Vorig jaar organiseerden Fontys Venlo en BISCI het succesvolle Supply Chain Challenges Event. In het afgelopen jaar hebben ze challenges van zes bedrijven uit het netwerk samen met internationale master studenten Supply Chain Management en onderzoekers van Fontys en BISCI opgepakt en opgelost. Nu willen ze jou uitnodigen voor Supply Chain Challenges 2.0: ‘Omgaan met tekorten en schommelingen in vraag en prijs.’

Het event Supply Chain Challenges 2.0 wordt georganiseerd door BISCI (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation) en wordt gehost door Fontys CoE Supply Chains For Society,

Jouw uitdagingen

Ervaart jouw organisatie ook uitdagingen in deze turbulente tijden? Is het moeilijk om performances te managen door bijv. schaarste in grondstoffen, materiaaltekorten, sales- en operations planning en arbeidstekort? Worstel je om het juiste systeem te vinden om je logistieke planning te optimaliseren? Dan kan dit event je helpen aan de kennis en competenties om te beginnen met het oplossen van deze uitdagingen. Het doel is natuurlijk om de mate van weerbaarheid en wendbaarheid te verhogen zodat geanticipeerd kan worden op deze ‘onverwachte’ ontwikkelingen en vereisten.

Fontys Venlo en BISCI hebben een mooi programma met experts uit onderwijs en werkveld. Je gaat naar huis met praktische tips en handvatten voor jouw uitdagingen. Pak de mogelijkheid om kennis te maken met en kennis uit te wisselen met studenten en ervaren onderzoekers en professoren.

De voertaal is vanwege het internationale karakter Engels.

Programma

  • 15:00: Aankomst gasten
  • 15:15: Welkomstwoord door gastheer Gerwin Zomer, BISCI
  • 15:25: ‘Practical steps to measure and improve supply chain resilience.’ Ronald de Boer, associate lector, Hogeschool Windesheim
  • 15:55: ‘Data Tooling voor tactische planning door bijv. PowerBI en AI.’ Rene Knapen, voorzitter DALTI, Dutch Association Logistics and Transport ICT suppliers.
  • 16:25: Voorbeeld uit de praktijk, laat je verrassen!
  • 16:50: Wrap-up en kansen
  • 17:00: Netwerkborrel, drinks and bites
  • 18:00: Slot

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Michiel Kuijer, Fontys CoE Supply Chains For Society en ELC Limburg. Klik hier om dat te doen.

Op 27 november 2023 organiseren wij samen met de Industriële Kring Peel en Maas, de Rabobank en de Gemeente Peel en Maas een ondernemerscongres over Artificial Intelligence in DOK6 in Panningen en daar kunt u bij zijn!

Meld u aan via deze link: https://www.nu-aanmelden.nl/ Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hieronder of door deze bijlage te downloaden.

Noord-Limburg was als FoodNL partner in Brussel voor de laatste politiek-bestuurlijke inzichten, versterking van ons eigen netwerk en ons Europees netwerk. Bovenal zijn we op zoek naar samenwerkingskansen met partners die ook een duurzamer voedselsysteem willen. Waar kunnen we de verbinding beter zoeken dan op de European week of the Regions, de week waar regio’s en steden uit Europa elkaar in Brussel ontmoeten. Bob Vostermans, burgemeester gemeente Beesel, Boris Meessen, wethouder gemeente Nederweert, Eric Beurskens, wethouder gemeente Horst aan de Maas, Michiel Uitdehaag, burgemeester gemeente Venray en onze eigen Angely Waajen-Crins directeur van Crossroads Limburg waren erbij als bestuurders voor Noord- en Midden- Limburg.

Tijdens het jaarlijkse European week of the Regions in Brussel  gingen we in gesprek met Europarlementariërs, Vlaamse, Roemeense en Spaanse partners, comité voor EU-regio’s en de Permanente Vertegenwoordiging. Vanuit het Economisch Actieplan Agrofood neemt Crossroads Limburg deel aan FoodNL. FoodNL is de alliantie van triple-helix regio’s in Zuidoost Nederland. Als Crossroads werken we hierin samen met het Brabantse Agrifood Capital en Foodvalley uit Gelderland. Samen zijn we de grootste voedselproductieregio in Europa. We werken samen om groei en innovatie in de Agrifood te realiseren.

Twee thema’s

Dat doen we door op twee thema’s: “voeding en gezondheid” en “eiwittransitie”. Deze vormen de basis om projecten en activiteiten te verbinden met andere regio’s in Europa. Concreet hebben we op beide thema’s pitches mogen verzorgen aan andere Europese voedselregio’s met de uitnodiging om samen te werken aan de ontwikkeling van nieuwe (plantaardige) producten, verduurzaming van dierlijke eiwitten en ondersteuning van consumenten om juiste keuzes te maken.

Samenwerking binnen Europa

We hebben contact gelegd met de regio’s Galicië en Vlaanderen om te praten over Europese samenwerking. Hoe gaat dat nu? Wat zijn onderwerpen en thema’s waarop we elkaar kunnen vinden? Hoe koppelen we initiatieven uit onze regio’s aan elkaar? Maar we kijken ook naar Oost-Europa. Vanuit Roemenië is onder meer belangstelling voor circulaire varkenshouderij, kweek van insecten en het trainen en scholen van personeel. Hierover hebben de Roemeense vertegenwoordiging in Brussel gesproken. Op 31 oktober bezoekt de handelsattache van Roemenië met een delegatie onze regio en bezoekt Brightlands Campus in Venlo.

 

Op dinsdag 3 oktober is de Economic Development Board bijeengekomen bij Bejo Zaden in Kessel met als thema de AgroFood sector. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over de uitdagingen waar de sector voor staat en de kansen die er liggen. Ook kregen deelnemers een rondleiding door het bedrijf.

Dagvoorzitter, Angely Waajen-Crins – directeur Crossroads Limburg, opende de bijeenkomst. Ze onderstreepte het belang van samenwerken: “Gezien de economische ontwikkelingen in de regio is het belangrijk om er samen de schouders onder te zetten, niet alleen nu, maar ook op langere termijn.” Later vertelde Angely samen met René van Loon, directeur Regio Noord-Limburg over hoe er in de regio al samen wordt gewerkt middels de nieuwe Regiodeal.

Ontwikkeling van gecertificeerd traineeship

Na het openen van de bijeenkomst sprak Wil Strous, locatiemanager Bejo zaden over het bedrijf. Voor alle bedrijven is de huidige arbeidsmarkt een enorme uitdaging. Daar hebben ze bij Bejo zaden een oplossing voor bedacht: “Wij hebben een gecertificeerd traineeship ontwikkeld om goede medewerkers te werven en behouden.”  Aan het einde van de bijeenkomst nodigde Will de deelnemers uit om een rondje te lopen langs de verschillende infostands waar onderwerpen werden uitgelicht zoals onderzoek naar veredelingstechnieken, zaadproductie en behandeling, het veredelingsnetwerk Limburg en speedbreeding.

Al met al, weer een vruchtbare bijeenkomst!

Op donderdag 21 september vond het event ‘Samen voor de Gezondste Regio’ plaats. VieCuri Medisch Centrum en Crossroads Limburg sloegen de handen ineen om de samenwerking in de regio te versterken.

Met haar strategie ‘Samen voor Gezondheid’ is voor VieCuri een goede samenwerking met partners uit de regio Noord-Limburg cruciaal. Crossroads Limburg brengt ondernemers, onderwijs en overheid uit deze regio bij elkaar, en heeft ‘Gezondheidszorg’ als een van zijn pijlers. Middels het event hopen beide organisaties dat kennis- en zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties kennis maken met elkaars uitdagingen om samen de Gezondste Regio te kunnen creëren.

Wethouder Frans Schatorjé van de gemeente Venlo opende het event met een oproep: “We hebben elkaar en de inwoners nodig om van zorg naar gezondheid te gaan. We moeten een ambitie hebben, regie nemen en stappen zetten.” Precies voor die transitie zijn de aanwezigen vandaag bij elkaar gekomen.

Hoe gezond is de Gezondste Regio eigenlijk?

IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri Medisch Centrum en Robert van de Velde, internist-endocrinoloog, gaven een inkijkje in de cijfers van onze regio. Hoe gezond is Noord-Limburg nou echt? Het werd duidelijk dat onze regio eigenlijk helemaal niet zo gezond is. Één op de vijf mensen heeft moeite om financieel rond te komen, er is sprake van vergrijzing en overgewicht en de lucht die we inademen is van slechte kwaliteit. Onder andere deze factoren leiden ertoe dat de zorgvraag de komende jaren alleen maar toeneemt en het arbeidspotentieel verder afneemt. Het lastige is: dit is niet iets dat in de ziekenhuizen of door zorg op zich opgelost kan worden. Robert geeft aan: “Gezondheid is meer dan wat de geneeskunde kan bieden en dat onderdeel zou de maatschappij moeten bieden. Dat moeten we samen doen.

Transformeren van de zorg vergt een verandering van denken

Deze uitdagingen vragen om een zorgtransformatie en dat vergt een verandering van denken. Daniel Winkeler, programmacoördinator Regio Noord-Limburg, vertelt hoe zij het aanpakken. Een uitgangspunt daarbij is samenwerken. Daarom werkt de Regio Noord-Limburg samen met zorgaanbieders aan vier programma’s: arbeidsproblematiek, toegankelijkheid & beschikbaarheid van zorg, regionale digitale zorg en leefstijl en ervaren gezondheid.

Vervolgens nam Marijke Lemmens, clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, ons mee in een aantal verhalen over wat zorgtransformatie kan betekenen voor onze inwoners van de regio. Voorbeelden die daarbij aan bod kwamen zijn digitalisering van zorg, verplaatsing van zorg en de focus op gezondheid i.p.v. ziekte

Positieve Gezondheid

Als aanvliegroute naar die benodigde transformatie gebruiken ze bij De Zorggroep het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Daarover vertelden Birgitte van den Heuvel, Programmamanager Positieve Gezondheid en Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur. Marc: “Door juist waarde toe te voegen in zelf- en samenredzaamheid en sociale omgeving is er minder vaak formele ondersteuning nodig.” Birgitte vult aan: “Een fundamenteel andere manier van kijken naar jezelf, de medemens, collega’s en cliënten.”

Er gebeuren al een heleboel goede dingen

Al met al is er dus een transformatie nodig en daar hebben we alle partijen voor nodig. Maar, we mogen niet vergeten dat er al allerlei projecten en bedrijven zijn die al een bijdrage leveren in het creëren van een gezondere regio.

Een aantal daarvan pitchten deze bijdrages.  Jella Theeuwen vertelde over haar bedrijf Innerbuddies, Wim Lensen over de Venloop, Angélique van de Kar over Health Innovation op de HAS Green Academy, Alie de Boer over Brightlands NovaBite, Harry Pouwels over de Rookvrije Generatie, Inge Homan over de Gezonde Basisschool van de Toekomst – LiFi, en Jan Klerken over The Scelta Institute. Aanwezigen konden na de pitches de verdieping opzoeken bij de standjes van de sprekers, en werden zaadjes geplant voor nieuwe samenwerkingen. Na een hapje en een drankje werd het event afgesloten.

Varkenshouders willen serieuze vervolgstappen zetten op weg naar een circulaire voedselketen. Het vinden van een duurzaam verdienmodel en betrouwbare ketenpartners is daarbij de grootste uitdaging.

Dat bleek tijdens de startbijeenkomst van ‘Het Circulaire Varken’ op 27 juni in Nederweert-Eind. Tijdens deze interactieve avond werden varkenshouders geïnspireerd met voorbeelden van collega-ondernemers en werd er volop gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van een circulaire voedselketen en de rol van de varkenshouderij daarin. Het doel van de avond was om te inventariseren hoe ‘Het Circulaire Varken’ varkenshouders kan faciliteren op weg naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

Van een duurzaam bedrijf naar een duurzame keten

Individuele varkenshouders zijn al volop bezig met het verduurzamen van hun eigen bedrijf, zo bleek uit de antwoorden op een tiental voorgelegde stellingen. Het grootste deel van de bedrijven is bijvoorbeeld al energieneutraal. Daarnaast worden reststromen uit de humane voedselketen volop ingezet als veevoer. De inspanningen zijn echter nog vooral kostprijs gedreven en worden niet als meerwaarde in de markt gecommuniceerd. Een duurzaam verdienmodel is er daarom niet. Dat laatste is dus ook de grootste uitdaging voor de aanwezige varkenshouders, zo blijkt tijdens de discussie. Individuele varkenshouders willen echt wel stappen zetten, maar een duurzaam verdienmodel bouw je niet alleen. Hoe communiceer je meerwaarde in de markt? Hoe bouw je aan een duurzame keten waarin de marges netjes verdeeld worden? En hoe verhoudt dierwelzijn zich eigenlijk tot duurzaamheid en circulariteit?

“Het is tijd voor heropvoeding”

Aanwezige varkenshouders werden geïnspireerd en getriggerd door presentaties van collega-ondernemers Tiny Scheepers van Heyde Hoeve, kalkoenenhouder Ruud Bos en varkenshouder Aad van Leeuwen. Volgens Scheepers, die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in het vermarkten van varkensvlees met toegevoegde waarde, wordt het tijd dat de varkenssector uit de ‘race to the bottom’ komt. ‘We hebben de consument zelf jarenlang opgevoed met bulk en focus op kostprijs. Dus het wordt tijd voor heropvoeden. Er is echt een markt voor meerwaarde. Maar dan moet je wel weten waar die zit en wat je te bieden hebt. Keuzes maken is cruciaal.’

Vervolg ‘Het Circulaire Varken’

‘Het Circulaire Varken’ gaat varkenshouders de komende tijd faciliteren bij het maken van die keuzes. Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven op welke onderwerpen en thema’s ze graag verder willen verdiepen. Op basis hiervan wordt de komende tijd een vervolgtraject opgezet, dat in september van start gaat. Ook varkenshouders die niet bij de startbijeenkomst aanwezig waren maar wel geïnteresseerd zijn deze follow-up, kunnen zich melden bij Hans Corsten, programmamanager Economisch Actieprogramma AgriFood: h.corsten@crossroadslimburg.com

Afgelopen dinsdag had Crossroads Limburg een goede bijeenkomst in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ondernemers, overheid en onderwijs kwamen samen voor de Zorg. Want naast de sectoren Agrofood, Maakindustrie en Logistiek, wordt er ook gezocht naar de verbinding met de zorg. En ook die sector blijkt met veel dezelfde uitdagingen te kampen.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een terugblik op de vorige EDB bijeenkomst door de directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins. Tijdens de vorige editie, bij Helian Polymers, hebben we mogen luisteren hoe Ruud Rouleaux met zijn bedrijf bioplastics maakt en in die productie samenwerkt met Smurfit Kappa door het inzetten van reststromen. In de tussentijd zijn er, mede door Crossroads, verschillende verbindingen gelegd met andere bedrijven, waar de bioplastics mogelijk een goede vervanger zijn voor de huidige plastics die ingezet worden.

“Als het niet bij de koffieautomaat gebeurt, dan zorgt Crossroads voor de verbinding”

Angely geeft aan: “Soms wordt die verbinding gemaakt bij de koffieautomaat, maar als het daar niet gebeurt, dan is Crossroads er voor die verbinding. En daarom zijn we vandaag bij elkaar en hopen we ook deze keer op crossovers. Deze keer gaan we het hebben over de gezamenlijke ambitie: namelijk het worden van de Gezondste Regio.

De (on)Gezondste Regio?

IJsbrand Schouten, Voorzitter Raad van Bestuur bij VieCuri Medisch Centrum, neemt het stokje over. Hij vraag aandacht voor de uitdagingen waar VieCuri, maar ook andere zorginstellingen mee kampen. Er zijn namelijk steeds meer mensen die zorg nodig hebben, er is sprake van vergrijzing en veel mensen hebben een ongezonde leefstijl. Noord-Limburg is zelfs een van de meest ongezonde regio’s. Niet voor niets dus dat de focus op gezondheid ligt in deze regio. Naast die sectorale problemen ervaren ze ook de krapte op de arbeidsmarkt. En in die opgave moeten we elkaar helpen; ‘Daarin is samenwerken de sleutel tot succes’, aldus IJsbrand.

IJsbrand eindigt met een stevige oproep: “Kunnen we met zijn allen voor gezondheid instaan? Want het zou zo mooi zijn als we omarmen dat gezondheid belangrijk is voor werkplezier, woonplezier en het algemene welzijn. Het zou fantastisch zijn als we daar een deal over kunnen maken. Als bijvoorbeeld elke organisatie gezondheid een onderdeel laat zijn van de strategie of het HRM beleid, dan komen we al een heel eind.”

Marijke Lemmens, Clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, vult aan door middel van innovatieve voorbeelden die ze bij VieCuri al toepassen. Zo gaan ze verder dan de ziektevraag waarmee de patiënt binnenkomt. Ook zijn ze bezig met een traject waarbij ze patiënten vóór een operatie al prehabiliteren om fitter de behandeling in te gaan. Daarnaast is er ook sprake van digitalisering, met een patiëntenportaal en in de toekomst zelfs een hybride OK en robotchircurgie.

State-of-the-art Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

De middag werd vervolgd met een rondleiding door het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, waarin jaarlijks wel 3 miljoen bloedsamples gemeten worden van maar liefst 35 priklocaties in Noord-Limburg. Hier staan state-of-the-art machines die de bloedwaarden meten en een seintje geven als er iets niet pluis is. Artsen kijken naar die resultaten en koppelen uitslag terug naar patiënten. Dit proces is bijna volledig geautomatiseerd, binnen het ziekenhuis worden de buisjes met bloed door buizen in het plafond vervoerd naar het laboratorium, dat zich ook in het Medisch Centrum bevindt. Daar gaan de buisjes door de machine en worden metingen gedaan, daarna worden de buisjes door een robotarm in een opslag gezet waar ze maximaal zeven dagen opgeslagen worden. Als die zeven dagen zijn verstreken gooit de machine de ‘verlopen’ buisjes weg en gaan ze het afvalproces in.

Samenwerken en doen!

Na de rondleiding sprak Angely over de uitdagingen waar de regio voor staat en bood Supply Chain Valley hun programma: “We kijken uit naar de samenwerking met de regio en met Crossroads.”,  Angely vult aan: “Waarin de projecten natuurlijk het belangrijkst zijn.” Directeur van de Regio Noord-Limburg, René van Loon, sluit aan op het verhaal door het proces rondom de regiodeal toe te lichten. In november komt er een nieuwe propositie voor toekomstige periode van de regiodeal.

Angely vult aan over het routeplan van Crossroads. “Wij vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen als uitvoeringsorganisatie binnen de Gezondste Regio om de regio ook aan de hand van de juiste projecten en verbindingen verder te brengen, vanuit het werkwoord DOEN. Op dit moment halen we het op bij jullie. Zodat we koers kunnen bepalen. Dat moeten we samen doen, en daarom is het zo cruciaal dat we ook op deze manier samen zitten.”

Na al deze inspirerende gesprekken werd er nagepraat en geborreld in de BuitensteBinnenTuin.

Crossroads wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun aanwezigheid. We zien iedereen graag weer bij de volgende Economic Development Board bijeenkomst op 3 oktober 2023 over Agrofood bij Bejo Seeds.

Noord- en Midden-Limburg wil circulair voorloper worden

Een voortrekkersrol vervullen in de transitie richting een circulaire, duurzame varkenshouderij. Dat is de ambitie die de regio’s Noord- en Midden-Limburg hebben geformuleerd in het programma ‘Het Circulaire Varken’. Naast het samenstellen van een ‘koplopersgroep’ met varkenshouders worden masterclasses opgezet. In het vervolgtraject haken ketenpartijen aan. ,,Niet alle kosten kunnen op het bordje van de varkenshouder worden gelegd.

Vanuit het Crossroads Economisch Actieprogramma Agrifood worden projecten in de land- en tuinbouw opgestart die met name gericht zijn op de transitie waar de agrarische sector voor staat.  We zien namelijk dat het beeld van de agrarische sector is veranderd en dat de connectie tussen de samenleving en de sector kleiner wordt. Maar er gebeurt zoveel om de sector circulair en meer duurzaam te maken. Crossroads levert een bijdrage door te laten zien wat er gebeurt en andere ondernemers te inspireren en activeren om ook aan de transities te werken in hun bedrijf. Dit doen we zodat de agrarische sector, en vooral ook de intensieve veehouderij, een ‘license to be’ houdt. Ofwel: er ook in de toekomst mág zijn.

Als je kijkt naar de varkenshouderij kan een circulaire en meer duurzame manier van werken, door kringlopen te sluiten, hier absoluut aan bijdragen. Dat vraagt om andere keuzes ten opzichte van onder andere gebruik van reststromen, energiegebruik, emissies en dierenwelzijn. Een circulaire varkenshouderij biedt veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving. Bijvoorbeeld door een grotere onafhankelijkheid, weerbaarheid en sterkere positie in de markt.

Veel positieve energie

De initiatiefnemers van ‘Het Circulaire Varken’ zijn voerfabrikant Nijsen company, Natuur & Milieu en de gemeenten Peel & Maas en Weert. Bij de gemeenten lag een grote zorg over de verdere ontwikkeling van de varkenshouderij en vroegen zich af hoe ze ondernemers konden ondersteunen in de benodigde transitie. Andere Limburgse gemeenten deelden die zorgen; later haakten ook de gemeenten Horst aan de Maas, Nederweert, Leudal en Venray aan.

In eerste instantie stelden de initiatiefnemers een rapport op rondom de vraag hoe de voertechnische transitie richting een circulaire varkenshouderij zou kunnen worden vormgegeven. Al snel was de conclusie dat voer slechts een onderdeel is van een circulaire, duurzame sector. Daarop zijn 7 duurzaamheidsthema’s benoemd die een rol spelen in de transitie. Naast voer gaat het dan om mest, energie, dierenwelzijn, omgeving, verdienmodel en keten. Al snel bleek er enorm veel positieve energie aanwezig te zijn om de sector verder te helpen. Daar maken we gebruik van om varkenshouders mee te nemen zodat zaken van onderuit worden opgepakt, een soort van vliegwiel ontstaat, een “kraamkamer” en we als regio een voortrekkersrol kunnen vervullen richting een circulaire, duurzame varkenshouderij. En daar kunnen ook andere regio’s van leren.

Pick and choose

De genoemde thema’s zijn vertaald in een transitiehandleiding; een soort gids die varkenshouders kunnen gebruiken om stappen te zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. De ambities zoals die zijn geformuleerd in het document liegen er niet om. Zo dient bijvoorbeeld geen fossiele energie te worden ingezet op het varkensbedrijf en moet zelf energie worden opgewekt, dient sprake te zijn van een lage ammoniak- en methaanuitstoot door het nemen van brongerichte maatregelen, moeten varkens worden gevoerd met reststromen en is sprake van een kleine en gesloten mineralenkringloop.

Het is de bedoeling dat de ondernemers deze zaken zoveel als mogelijk gaan implementeren in hun bedrijf. Het zijn geen ‘verplichte’ doelen maar voorbeelden om je bedrijf duurzamer en meer circulair te maken en een stapje verder te gaan dan de wetgeving. Met deze handleiding willen we varkenshouders prikkelen en uitdagen om aan de slag te gaan. Iedere ondernemer kan die zaken eruit pikken die bij hem passen; een soort pick and choose. Het allerbelangrijkste is dat varkenshouders nadenken over deze thema’s, hier een visie op hebben richting de toekomst. En als ze dan besluiten om op de huidige manier verder te gaan, omdat ze ervan overtuigd zijn zo voldoende toekomstperspectief te hebben, is dat ook prima.

Koplopersgroep

Nu de thema’s zijn geformuleerd en de transitiehandleiding er ligt, worden ook actief varkenshouders betrokken in het traject. Sinds begin dit jaar worden een-op-een-gesprekken met ondernemers gevoerd en is 27 juni een startbijeenkomst in Nederweert-Eind. Doel is om een koplopersgroep op te starten, waarin we de diverse thema’s gaan behandelen. Met welke zaken willen de ondernemers aan de slag, en wat hebben ze daarbij nodig? We hebben inmiddels een breed netwerk opgebouwd en gemeenten, provincie en het Rijk zijn bereid om ondernemers te faciliteren. Vanuit het programma – dat wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ministerie van LNV en de Rabobank is er geld beschikbaar. Niet voor investeringen op bedrijfsniveau, maar wel voor het invliegen van extra kennis, het organiseren, van bedrijfsexcursies, et cetera. Crossroads wil met name inspringen op de wensen van de varkenshouders. Die beweging van onderuit, die maakt dit project uniek net zoals het feit dat dit programma volledig onafhankelijk is.

Bekijk deze website voor meer informatie over Het Circulaire Varken.

Er komt een Circular Lab op de Brightlands Campus in Venlo om de circulaire producten, diensten en oplossingen die in de regio ontwikkeld worden in het zonnetje te zetten.

Vanuit de gedachte ‘alles kan in onze regio circulair bedacht en gemaakt worden’  zijn diverse bedrijven bezig met het ontwikkelen en produceren van circulaire producten, diensten en oplossingen. Er is behoefte om deze circulaire producten en diensten een stap verder te brengen. Maar zeker ook om het belang én vraag naar circulaire oplossingen te vergroten om écht de kentering naar een circulaire economie te maken. Om deze kennis te vergroten komt er een Circular Lab in het hart van de Brightlands Campus Greenport Venlo in box74. Vanuit de programmalijn circulair van Land van de Makers, vertrouwen de initiatiefnemers Circular Design Group en Crossroads Limburg erop dat door inspiratie, verbinding én ontzorging de circulaire toepassing bij bedrijven zal versnellen. Het initiatief valt ook onder het bewustwordingsprogramma van Circulaire Economie Limburg.

Eén van de ondedelen van het Cicular LAB is een Cicular Gallery. Met de Circular Gallery worden een aantal circulaire oplossingen centraal gezet. Enerzijds om te tonen wat er al kan, maar ook om de verbinding met de keten te maken. De officiële opening staat gepland voor medio september.