Vorig jaar organiseerden Fontys Venlo en BISCI het succesvolle Supply Chain Challenges Event. In het afgelopen jaar hebben ze challenges van zes bedrijven uit het netwerk samen met internationale master studenten Supply Chain Management en onderzoekers van Fontys en BISCI opgepakt en opgelost. Nu willen ze jou uitnodigen voor Supply Chain Challenges 2.0: ‘Omgaan met tekorten en schommelingen in vraag en prijs.’

Het event Supply Chain Challenges 2.0 wordt georganiseerd door BISCI (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation) en wordt gehost door Fontys CoE Supply Chains For Society,

Jouw uitdagingen

Ervaart jouw organisatie ook uitdagingen in deze turbulente tijden? Is het moeilijk om performances te managen door bijv. schaarste in grondstoffen, materiaaltekorten, sales- en operations planning en arbeidstekort? Worstel je om het juiste systeem te vinden om je logistieke planning te optimaliseren? Dan kan dit event je helpen aan de kennis en competenties om te beginnen met het oplossen van deze uitdagingen. Het doel is natuurlijk om de mate van weerbaarheid en wendbaarheid te verhogen zodat geanticipeerd kan worden op deze ‘onverwachte’ ontwikkelingen en vereisten.

Fontys Venlo en BISCI hebben een mooi programma met experts uit onderwijs en werkveld. Je gaat naar huis met praktische tips en handvatten voor jouw uitdagingen. Pak de mogelijkheid om kennis te maken met en kennis uit te wisselen met studenten en ervaren onderzoekers en professoren.

De voertaal is vanwege het internationale karakter Engels.

Programma

  • 15:00: Aankomst gasten
  • 15:15: Welkomstwoord door gastheer Gerwin Zomer, BISCI
  • 15:25: ‘Practical steps to measure and improve supply chain resilience.’ Ronald de Boer, associate lector, Hogeschool Windesheim
  • 15:55: ‘Data Tooling voor tactische planning door bijv. PowerBI en AI.’ Rene Knapen, voorzitter DALTI, Dutch Association Logistics and Transport ICT suppliers.
  • 16:25: Voorbeeld uit de praktijk, laat je verrassen!
  • 16:50: Wrap-up en kansen
  • 17:00: Netwerkborrel, drinks and bites
  • 18:00: Slot

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Michiel Kuijer, Fontys CoE Supply Chains For Society en ELC Limburg. Klik hier om dat te doen.

Op 27 november 2023 organiseren wij samen met de Industriële Kring Peel en Maas, de Rabobank en de Gemeente Peel en Maas een ondernemerscongres over Artificial Intelligence in DOK6 in Panningen en daar kunt u bij zijn!

Meld u aan via deze link: https://www.nu-aanmelden.nl/ Meer informatie over het programma en de sprekers vindt u hieronder of door deze bijlage te downloaden.

Afgelopen dinsdag had Crossroads Limburg een goede bijeenkomst in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ondernemers, overheid en onderwijs kwamen samen voor de Zorg. Want naast de sectoren Agrofood, Maakindustrie en Logistiek, wordt er ook gezocht naar de verbinding met de zorg. En ook die sector blijkt met veel dezelfde uitdagingen te kampen.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een terugblik op de vorige EDB bijeenkomst door de directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins. Tijdens de vorige editie, bij Helian Polymers, hebben we mogen luisteren hoe Ruud Rouleaux met zijn bedrijf bioplastics maakt en in die productie samenwerkt met Smurfit Kappa door het inzetten van reststromen. In de tussentijd zijn er, mede door Crossroads, verschillende verbindingen gelegd met andere bedrijven, waar de bioplastics mogelijk een goede vervanger zijn voor de huidige plastics die ingezet worden.

“Als het niet bij de koffieautomaat gebeurt, dan zorgt Crossroads voor de verbinding”

Angely geeft aan: “Soms wordt die verbinding gemaakt bij de koffieautomaat, maar als het daar niet gebeurt, dan is Crossroads er voor die verbinding. En daarom zijn we vandaag bij elkaar en hopen we ook deze keer op crossovers. Deze keer gaan we het hebben over de gezamenlijke ambitie: namelijk het worden van de Gezondste Regio.

De (on)Gezondste Regio?

IJsbrand Schouten, Voorzitter Raad van Bestuur bij VieCuri Medisch Centrum, neemt het stokje over. Hij vraag aandacht voor de uitdagingen waar VieCuri, maar ook andere zorginstellingen mee kampen. Er zijn namelijk steeds meer mensen die zorg nodig hebben, er is sprake van vergrijzing en veel mensen hebben een ongezonde leefstijl. Noord-Limburg is zelfs een van de meest ongezonde regio’s. Niet voor niets dus dat de focus op gezondheid ligt in deze regio. Naast die sectorale problemen ervaren ze ook de krapte op de arbeidsmarkt. En in die opgave moeten we elkaar helpen; ‘Daarin is samenwerken de sleutel tot succes’, aldus IJsbrand.

IJsbrand eindigt met een stevige oproep: “Kunnen we met zijn allen voor gezondheid instaan? Want het zou zo mooi zijn als we omarmen dat gezondheid belangrijk is voor werkplezier, woonplezier en het algemene welzijn. Het zou fantastisch zijn als we daar een deal over kunnen maken. Als bijvoorbeeld elke organisatie gezondheid een onderdeel laat zijn van de strategie of het HRM beleid, dan komen we al een heel eind.”

Marijke Lemmens, Clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, vult aan door middel van innovatieve voorbeelden die ze bij VieCuri al toepassen. Zo gaan ze verder dan de ziektevraag waarmee de patiënt binnenkomt. Ook zijn ze bezig met een traject waarbij ze patiënten vóór een operatie al prehabiliteren om fitter de behandeling in te gaan. Daarnaast is er ook sprake van digitalisering, met een patiëntenportaal en in de toekomst zelfs een hybride OK en robotchircurgie.

State-of-the-art Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

De middag werd vervolgd met een rondleiding door het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, waarin jaarlijks wel 3 miljoen bloedsamples gemeten worden van maar liefst 35 priklocaties in Noord-Limburg. Hier staan state-of-the-art machines die de bloedwaarden meten en een seintje geven als er iets niet pluis is. Artsen kijken naar die resultaten en koppelen uitslag terug naar patiënten. Dit proces is bijna volledig geautomatiseerd, binnen het ziekenhuis worden de buisjes met bloed door buizen in het plafond vervoerd naar het laboratorium, dat zich ook in het Medisch Centrum bevindt. Daar gaan de buisjes door de machine en worden metingen gedaan, daarna worden de buisjes door een robotarm in een opslag gezet waar ze maximaal zeven dagen opgeslagen worden. Als die zeven dagen zijn verstreken gooit de machine de ‘verlopen’ buisjes weg en gaan ze het afvalproces in.

Samenwerken en doen!

Na de rondleiding sprak Angely over de uitdagingen waar de regio voor staat en bood Supply Chain Valley hun programma: “We kijken uit naar de samenwerking met de regio en met Crossroads.”,  Angely vult aan: “Waarin de projecten natuurlijk het belangrijkst zijn.” Directeur van de Regio Noord-Limburg, René van Loon, sluit aan op het verhaal door het proces rondom de regiodeal toe te lichten. In november komt er een nieuwe propositie voor toekomstige periode van de regiodeal.

Angely vult aan over het routeplan van Crossroads. “Wij vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen als uitvoeringsorganisatie binnen de Gezondste Regio om de regio ook aan de hand van de juiste projecten en verbindingen verder te brengen, vanuit het werkwoord DOEN. Op dit moment halen we het op bij jullie. Zodat we koers kunnen bepalen. Dat moeten we samen doen, en daarom is het zo cruciaal dat we ook op deze manier samen zitten.”

Na al deze inspirerende gesprekken werd er nagepraat en geborreld in de BuitensteBinnenTuin.

Crossroads wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun aanwezigheid. We zien iedereen graag weer bij de volgende Economic Development Board bijeenkomst op 3 oktober 2023 over Agrofood bij Bejo Seeds.

Er komt een Circular Lab op de Brightlands Campus in Venlo om de circulaire producten, diensten en oplossingen die in de regio ontwikkeld worden in het zonnetje te zetten.

Vanuit de gedachte ‘alles kan in onze regio circulair bedacht en gemaakt worden’  zijn diverse bedrijven bezig met het ontwikkelen en produceren van circulaire producten, diensten en oplossingen. Er is behoefte om deze circulaire producten en diensten een stap verder te brengen. Maar zeker ook om het belang én vraag naar circulaire oplossingen te vergroten om écht de kentering naar een circulaire economie te maken. Om deze kennis te vergroten komt er een Circular Lab in het hart van de Brightlands Campus Greenport Venlo in box74. Vanuit de programmalijn circulair van Land van de Makers, vertrouwen de initiatiefnemers Circular Design Group en Crossroads Limburg erop dat door inspiratie, verbinding én ontzorging de circulaire toepassing bij bedrijven zal versnellen. Het initiatief valt ook onder het bewustwordingsprogramma van Circulaire Economie Limburg.

Eén van de ondedelen van het Cicular LAB is een Cicular Gallery. Met de Circular Gallery worden een aantal circulaire oplossingen centraal gezet. Enerzijds om te tonen wat er al kan, maar ook om de verbinding met de keten te maken. De officiële opening staat gepland voor medio september.

Het Land van de Makers is een netwerk van Noord-Limburgse bedrijven die samenwerken om de maakindustrie op de kaart te zetten. Dat doen ze onder andere door het creëren van een aantrekkelijk imago van de Noord-Limburgse maakindustrie.

Om het imago van de Maakindustrie in Noord-Limburg een boost te geven is het als eerste belangrijk dat de bedrijven in de sector elkaar kennen. Het is waardevol om een goede relatie te hebben en er moet sprake zijn van kennisuitwisseling. Opmerkelijk is dat veel maakbedrijven vaak wel weten welke bedrijven in Düsseldorf, Madrid of Hong Kong zitten, maar niet weten wat er bij de bedrijven in hun omgeving speelt. Daarom wordt de nadruk gelegd op elkaar leren kennen, weten waar iedereen mee bezig is en de lijntjes kort houden.

Human Capital en branding

Een voorbeeld van een project van Land van de Makers is dat de HR-directeuren van zeven bedrijven geregeld bij elkaar komen om de in- en outflow van mensen te bespreken. Een van de bedrijven had vier goede kandidaten gevonden voor een vacature. Er werd één persoon aangenomen en de andere bedrijven werden getipt dat er nog drie geschikte mensen zijn met de vraag of iemand nog op zoek is naar een nieuwe werknemer. Hierdoor hebben twee van de vier oorspronkelijke kandidaten een baan gevonden in de regio.

Dit voorbeeld sluit perfect aan op het thema Human Capital en Branding in het actieprogramma Maakindustrie van Crossroads. Het is namelijk ontzettend belangrijk om kennis en kunde in de regio te behouden. Benieuwd naar de andere thema’s in het actieprogramma? Bekijk hier het hele actieprogramma Maakindustrie.

Het land van de Makers: de kracht van het collectief
Het Land van de Makers heeft zich ontwikkeld tot een netwerk waarbinnen leden kennis en ervaringen uitwisselen binnen iedere laag van de organisatie. Zo leren, helpen en inspireren we elkaar op verschillende niveaus over uiteenlopende thema’s, zoals Lean Manufacturing, HR en circulair ondernemen. Samen staan we op scherp, bundelen we onze krachten en vormen we een magneet in de regio. Lees hier meer over Het Land van de Makers. Het land van de Makers is een initiatief van Rabobank, Canon Production Printing Netherlands B.V., Technovalley Limburg en Crossroads Limburg.

Op 14 maart was de Economic Development Board bijeenkomst van Crossroads Limburg bij Helian Polymers in Belfeld. Tijdens deze bijeenkomst kwamen overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving samen om het te hebben over de economische uitdagingen waar onze regio voor staat. Met  een aantal inspirerende sprekers zoals Gouverneur Emile Roemer, CEO van Helian Polymers Ruud Rouleaux, bruggenbouwer Daan Kerssemakers en natuurlijk onze eigen directeur van Crossroads Limburg Angely Waajen-Crins hebben we gesproken over hoe we als regio die uitdagingen aan kunnen pakken.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, met die quote opende Ron Coenen, voorzitter van de Economic Development Board,  de bijeenkomst. Deze bleek de perfecte opening en samenvatting te zijn. De essentie van alle verhalen kwam neer op samenwerken en tot welke voordelen dit kan leiden.

Grensoverschrijdend

Gouverneur Roemer over hoe we als Limburg bescheiden zijn en tóch  voorop lopen. Hij vertelde: “Limburg wordt in het Haagse vaak gezien als uithoek van het land, maar wij zijn geen uithoek van het land. Limburg is juist een poort naar Europa, het hart van Europa. We moeten niet bij de grens stoppen met denken, want grenzen zijn er juist om te overbruggen. En we hebben als Limburg zoveel te bieden, dat moeten we samen gaan uitstralen.” Een treffende boodschap van onze Gouverneur.

“Samenwerken is een werkwoord”

Angely Waajen-Crins, Directeur van Crossroads Limburg benadrukte het belang van samenwerken: “Samenwerken is een werkwoord. dat gaat niet vanzelf.” Zij gaf aan dat het nodig is om proactief aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken waar nodig, want: “Het is nodig dat overheid, ondernemers en onderwijs in hetzelfde tempo gaan lopen en Crossroads gaat daarbij helpen. Wij gaan het toeval organiseren, zodat de lijntjes tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving korter worden.”, aldus Angely.

Gastheer en CEO Ruud Rouleaux van Helian Polymers stelde zijn bedrijf beschikbaar als locatie voor de bijeenkomst. Hij vertelde over de materiaaltransitie waarin hij met zijn bedrijf reststromen en afval kan omzetten in bacteriën die bio-kunststof produceren. Hij deelt zijn kennis graag met andere bedrijven om zo samen verder te kunnen ontwikkelen. Zo kwam hij per toeval Peter Gerards tegen, Director Technical Customer Service van Smurfit Kappa. Hij was op zoek naar een manier om karton waterbestendig te maken, die innovatie vond hij bij Helian Polymers. Daarover zegt Peter Gerards; “Onverstelbaar, de kennis ligt hier gewoon om de hoek.”. Door het in gesprek raken van de twee heren ontdekten ze dat de reststromen van Smurfit Kappa weer gebruikt kunnen worden door Helian Polymers in de productie van de bio-kunststof.

De mens centraal

Bruggenbouwer Daan Kerssemakers en Gard Stals, directeur Jongen Projectontwikkeling, vertelden als laatste over de ontwikkelingen bij het oude veilingterrein in Venlo-Zuid. Door de mens centraal te zetten en bezig te zijn met positieve gezondheid wordt er opgehaald wat er nodig is in de buurt. Er worden doe-tafels georganiseerd om het innovatieprogramma op te stellen, want ook gezondheid en sociaal welzijn is een belangrijke opgave in onze regio.

Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst waarvan er nog meer zullen volgen. Voorzitter van de EDB, Ron Coenen, sloot de bijeenkomst dan ook af met de oproep: “Doe mee! En help ons de vier O’s beter te laten aansluiten op elkaar.”.

Over Crossroads Limburg en de Gezondste Regio

Crossroads Limburg streeft ernaar om samen met ondernemers, overheid, onderwijs en inwoners te werken aan een economisch gezond Noord-Limburg. Om die samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt Crossroads handvaten. Daarnaast is Crossroads onderdeel van de Gezondste Regio. Samen met stichting ‘Wat Kies Jij?’, de onderwijsinstellingen en de regio Noord-Limburg streven we ernaar om de Gezondste Regio te zijn. Want  een gezonde regio is de beste garantie op een welvarende regio. Daarom stomen we Noord-Limburg zowel op sociaal- als economisch vlak klaar voor een bloeiende toekomst. We investeren in een vitale regio vol innovatieve bedrijven. Bedrijven die banen creëren voor onze professionals en stageplaatsen voor een ambitieuze nieuwe generatie. Het doel? Doorlopende talentontwikkeling in een omgeving waar men zich thuis voelt en de beste en gezondste versie van zichzelf kunnen zijn.

Dinsdag 22 november vond er een ledenbijeenkomst van Land van de Makers plaats in Swalmen bij CUBE Homes. CUBE Homes produceert luxe houten designwoningen volgens een gepatenteerd kubus-design. Alle ontwikkeling, productie en verkoopt gebeurt vanaf het hoofdkantoor in Swalmen.

Eigenaar Patrick Lemmen vertelde enthousiast over het ontstaan van het bedrijf, de grote groei die het de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, de visie voor de toekomst en de uitdagingen die er zijn om daar te komen. De Cube visie is helder, ambitieus en perfect passend in de uitdagingen van wonen, woningbouw en verduurzaming. Met de manier van bouwen wil Patrick de “Tesla van het wonen” worden. Waar Tesla de laadinfrastructuur op orde had alvorens de auto’s de weg op kwamen, zo wil Patrick plekken creëren waar alle voorzieningen aanwezig zijn om een Cube op te plaatsen. Hij noemt ze Flux-spots. Flexibel Luxueus wonen op volledig aangelegde plek. Uitdagingen zijn er genoeg vertelt Patrick. De juiste mensen houden, nieuw talent aantrekken in een krappe arbeidsmarkt vergt behoorlijk wat inventiviteit. Ook hoopt hij dat de wet- en regelgeving rondom wonen en woningbouw transparanter en eenvoudiger wordt. “De mensen staan in de rij om een Cube te kopen, maar er is in Nederland bijna nergens, qua regels, plek om ze neer te zetten. Bij Land van de Makers en Crossroads Limburg wil Patrick zijn netwerk vergroten en kennis op doen. Zowel voor de productie van de woningen alsook aan het vuur zitten op het gebied van gemeentelijke en regionale wet- en woning regelgeving.

Businesslapps: leren omgaan met de dynamiek in de huidige markt

Guido Boosten, van Businesslapps vertelde daarna iets over het Business Versneller programma, een doelgericht ondernemersprogramma met concrete bouwstenen om je eigen bedrijf naar een volgende fase te tillen. In zes praktische bijeenkomsten verdiep je jouw vaardigheden als ondernemer én breng je versnelling aan in je eigen bedrijf. Je leert omgaan met de dynamiek in de huidige markt en de eisen die dit aan jouw strategie, marktbenadering en organisatie stelt. Krijg antwoord op de belangrijkste vraagstukken die in jouw bedrijf spelen. Denk hierbij aan meer duurzaamheid, vergaande digitalisering of circulariteit. Met slimme tools, zoals o.a. het Business Model Canvas en het Markt Keuze Model, krijg je snel het overzicht om een grote sprong voorwaarts te maken. Guido wil het netwerk van Land van de Makers en Crossroads Limburg gebruiken om bedrijven de mogelijkheid te geven om aan te aansluiten. Voor meer info zie www.businesslapps.nl

CIRCO Track: maak kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen

Mireille Schreurs (Rabobank) en Sjaak Berden (LIOF) vertelden over de mogelijkheden voor ondernemers om een CIRCO Track te volgen. De CIRCO Track is een zorgvuldig opgebouwd en gevalideerd trainingsprogramma, in de regio Noord-Limburg verzorgd door Rabobank en LIOF. Bedrijven maken tijdens de Track kennis met circulaire ontwerpprincipes en businessmodellen. Zij vertalen dit bovendien direct naar concrete plannen voor hun eigen producten en diensten. Onder begeleiding van ervaren CIRCO trainers en samen met gelijkgestemde bedrijven is er is veel ruimte om inzicht te delen en (keten-)samenwerkingen te vormen of te versterken. CIRCO past perfect in het actieprogramma maakindustrie opgesteld door Crossroads Limburg en Land van de Makers. Binnen het thema Circulaire Producten en Productieprocessen is CIRCO een uitstekende tool voor ondernemers om de basiskennis op te doen van welke circulaire kansen er in hun bedrijf liggen. Meer info neem gerust contact op met Mireille Schreurs ([email protected]) of Charles Mevis ([email protected])

 

Op 22 september kwamen de Gemeenteraden en de burgemeesters van de gemeente Venlo en de gemeente Krefeld bij elkaar in Villa Flora om kennis te delen over de Triple Helix organisatie Crossroads Limburg en Land van de Makers. Rolf Eisenberg, Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon Production Printing Venlo, vertelde over deze twee partijen. Daarnaast zoomde hij in op één van de programma’s, namelijk procesverbetering binnen de maakindustrie door middel van Lean Academy.

Raadscommissie Venlo en Krefeld

Tijdens de raadscommissie Venlo en Krefeld komen de gemeenteraden van beide gemeenten bij elkaar om kennis te delen over relevante onderwerpen die spelen binnen de gemeenten. Dit keer ging de kennisdeling over ons, Crossroads Limburg, als Triple Helix organisatie en over ondernemersvereniging Land van de Makers. Rolf Eisenberg, Vice President Manufacturing & Logistics bij Canon Production Printing Venlo lichtte toe aan de Duitse buren hoe wij een Triple Helix organisatie aanpakken.

Crossroads als paraplu en procesverbetering

Als eerste heeft Rolf uitgelegd hoe de Triple Helix samenwerking verbindingen legt met onze inwoners, ondernemingen, onderwijs en de  overheid. Daarna zoomde hij in op de maakindustrie. Binnen dit thema lichtte hij toe wat voor ontwikkelingen er binnen de regionale maakindustrie zijn. Ook vertelde hij over Land van de Makers, de grootste vereniging van maakbedrijven in de regio Noord-Limburg. Door samenwerking zet Land van de Makers de maakindustrie van Limburg op de kaart. Land van de Makers en Crossroads Limburg  bouwen samen aan een kennisinfrastructuur die door de regio wordt ondersteund. De programmalijnen, ook wel flatgebouwen, waaraan gewerkt worden zijn Branding & Human Capital, Circulaire Producten & Productieprocessen, Procesverbetering en Nieuwe Technologieën. Als afsluiting kwam één van die programma’s  aan  bod, namelijk procesverbetering. Binnen procesverbetering is de  maakindustrie bezig met Lean Academy, hierbij is het doel om verspilling zoveel mogelijk te reduceren door het stroomlijnen van (productie)processen.

Vervolg

Deze kennisdeling krijgt nog een mooi vervolg! Crossroads Limburg en Land van de Makers hebben met de heren Dr. Simon Jenniches en Eckart Preen van Krefeld Business afgesproken dat ze de samenwerking verder verdiepen naar inhoudelijk programma’s. Daarnaast gaan er op korte termijn Noord-Limburgse bedrijven op bezoek bij een aantal bedrijven in de regio Krefeld, met als doel om uit te zoeken hoe we elkaar kunnen ondersteunen met de thema’s die er spelen.

Al met al, een waardevolle kennisdeling!

Lucien Bongers, ambassadeur van de Maakindustrie van Crossroads Limburg heeft het actieprogramma “Maakindustrie Noord-Limburg” aangeboden aan Stephan Satijn, lid van het college van Gedeputeerde Staten. Lucien is op bezoek geweest bij de heer Satijn in het Provinciehuis in Maastricht. Daar is het belang benadrukt van de samenwerking tussen regio’s en de Provincie Limburg om onze sectoren te laten floreren.

Actieprogramma: Maakindustrie Noord-Limburg

Binnen de regio Noord-Limburg zijn bijna 300 ‘maakbedrijven’ actief. Het is van groot belang dat deze bedrijven zich op een gezonde manier verder kunnen ontwikkelen, innoveren en bijdragen aan de welvaart in de regio. Het actieprogramma beschrijft de bedrijfsoverstijgende thema’s die spelen binnen de maakindustrie, thema’s waarvan de bedrijven aangeven dat van cruciaal belang zijn voor economische groei. Crossroads Limburg faciliteert samen met de regio, de provincie en de onderwijsinstellingen een kennisinfrastructuur waarin er ruimte is om samenwerking te stimuleren, innovatieve projecten uit te voeren en kennis te delen. Download hier het Actieprogramma voor de Maakindustrie Noord-Limburg.

Af en toe uitzoomen

Iedere regio heeft te maken met eigen ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de maakindustrie, zo ook Noord-Limburg. Het maakprogramma beschrijft deze zaken, maar het is van belang om af en toe uit te zoomen en te kijken naar wat er verder speelt in de provincie. Daarom zijn we als Crossroads Limburg trots dat we ons Maakprogramma mogen aanbieden aan de provincie Limburg. Als we regionale strategieën afstemmen op de provinciale strategieën, dan kunnen we de maakindustrie in onze hele provincie Limburg laten floreren.