Dinsdag 22 november vond er een ledenbijeenkomst van Land van de Makers plaats in Swalmen bij CUBE Homes. CUBE Homes produceert luxe houten designwoningen volgens een gepatenteerd kubus-design. Alle ontwikkeling, productie en verkoopt gebeurt vanaf het hoofdkantoor in Swalmen.

Eigenaar Patrick Lemmen vertelde enthousiast over het ontstaan van het bedrijf, de grote groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de visie voor de toekomst en de uitdagingen die er zijn om daar te komen. De Cube visie is helder, ambitieus en perfect passend in de uitdagingen van wonen, woningbouw en verduurzaming. Met de manier van bouwen wil Patrick de “Tesla van het wonen” worden. Waar Tesla de laadinfrastructuur op orde had alvorens de auto’s de weg op kwamen, zo wil Patrick plekken creëren waar alle voorzieningen aanwezig zijn om een Cube op te plaatsen. Hij noemt ze Flux-spots. Flexibel Luxueus wonen op volledig aangelegde plek. Uitdagingen zijn er genoeg vertelt Patrick. De juiste mensen houden, nieuw talent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt vergt behoorlijk wat inventiviteit. Ook hoopt hij dat de wet- en regelgeving rondom wonen en woningbouw transparanter en eenvoudiger wordt. “De mensen staan in de rij om een Cube te kopen, maar er is in Nederland bijna nergens, qua regels, plek om ze neer te zetten. Bij Land van de Makers en Crossroads Limburg wil Patrick zijn netwerk vergroten en kennis op doen. Zowel voor de productie van de woningen alsook aan het vuur zitten op het gebied van gemeentelijke en regionale wet- en woning regelgeving.

Businesslapps: leren omgaan met de dynamiek in de huidige markt

Guido Boosten, van Businesslapps vertelde daarna iets over het Business Versneller programma, een doelgericht ondernemersprogramma met concrete bouwstenen om je eigen bedrijf naar een volgende fase te tillen. In zes praktische bijeenkomsten verdiep je jouw vaardigheden als ondernemer én breng je versnelling aan in je eigen bedrijf. Je leert omgaan met de dynamiek in de huidige markt en de eisen die dit aan jouw strategie, marktbenadering en organisatie stelt. Krijg antwoord op de belangrijkste vraagstukken die in jouw bedrijf spelen. Denk hierbij aan meer duurzaamheid, vergaande digitalisering of circulariteit. Met slimme tools, zoals o.a. het Business Model Canvas en het Markt Keuze Model, krijg je snel het overzicht om een grote sprong voorwaarts te maken. Guido wil het netwerk van Land van de Makers en Crossroads Limburg gebruiken om bedrijven de mogelijkheid te geven om aan te aansluiten. Voor meer info zie www.businesslapps.nl

CIRCO Track: maak kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen

Mireille Schreurs (Rabobank) en Sjaak Berden (LIOF) vertelden over de mogelijkheden voor ondernemers om een CIRCO Track te volgen. De CIRCO Track is een zorgvuldig opgebouwd en gevalideerd trainingsprogramma, in de regio Noord-Limburg verzorgd door Rabobank en LIOF. Bedrijven maken tijdens de Track kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen. Zij vertalen dit bovendien direct naar concrete plannen voor hun eigen producten en diensten. Onder begeleiding van ervaren CIRCO trainers en samen met gelijkgestemde bedrijven is er is veel ruimte om inzicht te delen en (keten-)samenwerkingen te vormen of te versterken. CIRCO past perfect in het actieprogramma maakindustrie opgesteld door Crossroads Limburg en Land van de Makers. Binnen het thema Circulaire Producten en Productieprocessen is CIRCO een uitstekende tool voor ondernemers om de basiskennis op te doen van welke circulaire kansen er in hun bedrijf liggen. Meer info neem gerust contact op met Mireille Schreurs (Mireille.Schreurs@rabobank.nl) of Charles Mevis (charles.mevis@liof.nl)

 

Op 22 september kwamen de Gemeenteraden en de burgemeesters van de gemeente Venlo en de gemeente Krefeld bij elkaar in Villa Flora om kennis te delen over de Triple Helix organisatie Crossroads Limburg en Land van de Makers. Rolf Eisenberg, Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon Production Printing Venlo, vertelde over deze twee partijen. Daarnaast zoomde hij in op één van de programma’s, namelijk procesverbetering binnen de maakindustrie door middel van Lean Academy.

Raadscommissie Venlo en Krefeld

Tijdens de raadscommissie Venlo en Krefeld komen de gemeenteraden van beide gemeenten bij elkaar om kennis te delen over relevante onderwerpen die spelen binnen de gemeenten. Dit keer ging de kennisdeling over ons, Crossroads Limburg, als Triple Helix organisatie en over ondernemersvereniging Land van de Makers. Rolf Eisenberg, Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon Production Printing Venlo lichtte toe aan de Duitse buren hoe wij een Triple Helix organisatie aanpakken.

Crossroads als paraplu en procesverbetering

Als eerste heeft Rolf uitgelegd hoe de Triple Helix samenwerking verbindingen legt met onze inwoners, ondernemingen, onderwijs en de  overheid. Daarna zoomde hij in op de maakindustrie. Binnen dit thema lichtte hij toe wat voor ontwikkelingen er binnen de regionale maakindustrie zijn. Ook vertelde hij over Land van de Makers, de grootste vereniging van maakbedrijven in de regio Noord-Limburg. Door samenwerking zet Land van de Makers de maakindustrie van Limburg op de kaart. Land van de Makers en Crossroads Limburg  bouwen samen aan een kennisinfrastructuur die door de regio wordt ondersteund. De programmalijnen, ook wel flatgebouwen, waaraan gewerkt worden zijn Branding & Human Capital, Circulaire Producten & Productieprocessen, Procesverbetering en Nieuwe Technologieën. Als afsluiting kwam één van die programma’s  aan  bod, namelijk procesverbetering. Binnen procesverbetering is de  maakindustrie bezig met Lean Academy, hierbij is het doel om verspilling zoveel mogelijk te reduceren door het stroomlijnen van (productie)processen.

Vervolg

Deze kennisdeling krijgt nog een mooi vervolg! Crossroads Limburg en Land van de Makers hebben met de heren Dr. Simon Jenniches en Eckart Preen van Krefeld Business afgesproken dat ze de samenwerking verder verdiepen naar inhoudelijk programma’s. Daarnaast gaan er op korte termijn Noord-Limburgse bedrijven op bezoek bij een aantal bedrijven in de regio Krefeld, met als doel om uit te zoeken hoe we elkaar kunnen ondersteunen met de thema’s die er spelen.

Al met al, een waardevolle kennisdeling!

Lucien Bongers, ambassadeur van de Maakindustrie van Crossroads Limburg heeft het actieprogramma “Maakindustrie Noord-Limburg” aangeboden aan Stephan Satijn, lid van het college van Gedeputeerde Staten. Lucien is op bezoek geweest bij de heer Satijn in het Provinciehuis in Maastricht. Daar is het belang benadrukt van de samenwerking tussen regio’s en de Provincie Limburg om onze sectoren te laten floreren.

Actieprogramma: Maakindustrie Noord-Limburg

Binnen de regio Noord-Limburg zijn bijna 300 ‘maakbedrijven’ actief. Het is van groot belang dat deze bedrijven zich op een gezonde manier verder kunnen ontwikkelen, innoveren en bijdragen aan de welvaart in de regio. Het actieprogramma beschrijft de bedrijfsoverstijgende thema’s die spelen binnen de maakindustrie, thema’s waarvan de bedrijven aangeven dat van cruciaal belang zijn voor economische groei. Crossroads Limburg faciliteert samen met de regio, de provincie en de onderwijsinstellingen een kennisinfrastructuur waarin er ruimte is om samenwerking te stimuleren, innovatieve projecten uit te voeren en kennis te delen. Download hier het Actieprogramma voor de Maakindustrie Noord-Limburg.

Af en toe uitzoomen

Iedere regio heeft te maken met eigen ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de maakindustrie, zo ook Noord-Limburg. Het maakprogramma beschrijft deze zaken, maar het is van belang om af en toe uit te zoomen en te kijken naar wat er verder speelt in de provincie. Daarom zijn we als Crossroads Limburg trots dat we ons Maakprogramma mogen aanbieden aan de provincie Limburg. Als we regionale strategieën afstemmen op de provinciale strategieën, dan kunnen we de maakindustrie in onze hele provincie Limburg laten floreren.

Het maakdomein in de regio Noord-Limburg bestaande uit bijna 300 ‘maakbedrijven’ voert het Bruto Regionaal Product aan met € 7.63 miljard, één derde van het totale BRP. Hoe zorgen we er nu voor dat de bedrijven in dit domein kunnen blijven groeien, blijven innoveren en een positieve, gezonde, bijdrage kunnen blijven leveren aan onze regio. Een bijdrage aan onze Gezondste Regio. Het actieprogramma voor de Maakindustrie beschrijft de bedrijfsoverstijgende thematieken waaraan de industrie de komende jaren extra aandacht aan wil geven. Door in gezamenlijkheid triple-helix-verband op te trekken wordt een kennisinfrastructuur ontwikkeld waar er ruimte wordt gecreëerd om samenwerkingen te stimuleren, innovatieve projecten uit te voeren en kennis te delen.

Download hier het Actieprogramma voor de Maakindustrie