Op 5 juni organiseerde Crossroads Limburg een Economic Development Board bijeenkomst die in het teken stond van de kennisinfrastructuur in onze regio. Verschillende mensen praatten de EDB bij over dit thema. Gedeputeerde Stephan Satijn vertelde over de economische ambities van de Provincie Limburg, CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo, Ingrid Vermeer over de Brightlands campussen en Director Faculty of Science and Engineering bij Maastricht University, Bakir Bulic over Maastricht University.

In onze regio Noord-Limburg zijn er tal van organisaties die kennis aanbieden en die kennis bij elkaar brengen. Maar wat doen de organisaties precies en hoe belangrijk is deze kennisinfrastructuur voor de brede welvaart in onze regio en zelfs onze provincie? Daarom stond tijdens deze EDB-bijeenkomst de versterking van de kennisinfrastructuren centraal.

De bijeenkomst werd geopend door directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins en voorzitter van het EDB, Ron Coenen. Angely trapte af met de woorden: “We moeten samen koers maken en richting geven aan economische ontwikkelingen. Daar hebben we kennisinfrastructuren hard bij nodig.” Ron vervolgde de opening door Deputé Stephan Satijn welkom te heten en nodigde hem uit om de board mee te nemen in het nieuwe economische beleidskader van de Provincie Limburg.

Economische beleidskader Provincie Limburg: “Werken aan een toekomstbestendige economie”

Gedeputeerde Stephan Satijn lichtte het economische beleidskader van de Provincie Limburg genaamd “Werken aan een toekomstbestendige economie”.  Satijn is geen onbekende in de Regio Noord-Limburg, hij is wethouder geweest van de gemeente Venlo en was ook eerder voorzitter van Crossroads Limburg. Hij kent de regio en ziet dus ook welke kansen er liggen: “Ik weet hoe krachtig deze regio is en hoeveel potentie er ligt.

De omslag van lineaire naar circulaire economie, staat centraal in het beleidskader. Daarbij worden vijf thema’s uitgelicht: verduurzaming en circulaire economie, vestigingsklimaat van morgen, innovaties voor maatschappelijke opgaven, een gezonde arbeidsmarkt en een gezonde toekomst voor de land- en tuinbouw.  Dit beleid wordt uitgevoerd door middel van verschillende instrumenten waaronder bijvoorbeeld het LIOF en de Brightlands.

Het complete beleidskader kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg.

Kennis- en onderwijsinstellingen: focus op transformaties en maatschappelijke vraagstukken

Vervolgens vertelde Bakir Bulic van Maastricht University en Ingrid Vermeer van Brightlands Campus Greenport Venlo middels presentaties over hun organisaties wat de rol is van kennis- en onderwijsinstellingen. Bakir Bulic startte met het verhaal van Maastricht University en waarom zij graag gevestigd zijn in de Regio Noord-Limburg. Bakir geeft aan: “De kracht van onze universiteit zit in het kleinschalige en in de probleemgestuurde aanpak. Dat is onze aantrekkingskracht.

Daarna lichtte CEO van Brightlands, Ingrid Vermeer, het een en ander toe over de Brightlands Campus Greenport Venlo. Waaronder de doelstellingen, de verbinding met de regio, maar ook de verbinding met de andere Brightlands campussen in Limburg. Ook Ingrid geeft aan bezig te zijn met de uitdagingen van deze tijd: “We focussen op economische ontwikkeling rondom maatschappelijke vraagstukken.

Kortom een geslaagde EDB-bijeenkomst. Klik hier om meer te lezen over Maastricht University, campus Venlo of hier om meer te lezen over de Brightlands Campus Greenport Venlo.