunesen Zand en Grint in Heijen doet heet tegenwoordig geen ontgronden meer, maar gebiedsontwikkeling. Het zandwinbedrijf wint op diverse locaties bouwgrondstoffen. Voordat zo’n locatie wordt ontwikkeld, wordt aansluiting gezocht bij een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld natuurgebied of hoogwaterveiligheid. Altijd in samenwerking met andere partijen.

Teunesen bestaat al bijna tachtig jaar en is nog altijd het familiebedrijf – derde generatie inmiddels – dat het van oorsprong was. Het bedrijf wint bouwgrondstoffen op diverse locaties in Nederland, maar is ook in België en Duitsland actief. Dat gebeurt deels in deelnemingen maar altijd in samenwerking met andere partijen, legt projectleider Roel van Ark uit. Hij vertelt dat het ontgronden tegenwoordig het secundaire onderdeel van een project is. “Primair is waar het project uiteindelijk toe leidt, het maatschappelijke doel dat gerealiseerd wordt.”

Financiële motor
Hij noemt als voorbeeld natuurontwikkelingsproject Koningsven-De Diepen. “Dat wordt gefaseerd aangelegd als natuurgebied, in samenwerking met Natuurmonumenten. Een aantal fases is al opgeleverd.” Een locatie ontwikkelen tot natuurgebied is maar één van de voorbeelden. zegt hij. Andere mogelijkheden zijn een recreatiegebied, hoogwaterveiligheid en woningbouw. “De winning van zand en grind is de financiële motor om tot zo’n ontwikkeling te komen.” Het samenwerken bij zo’n projectontwikkeling, geeft hij aan, gebeurt met uiteenlopende partijen. “Dat kan zijn met landbouworganisaties, natuurorganisaties, maar ook met overheden, klankbordgroepen of dorpsraden. Samenwerking is altijd de basis.”

Schaars
Bij Teunesen zelf zijn zo’n 165 medewerkers in dienst. Het merendeel, ongeveer 110, werkt op de locaties, de rest op verschillende afdelingen in Heijen, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Medewerkers met verschillende achtergronden zoals planners, engineers, projectontwikkelaars, maar ook veel technisch personeel zoals kraanmachinisten en monteurs. Vooral die technici zijn schaars, zegt Van Ark. Hij begrijpt dan ook dat de bedrijven in deze regio, maar ook de regio zelf zich nadrukkelijker moeten profileren en de vele positieve aspecten onder de aandacht moeten brengen. “Zodat jongeren hier blijven, maar ook mensen uit andere delen van het land hier willen werken en wonen. Dat wonen is beter betaalbaar, de afstanden naar grotere steden zijn relatief klein, er is veel natuur en er zijn veel interessante bedrijven gevestigd”.

Meerwaarde
Nadrukkelijk contact zoeken met het onderwijs en stages aanbieden is één van de middelen die bij Teunesen steeds meer worden ingezet om het personeelsbestand op peil te houden. “We zijn geen hightech bedrijf, maar hebben wel interessante, uitdagende banen in een inspirerende werkomgeving waarbij persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd wordt. Ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn belangrijke pijlers van ons bedrijf. We ontwikkelen mooie projecten, daardoor zijn we onder meer een aantrekkelijke werkgever. We leveren zand en grind voor de bouw en creëren tevens natuur, recreatiegebieden en zorgen voor hoogwaterveiligheid. Met name die meerwaarde willen we als bedrijf nadrukkelijker gaan communiceren. Daar ligt voor ons een mooie uitdaging.”

 

Dit interview is onderdeel van een serie waarbij onderscheidende en innovatieve ondernemers uit de regio aan het woord komen. Deze ondernemers dienen als bewijslast voor de kracht en verscheidenheid van ondernemend Noord-Limburg. Als Crossroads Limburg, de triple-helix organisatie die de brug vormt tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Limburg, bieden wij deze ondernemers door middel van deze uitgave een podium om zo ook andere ondernemers te inspireren.