Het maakdomein in de regio Noord-Limburg bestaande uit bijna 300 ‘maakbedrijven’ voert het Bruto Regionaal Product aan met € 7.63 miljard, één derde van het totale BRP. Hoe zorgen we er nu voor dat de bedrijven in dit domein kunnen blijven groeien, blijven innoveren en een positieve, gezonde, bijdrage kunnen blijven leveren aan onze regio. Een bijdrage aan onze Gezondste Regio. Het actieprogramma voor de Maakindustrie beschrijft de bedrijfsoverstijgende thematieken waaraan de industrie de komende jaren extra aandacht aan wil geven. Door in gezamenlijkheid triple-helix-verband op te trekken wordt een kennisinfrastructuur ontwikkeld waar er ruimte wordt gecreëerd om samenwerkingen te stimuleren, innovatieve projecten uit te voeren en kennis te delen.

Download hier het Actieprogramma voor de Maakindustrie