De agrarische sector in onze regio heeft het zwaar. Zonder vernieuwing zal veel van het huidige ondernemen in deze sector verdwijnen. Om dit te voorkomen hebben Crossroads en Keyport de handen ineen geslagen. Door deze samenwerking is nu een Economisch Actieprogramma Agrifood (EAA) van start gegaan. De doelstelling is om de Agrifood binnen Crossroads en Keyport neer te zetten als ‘De Productie Proeftuin’ van Nederland.

Werkgelegenheid Agrifood

Op dit moment heeft de regio Noord- en Midden-Limburg 35.000 banen in de Agrifood sector. Dat is 15% van de beroepsbevolking en zelfs goed voor 20% van onze regionale economie. Dus van elke euro die onze regio verdient, komt 20 cent uit de Agrifood. Zonder nieuwe business zal dit snel minder worden. Het aantal agrarische productiebedrijven, circa 3.500, neemt nu al in beide regio’s sterk af. De oorzaak is dat gezinnen er vaak niet meer volwaardig van kunnen leven. Daardoor is de verwachting dat er in 2034 nog maar 1600 agrarische productiebedrijven zijn, dat is een afname van 54%! Toch willen Crossroads en Keyport ook in 2034 nog een vitale sector hebben, met een belangrijk aandeel in de Nederlandse voedselkwaliteit en –veiligheid.

Nieuwe impuls

Er liggen zeker kansen. De ondernemers in de Agrifood sector zijn ambitieus en er is ruimte voor internationale groei. Met name voor producten en verwerkingen die om veel vernieuwende kennis vragen. Die kennis is aanwezig binnen Crossroads en Keyport. Wanneer de sector samenwerkt en investeert, liggen er mooie kansen voor het regionale concept van De Productie Proeftuin. De doelstelling is om met minder bedrijven de bruto toegevoegde waarde van € 4.1 miljard in 2034 te behouden of licht te laten groeien. Dit vraagt om nieuwe technieken, zoals de inzet van automatisering en robotisering, maar ook andere ondernemersvaardigheden. Slimme methoden voor nieuwe impulsen.

Wat moeten ondernemers en leveranciers in de Agrifood keten hiervoor doen? EAA  procesmanager Hans Corsten: “Vooral vernieuwen. In kennis- en bedrijfsontwikkeling. Kiezen voor variatie en kwaliteit in producten, met oog voor het regionale. En professioneel samenwerken. Niet alleen in de ketens, maar ook samen met de leefomgeving.

Download hier het AgriFood Actieprogramma.