De nieuwe stichting Economic Development Board Crossroads Limburg is opgericht. Tot de stichting zullen de volgende leden toetreden: Ron Coenen, voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Addy Lutgenau, directeur van de Coöperatieve Rabobank Noord-Limburg, Wouter Josso, directeur van Fontys International Business School Venlo en Erwin Boom, wethouder Economische Zaken van de Gemeente Venlo. Crossroads is dé verbindende partij voor ondernemers, ondernemersplatformen en het onderwijs in de regio Noord-Limburg en investeert in thema’s die voor ondernemers belangrijk zijn, zoals innovatie, circulariteit, regiobranding en de arbeidsmarkt.

Brede(re) vertegenwoordiging vanuit ondernemers

Ron Coenen, voorzitter van de LWV en toekomstig lid van het nieuwe bestuur, onderstreept het belang van deze nieuwe stap. Hij zegt: “We volgen al enige tijd met interesse de regioagenda en de invulling hiervan vanuit de regionale politiek. Hierin constateren we echter te weinig ondernemersinbreng. Om die reden vonden we dat er behoefte is aan brede(re) vertegenwoordiging en draagvlak voor en door ondernemers met oog voor de regionale economische agenda.” De ondernemers zitten in de nieuwe structuur niet alleen concreet aan tafel maar betalen ook mee aan Crossroads 2.0. Een belangrijke stap voorwaarts om samen de regionale Economie van Noord Limburg kleur te geven.

Bestuurstaken en vertegenwoordiging

Het bestuur is verantwoordelijk voor het vertalen van ondernemersbehoeften en relevante thema’s naar een overkoepelende agenda. Vanwege die reden bestaat het bestuur uit een vertegenwoordiging van verschillende doelgroepen: Ron Coenen van en voor de ondernemers, wethouder Erwin Boom vanuit de overheid, directeur Wouter Josso vanuit het onderwijs en directeur Addy Lutgen vanuit de omgeving. Deze mensen vervullen als bestuur een adviserende rol richting de lokale, provinciale en landelijke overheid. Daarnaast worden zij ondersteund door een klankbordgroep die ook weer vertegenwoordigd is door alle sectoren én zijn er programmamanagers die vanuit Crossroads Limburg het bestuur en ondernemers ondersteunen.