Graag informeren wij u dat Angely Waajen-Crins, directeur Crossroads Limburg, met ingang van 14 augustus tijdelijk deze functie zal combineren met de positie van wethouder bij de gemeente Beesel. Naast haar waardevolle werk bij Crossroads Limburg vervangt zij wethouder Anouk Huijs in Beesel voor een periode van 4 maanden tijdens haar zwangerschapsverlof.

We hebben als Crossroads bestuur zorgvuldig overwogen in hoeverre deze beide rollen met elkaar te verenigen zijn. We zijn er na uitvoerig overleg binnen het bestuur en met de stakeholders van overtuigd dat dit het geval is. Zeker nadat we vanuit gemeente Beesel de bevestiging hebben gekregen hebben dat hier geen bezwaren zijn tegen deze combinatie van beide functies.

Wij feliciteren Angely dan ook met de tijdelijk benoeming en wensen haar veel succes! Deze stap onderstreept haar voortdurende streven naar samenwerking en vooruitgang binnen onze regio.

De Provincie Limburg opent haar deuren voor Limburgse ondernemers. Lees hieronder de Save the Date voor het MKB Zomer Event op 18 september.


Beste ondernemer,

Graag nodig ik je uit om samen de zomer af te sluiten tijdens het eerste MKB Zomer Event van Provincie Limburg.

Dit event vindt plaats op woensdag 18 september 2024 van 18:00 tot 22:00 uur, in het Gouvernement aan de Limburglaan in Maastricht.

Het MKB Zomer Event
Op 18 september zetten wij onze deuren open voor Limburgse ondernemers voor een goed gesprek tijdens een zomerse BBQ. Wij zijn benieuwd waar jij als ondernemer in Limburg behoefte aan hebt en waar wij jou bij kunnen ondersteunen. We horen graag wat je vindt van onze dienstverlening en wat anders of beter kan. Jouw mening doet er toe. Samen kunnen wij onze samenwerking verstevigen.

Tijdens het MKB Zomer Event geven wij informatie over onderwerpen die voor jou als ondernemer interessant kunnen zijn. Denk aan provinciale en Europese subsidies of vergunningen en samenwerkingen tussen Limburgse ondernemers uit België en Nederland. Graag kijken we samen naar de commerciële kansen voor Limburg en hoe we deze nog beter kunnen benutten.

Uiteraard is er volop gelegenheid om kennis te maken met andere Limburgse ondernemers en je netwerk uit te breiden.

Save the date
Noteer 18 september 2024 alvast in je agenda. Via deze link kunnen geïnteresseerden laten weten of zij medio augustus de aanmeldlink willen ontvangen. Je ontvangt dan van ons meer informatie en de link waarmee je je kunt aanmelden voor het MKB Zomer Event. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ken je een andere mkb-ondernemer voor wie dit event ook interessant is? Stuur deze Save the Date door.

Ik hoop jou samen met je Limburgse collega-ondernemers te mogen begroeten en ontmoeten tijdens het MKB Zomer Event.

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

S.H.M. (Stephan) Satijn
Gedeputeerde Economie, Financiën, Bedrijfsvoering en Public Affairs

Brightlands News interviewt Angely Waajen-Crins over haar functie als directeur bij Crossroads Limburg. Lees hieronder of op de website van Brightlands het hele interview.

Directeur van Crossroads Limburg Angely Waajen-Crins vindt het een feestje om voor de drie o’s; overheid, ondernemers en onderwijs te werken. Dat betekent wel: spreken in drie talen en werken in drie tempo’s. Het is soms best een uitdaging om al die verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Crossroads Limburg heeft als taak ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving te verbinden voor een gezonde doorontwikkeling van de regio Noord-Limburg met de focus op kennisdeling en innovatie, de arbeidsmarkt, gezondheid en duurzaamheid & circulariteit. Deze thema’s sluiten perfect aan op de thema’s waar Brightlands Campus Greenport Venlo zich mee bezighoudt.

De campus is dan ook niet voor niets de thuisbasis van deze Limburgse organisatie. ‘We zitten hier tussen de innovatieve ondernemers en de onderwijsinstellingen. Dat zijn ook de doelgroepen waar wij voor werken. Het belangrijkste verschil tussen ons? Wij werken vooral regionaal en zijn er voor de maakindustrie, de logistiek én de land- en tuinbouw; alle sectoren waar Limburg van oudsher sterk in is. Brightlands in Venlo focust zich op een sector, de agrofood, en werkt provinciaal. We zoeken naar de optimale samenwerking en kijken vooral hoe we elkaar kunnen versterken.’

Verbindingen leggen

Een mooi voorbeeld hiervan is volgens Angely de startup Sudryso, die een Mega Magnetron ontwikkelt die chips, popcorn en poeder maakt uit groente, fruit, vlees, vis en zuivel. ‘Zij klopten bij ons aan en wij hebben ze naar Brightlands in Venlo gehaald omdat ze daar met hun innovatie het beste passen. Onze focus ligt op de regio Noord-Limburg, maar als er een ondernemer voorbijkomt die met zijn vraag of bedrijf perfect past bij Brightlands Chemelot in Geleen, de Smart Services Campus in Heerlen of een andere organisatie of initiatief in de regio, dan leggen we daar natuurlijk de verbinding. Er loopt nu bijvoorbeeld een project rondom bio-plastics dat we samen met Chemelot oppakken. Ik zie Crossroads echt als een loket voor ondernemers: iedereen kan bij ons aankloppen en wij kijken waar we die vraag het beste kunnen neerleggen.’

Keihard nodig

Die samenwerking is volgens Angely essentieel omdat de maatschappelijke vraagstukken nu zo complex zijn dat geen enkele partij deze alleen kan oplossen. ‘We hebben elkaar, en de omgeving, keihard nodig. De tijd van ‘ieder voor zich’ is echt voorbij, simpelweg omdat je het niet in je uppie kan oplossen. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek: leveren de opleidingen verkeerde mensen af? Vragen ondernemers te veel? Werkt de overheid niet snel genoeg aan bijsturing van het onderwijs? Er is niet één simpele oplossing bij een van deze partijen. Dit soort grote problemen vragen om een hele stevige samenwerking, waarbij we alle partijen keihard nodig hebben: onderwijs, ondernemers én de overheid. Juist daarmee kun je het verschil maken ten opzichte van andere regio’s en concurrentievoordelen behalen.’

Nieuwe verdienmodellen

Het samenbrengen van meerdere overheidslagen, kennisinstellingen en ondernemers is volgens Angely ook de kracht van Crossroads Limburg. Zo was begin april een bijeenkomst over insectenteelt. Een economische activiteit die volgens Angely veel goede kansen voor de regio kan bieden om de omslag naar nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken. ‘Ondernemers hebben vragen over hoe je dit praktisch inricht en daar komt uiteraard veel kennis bij kijken. Wij hebben contact met alle onderwijsinstellingen en kunnen de vragen van ondernemers daar neerleggen. De overheid is aan zet om nieuwe regels opstellen voor het vergunnen van deze teelt. Dit moet natuurlijk niet jaren duren, dus gaan we samen op zoek naar manieren om dit op korte termijn te organiseren. Daarnaast zoeken we mee naar regelingen die ondernemers financieel ondersteunen in hun omslag naar een nieuwe bedrijfsvoering. De grote uitdaging is om iedereen bij elkaar te brengen.’

Volgens Angely past een onderwerp als insectenteelt ook mooi bij Brightlands in Venlo:

‘Ik zie de campus echt als een magneet voor ondernemers, wetenschappers en onderwijsinstellingen die onze regio goed op de kaart zet. De focus van de campus ligt op plantaardig dus hierover zijn we met elkaar in gesprek.’

Crossroads en Brightlands

De gesprekken tussen Crossroads en Brightlands gaan veel verder dan alleen de insectenteelt. Crossroads Limburg is bezig met de herijking van het AgroFood programma voor 2024-2028: werken ze aan de goede dingen en waar ligt de komende periode de focus? Angely: ‘De agrofood is een belangrijke sector voor Limburg met grote uitdagingen op het gebied van energie, water, milieu en biodiversiteit. Werken aan duurzaamheid is essentieel voor de toekomst van deze sector. En wat te denken van arbeid: hoe zorgen we ervoor dat we de regionale arbeidsmarkt versterken? Een scherpe visie helpt om sneller stappen te zetten. Hierbij hebben we iedereen nodig, de maakindustrie, de agrofood, de logistiek én de drie o’s. Alles moet bij elkaar komen en dat is de grootste opgave. We stippelen deze route uit via een open en breed proces, iedereen mag meepraten. Brightlands zit uiteraard ook aan tafel.’

Tweede natuur

Samenwerking gaat niet alleen als een rode draad door de organisatie van Crossroads Limburg, het is voor Angely zelf ook een tweede natuur. ‘Er brandt een vuurtje in mij om mensen met elkaar te verbinden. Plus een groot voordeel is dat ik als oud-wethouder van de gemeente Roermond en voormalig regiosecretaris van De Limburgse Werkgevers Vereniging met verschillende petten op naar situaties kan kijken. Ik heb alle belangen in mijn rugzak. Een ondernemer moet je echt anders aanspreken dan een gemeente of opleiding. We spreken bij Crossroads drie talen en werken in drie tempo’s om het beste voor de regio eruit te halen.’

Op 5 juni organiseerde Crossroads Limburg een Economic Development Board bijeenkomst die in het teken stond van de kennisinfrastructuur in onze regio. Verschillende mensen praatten de EDB bij over dit thema. Gedeputeerde Stephan Satijn vertelde over de economische ambities van de Provincie Limburg, CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, Ingrid Vermeer over de Brightlands campussen en Director Faculty of Science and Engineering bij Maastricht University, Bakir Bulic over Maastricht University.

In onze regio Noord-Limburg zijn er tal van organisaties die kennis aanbieden en die kennis bij elkaar brengen. Maar wat doen de organisaties precies en hoe belangrijk is deze kennisinfrastructuur voor de brede welvaart in onze regio en zelfs onze provincie? Daarom stond tijdens deze EDB-bijeenkomst de versterking van de kennisinfrastructuren centraal.

De bijeenkomst werd geopend door directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins en voorzitter van het EDB, Ron Coenen. Angely trapte af met de woorden: “We moeten samen koers maken en richting geven aan economische ontwikkelingen. Daar hebben we kennisinfrastructuren hard bij nodig.” Ron vervolgde de opening door Deputé Stephan Satijn welkom te heten en nodigde hem uit om de board mee te nemen in het nieuwe economische beleidskader van de Provincie Limburg.

Economische beleidskader Provincie Limburg: “Werken aan een toekomstbestendige economie”

Gedeputeerde Stephan Satijn lichtte het economische beleidskader van de Provincie Limburg genaamd “Werken aan een toekomstbestendige economie”.  Satijn is geen onbekende in de Regio Noord-Limburg, hij is wethouder geweest van de gemeente Venlo en was ook eerder voorzitter van Crossroads Limburg. Hij kent de regio en ziet dus ook welke kansen er liggen: “Ik weet hoe krachtig deze regio is en hoeveel potentie er ligt.

De omslag van lineaire naar circulaire economie, staat centraal in het beleidskader. Daarbij worden vijf thema’s uitgelicht: verduurzaming en circulaire economie, vestigingsklimaat van morgen, innovaties voor maatschappelijke opgaven, een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw.  Dit beleid wordt uitgevoerd door middel van verschillende instrumenten waaronder bijvoorbeeld het LIOF en de Brightlands.

Het complete beleidskader kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg.

Kennis- en onderwijsinstellingen: focus op transformaties en maatschappelijke vraagstukken

Vervolgens vertelde Bakir Bulic van Maastricht University en Ingrid Vermeer van Brightlands Campus Greenport Venlo middels presentaties over hun organisaties wat de rol is van kennis- en onderwijsinstellingen. Bakir Bulic startte met het verhaal van Maastricht University en waarom zij graag gevestigd zijn in de Regio Noord-Limburg. Bakir geeft aan: “De kracht van onze universiteit zit in het kleinschalige en in de probleemgestuurde aanpak. Dat is onze aantrekkingskracht.

Daarna lichtte CEO van Brightlands, Ingrid Vermeer, het een en ander toe over de Brightlands Campus Greenport Venlo. Waaronder de doelstellingen, de verbinding met de regio, maar ook de verbinding met de andere Brightlands campussen in Limburg. Ook Ingrid geeft aan bezig te zijn met de uitdagingen van deze tijd: “We focussen op economische ontwikkeling rondom maatschappelijke vraagstukken.

Kortom een geslaagde EDB-bijeenkomst. Klik hier om meer te lezen over Maastricht University, campus Venlo of hier om meer te lezen over de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Op 17 juni 2024 organiseert Fontys Venlo een kick-off evenement voor het project ‘Naar een 360° arbeidsmarkt’ op hun campus aan de Tegelseweg 255 in Venlo.

Belang voor de regio

Dit initiatief is onderdeel van de Regio Deal Noord-Limburg en richt zich op het creëren van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waarin vraag en aanbod naadloos op elkaar aansluiten aan beide zijden van de grens. Vincent Pijnenburg, lector Cross-Border Business Development geeft aan dat dit project urgent is: ‘Zonder 360 graden perspectief is de kans een stuk groter dat hoogopgeleiden na de studie de regio verlaten. Met een 180 graden perspectief zijn de kansen aan de rand van het land ook kleiner. Een blik over de grens kan die achterstand wegnemen.’

Het programma start om 15:00 uur met een welkomstwoord door Elianne Demollin-Schneiders, gedeputeerde onderwijs en arbeidsmarkt van de Provincie Limburg. Vincent Pijnenburg, lector Cross-Border Business Development bij Fontys Venlo, zal als moderator de middag leiden.

Hoogtepunten van het evenement zijn een podiumgesprek over de 360° arbeidsmarkt met diverse experts, waaronder Fontys Venlo alumnus Alex Beinert (Scheuten Glas), Inge Bloemen (HR manager bij Pure Ingredients), Paul Sars (professor Duitse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit), en Don Thijssen (rayonmanager arbeidsmarktregio’s Noord- en Midden Limburg bij UWV WERKbedrijf).

Daarnaast zal Jos Meessen van Meet the Youngsters een interactieve bijdrage leveren over het gebruik van Virtual Reality om de euregio te verkennen. Vincent Pijnenburg zal een vooruitblik op het project geven.

Het evenement wordt afgesloten met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en daarna een toost.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

Kom en ontdek hoe we samen een 360° arbeidsmarkt kunnen realiseren en bijdragen aan de brain stay in de regio. Tot dan!

Tijdens de tweede Agro Food keten bijeenkomst brachten we een bezoek aan Teboza in Helden. Met veel enthousiasme vertelden directeur Rik Kursten en operations manager Konrad Cyba over het reilen en zeilen bij Teboza Aparagus. Teboza is een modern internationaal familiebedrijf, actief in de gehele asperge keten van plantproductie, aspergeteelt en levering aan de markt. 

De bijeenkomst werd afgetrapt met een rondleiding door het bedrijf. We begonnen een uur eerder zodat we de lopende productie nog konden bekijken. We keken mee hoe de asperges vanaf het veld binnenkomen, gewassen en gesorteerd worden, in sommige gevallen geschild en daarna verpakt worden. En dit allemaal in een kort tijdsbestek, want bij Teboza produceren ze een versproduct. Ze geloven in de vers-keten en werken hard zodat de asperges zo snel en vers mogelijk het pand weer verlaten.

Daarnaast kregen we een sneak-peak van de verbouwing. Want de logistieke hal is uitgebreid en het kantoor is verplaats en gegroeid. Rik geeft aan: “We vinden het belangrijk dat dit kantoor in verbinding staat met de mensen die op de werkvloer werken. We doen het samen en werken hard aan één doel. Daarom moeten de lijntjes ook kort zijn, zodat we snel kunnen schakelen en onze klanten zo goed mogelijk kunnen bedienen.”

Vervolgens werd er enthousiast vertelt over de ontwikkeling van het bedrijf tot wat het nu is. Maar er werd ook stilgestaan bij de uitdagingen, zoals die er in de gehele keten zijn: duurzaamheid en CSRD-rapportage, digitalisering, robotisering en arbeid, productie in Spanje en regelgeving in de landbouw.

Uiteraard werd er afgesloten met heerlijke Teboza aspergesoep en broodjes!

Kortom een succesvolle 2e Agro Food Keten Bijeenkomst. Bedankt Teboza en alle enthousiaste deelnemers, namens initiatiefnemers: Crossroads Limburg, Supply Chain Valley, AgroLeeft en Brightlands Campus Greenport Venlo.

𝗗𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗔𝗴𝗿𝗼 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗸𝗲𝘁𝗲𝗻 𝗯𝗶𝗷𝗲𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 𝗴𝗲𝗽𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗽 𝟮𝟲 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿. Graag tot dan!

Op 29 mei organiseerde Crossroads Limburg, de Circulair Design Group, LIOF onder de vlag van Klik op Morgen een ontbijtbijeenkomst over digitalisering. Het was een inspirerende sessie met veel belangstelling en natuurlijk een lekker ontbijt.

De ontbijtsessie werd geopend met een overview op het programma Klik op Morgen. Klik op Morgen is een van de hubs van het European Digital Innovation netwerk. Het doel is om ondernemers te ondersteunen met digitaliseringsvraagstukken, zowel op de werkvloer als op kantoor. Zo werken we samen aan een gezonde en weerbare toekomst van jouw bedrijf! De sessie werd vervolgd met een interactieve presentatie door Sam Helmer van TNO. Hij vertelde over de Smart Industry Wheel en zoomde in op thema’s zoals Digital Factory, Smart Working, Flexible Manufacturing en Connected factories. Vervolgens vroegen we deelnemers met welke digitale transformaties zij bezig zijn of net afgerond hebben. Daaruit bekijken we of er veelvoorkomende thema’s zijn waarover we in het vervolg een verdiepingssessie kunnen organiseren.

We bedanken de deelnemers voor hun actieve deelname! Wilt u meer informatie over Klik op Morgen? Bekijk dan hier de website.

 

Voedselzekerheid, voedselverspilling, voedsel & gezondheid en eiwittransitie zijn belangrijke thema’s in het voedselsysteem van de toekomst. Het zijn ook belangrijke thema’s in Europa. In de aanloop van de Europese verkiezingen op 6 juni a.s. organiseerden AgriFood Capital, Regio Food Valley, Greenport Venlo en Delta Rivierenland een speciaal voedseldebat met acht Nederlandse kandidaat-Europarlementariërs. Dat deden de vier foodregio’s gezamenlijk vanuit FoodNL.

Grootste agrifood gebied van Europa
Kees van Rooij, voorzitter van FoodNL, trapte de bijeenkomst af. “FoodNL is de samenwerking van vier Nederlandse foodregio’s die samen richting geven aan het voedselsysteem van de toekomst. Wij representeren 150.000 mensen die actief zijn in de agrifood sector. Samen zijn we goed voor een exportwaarde van 15 miljard euro. Welkom dus in het grootste aaneengesloten agrifood gebied in Europa! Als FoodNL trekken we samen op richting Brussel op de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. We zoeken daarbij ook de samenwerking met andere regio’s in Europa.”

Prikkelende stellingen
Het voedseldebat stond onder leiding van journalist Aart van Cooten, die een passie heeft voor landbouw, water en natuur. Aart: “Europa is ongelofelijk belangrijk als het gaat om de toekomst van onze boeren en voedselproductie. De maatregelen die in Brussel worden genomen, zijn van invloed op de voedselproductie en -consumptie in Nederland.”

Aan de hand van (aantal) prikkelende stellingen gingen de politici met elkaar in debat:

 • ‘Voedselzekerheid moet topprioriteit hebben in Europa’
 • ‘De eiwittransitie (van dierlijk naar plantaardig) gaat te traag’
 • ‘Inkomenssteun uit Brussel past niet in een toekomstbestendig verdienmodel van boeren’
 • ‘Humane gezondheid is een belangrijke pijler van de Europese voedselpolitiek’.
 • Tussendoor brachten HAS-studenten ook stellingen in.

Memorandum FoodNL
Na afloop van het debat overhandigde Servaas Stoop, bestuurslid van FoodNL een memorandum aan de politici. In dit memorandum vraagt FoodNL aan Brussel om:

 • toegang tot fondsen, ondersteuning van regio’s en stimulering van kennis- en innovatieontwikkeling om een duurzaam voedselsysteem te ontwikkelen;
 • meer experimenteerruimte op gebied van circulaire veehouderij en het wegnemen van obstakels in insectenteelt om de ontwikkeling van een alternatieve eiwitsector te versnellen;
 • maatregelen om gezond en duurzaam voedsel betaalbaar te houden.

In het Memorandum van FoodNL staat ook wat de regio’s in FoodNL op deze terreinen te bieden hebben voor Brussel.

Het was een levendig debat dat in goede sfeer werd gevoerd. Mede namens FoodNL bedanken wij iedereen die betrokken is geweest bij het voedseldebat. Speciale dank gaat uit naar Eveline Herben (BBB), Willemien Koning-Hoeve (CDA), Christian van der Krift (Christenunie), Lara Sibbing (Groen links/PvdA), Ellen Putman (Partij voor de Dieren), Gijsbrecht Gunter (SGP), Bart Millenaar (VVD) en Ian Hendriks (Volt) voor hun actieve deelname aan het debat.

Greenport Venlo (Crossroads Limburg) organiseert samen met AgriFood Capital, Regio Foodvalley en Fruitdelta Rivierenland op donderdag 23 mei 2024 het FoodNL EU Verkiezingsdebat.
Het thema van dit debat is ‘Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst’.

Over dit thema gaan de volgende acht kandidaten – onder leiding van debatleider Aart van Cooten – met elkaar in gesprek:

Bart Millenaar (VVD)
Christian van der Krift, PhD (ChristenUnie)
Ellen Putman (Partij voor de Dieren)
Eveline Herben (BBB)
Gijsbrecht Gunter
Ian Hendriks (Volt)
Lara Sibbing (GroenLinks-PvdA)
Willemien Koning-Hoeve (CDA)

FoodNL
AgriFood Capital, FruitDelta Rivierenland, Greenport Venlo en Regio Foodvalley zijn samen de grootste voedselproductieregio van Europa en werken onder de naam FoodNL aan de groei en innovatie in agrifood.
Om de relatie van FoodNL met de EU verder te versterken én onze ambitie om het voedsel van morgen slimmer, gezonder en duurzamer te maken, organiseren wij dit verkiezingsdebat vanwege de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024.

Meld u aan!
Het debat wordt gehouden bij de HAS green academy aan de Onderwijsboulevard 221 in ’s-Hertogenbosch en begint om 15.30 uur. Na afloop, rond de klok van 18.30 uur, is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U kunt zich via deze link aanmelden: https://www.agrifoodcapital.nl/nl/events/foodnl-eu-verkiezingsdebat  

Na het succes van de eerste bijeenkomst bij A-Z barbecue service, op 4 april, nodigen we u graag uit voor de tweede ‘Agro Food keten bijeenkomst’. Deze bijeenkomst is een initiatief van Supply Chain Valley, Crossroads Limburg, Keyport, AgroLeeft en Brightlands Campus Greenport Venlo.  
 
We organiseren een dergelijke bijeenkomst 4 x per jaar. Deze zijn bedoeld voor ondernemers in de Agro Food keten, van primaire sector tot consument.  We dagen u uit om ‘groter’ te denken en ideeën uit te wisselen. Zo creëren we kansen op cross-overs tussen de sectoren en kunnen ondernemers kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen. Dat doen we door een bezoek te brengen aan een ondernemer in de Agro Food keten. De ondernemer geeft tekst en uitleg over zijn businessmodel met al zijn uitdagingen. De complete keten ‘van boer tot bord’ komt aan bod. Uiteraard hoort daar ook een uitgebreide rondleiding bij in het bedrijf.  

2e Agro Food keten bijeenkomst bij Teboza

Teboza, wie kent het niet! Een modern familiebedrijf, (internationaal) actief in de gehele asperge keten van plantproductie tot asperge verkoop. Tijdens het bezoek wordt verteld over de ontwikkeling van het bedrijf tot wat het nu is, maar ook stilgestaan bij de uitdagingen, zoals die er in de gehele keten zijn: duurzaamheid/CSRD-rapportage, digitalisering, robotisering/arbeid, enzovoort. Daarbij is er ruimte voor vragen van de bezoekers. Verder is er een rondgang door het bedrijf en sluiten we uiteraard af met aspergesoep en een broodje!

Informatie 

 • Datum: donderdag 30 mei  
 • Tijd: 16.00 – 19.00 uur   
 • Locatie: Zandberg 14B, Helden

Aanmelden 

 • Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 27 mei via deze link.
 • Er is plaats voor maximaal 65 personen, vol = vol!

Meldt u zich aan voor de bijeenkomst, dan rekenen we ook op uw komst. Als Agro Food keten willen we voedselverspilling uiteraard voorkomen.

 

Wij heten u van harte welkom!

 

Supply Chain Valley – Jan Vorstermans

Crossroads Limburg, Keyport – Hans Corsten

AgroLeeft – Janneke Janssens

Brightlands Campus Greenport Venlo – Sophie van de Pas