Brightlands News interviewt Angely Waajen-Crins over haar functie als directeur bij Crossroads Limburg. Lees hieronder of op de website van Brightlands het hele interview.

Directeur van Crossroads Limburg Angely Waajen-Crins vindt het een feestje om voor de drie o’s; overheid, ondernemers en onderwijs te werken. Dat betekent wel: spreken in drie talen en werken in drie tempo’s. Het is soms best een uitdaging om al die verschillende belangen bij elkaar te brengen.

Crossroads Limburg heeft als taak ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving te verbinden voor een gezonde doorontwikkeling van de regio Noord-Limburg met de focus op kennisdeling en innovatie, de arbeidsmarkt, gezondheid en duurzaamheid & circulariteit. Deze thema’s sluiten perfect aan op de thema’s waar Brightlands Campus Greenport Venlo zich mee bezighoudt.

De campus is dan ook niet voor niets de thuisbasis van deze Limburgse organisatie. ‘We zitten hier tussen de innovatieve ondernemers en de onderwijsinstellingen. Dat zijn ook de doelgroepen waar wij voor werken. Het belangrijkste verschil tussen ons? Wij werken vooral regionaal en zijn er voor de maakindustrie, de logistiek én de land- en tuinbouw; alle sectoren waar Limburg van oudsher sterk in is. Brightlands in Venlo focust zich op een sector, de agrofood, en werkt provinciaal. We zoeken naar de optimale samenwerking en kijken vooral hoe we elkaar kunnen versterken.’

Verbindingen leggen

Een mooi voorbeeld hiervan is volgens Angely de startup Sudryso, die een Mega Magnetron ontwikkelt die chips, popcorn en poeder maakt uit groente, fruit, vlees, vis en zuivel. ‘Zij klopten bij ons aan en wij hebben ze naar Brightlands in Venlo gehaald omdat ze daar met hun innovatie het beste passen. Onze focus ligt op de regio Noord-Limburg, maar als er een ondernemer voorbijkomt die met zijn vraag of bedrijf perfect past bij Brightlands Chemelot in Geleen, de Smart Services Campus in Heerlen of een andere organisatie of initiatief in de regio, dan leggen we daar natuurlijk de verbinding. Er loopt nu bijvoorbeeld een project rondom bio-plastics dat we samen met Chemelot oppakken. Ik zie Crossroads echt als een loket voor ondernemers: iedereen kan bij ons aankloppen en wij kijken waar we die vraag het beste kunnen neerleggen.’

Keihard nodig

Die samenwerking is volgens Angely essentieel omdat de maatschappelijke vraagstukken nu zo complex zijn dat geen enkele partij deze alleen kan oplossen. ‘We hebben elkaar, en de omgeving, keihard nodig. De tijd van ‘ieder voor zich’ is echt voorbij, simpelweg omdat je het niet in je uppie kan oplossen. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek: leveren de opleidingen verkeerde mensen af? Vragen ondernemers te veel? Werkt de overheid niet snel genoeg aan bijsturing van het onderwijs? Er is niet één simpele oplossing bij een van deze partijen. Dit soort grote problemen vragen om een hele stevige samenwerking, waarbij we alle partijen keihard nodig hebben: onderwijs, ondernemers én de overheid. Juist daarmee kun je het verschil maken ten opzichte van andere regio’s en concurrentievoordelen behalen.’

Nieuwe verdienmodellen

Het samenbrengen van meerdere overheidslagen, kennisinstellingen en ondernemers is volgens Angely ook de kracht van Crossroads Limburg. Zo was begin april een bijeenkomst over insectenteelt. Een economische activiteit die volgens Angely veel goede kansen voor de regio kan bieden om de omslag naar nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken. ‘Ondernemers hebben vragen over hoe je dit praktisch inricht en daar komt uiteraard veel kennis bij kijken. Wij hebben contact met alle onderwijsinstellingen en kunnen de vragen van ondernemers daar neerleggen. De overheid is aan zet om nieuwe regels opstellen voor het vergunnen van deze teelt. Dit moet natuurlijk niet jaren duren, dus gaan we samen op zoek naar manieren om dit op korte termijn te organiseren. Daarnaast zoeken we mee naar regelingen die ondernemers financieel ondersteunen in hun omslag naar een nieuwe bedrijfsvoering. De grote uitdaging is om iedereen bij elkaar te brengen.’

Volgens Angely past een onderwerp als insectenteelt ook mooi bij Brightlands in Venlo:

‘Ik zie de campus echt als een magneet voor ondernemers, wetenschappers en onderwijsinstellingen die onze regio goed op de kaart zet. De focus van de campus ligt op plantaardig dus hierover zijn we met elkaar in gesprek.’

Crossroads en Brightlands

De gesprekken tussen Crossroads en Brightlands gaan veel verder dan alleen de insectenteelt. Crossroads Limburg is bezig met de herijking van het AgroFood programma voor 2024-2028: werken ze aan de goede dingen en waar ligt de komende periode de focus? Angely: ‘De agrofood is een belangrijke sector voor Limburg met grote uitdagingen op het gebied van energie, water, milieu en biodiversiteit. Werken aan duurzaamheid is essentieel voor de toekomst van deze sector. En wat te denken van arbeid: hoe zorgen we ervoor dat we de regionale arbeidsmarkt versterken? Een scherpe visie helpt om sneller stappen te zetten. Hierbij hebben we iedereen nodig, de maakindustrie, de agrofood, de logistiek én de drie o’s. Alles moet bij elkaar komen en dat is de grootste opgave. We stippelen deze route uit via een open en breed proces, iedereen mag meepraten. Brightlands zit uiteraard ook aan tafel.’

Tweede natuur

Samenwerking gaat niet alleen als een rode draad door de organisatie van Crossroads Limburg, het is voor Angely zelf ook een tweede natuur. ‘Er brandt een vuurtje in mij om mensen met elkaar te verbinden. Plus een groot voordeel is dat ik als oud-wethouder van de gemeente Roermond en voormalig regiosecretaris van De Limburgse Werkgevers Vereniging met verschillende petten op naar situaties kan kijken. Ik heb alle belangen in mijn rugzak. Een ondernemer moet je echt anders aanspreken dan een gemeente of opleiding. We spreken bij Crossroads drie talen en werken in drie tempo’s om het beste voor de regio eruit te halen.’