Lucien Bongers, ambassadeur van de Maakindustrie van Crossroads Limburg heeft het actieprogramma “Maakindustrie Noord-Limburg” aangeboden aan Stephan Satijn, lid van het college van Gedeputeerde Staten. Lucien is op bezoek geweest bij de heer Satijn in het Provinciehuis in Maastricht. Daar is het belang benadrukt van de samenwerking tussen regio’s en de Provincie Limburg om onze sectoren te laten floreren.

Actieprogramma: Maakindustrie Noord-Limburg

Binnen de regio Noord-Limburg zijn bijna 300 ‘maakbedrijven’ actief. Het is van groot belang dat deze bedrijven zich op een gezonde manier verder kunnen ontwikkelen, innoveren en bijdragen aan de welvaart in de regio. Het actieprogramma beschrijft de bedrijfsoverstijgende thema’s die spelen binnen de maakindustrie, thema’s waarvan de bedrijven aangeven dat van cruciaal belang zijn voor economische groei. Crossroads Limburg faciliteert samen met de regio, de provincie en de onderwijsinstellingen een kennisinfrastructuur waarin er ruimte is om samenwerking te stimuleren, innovatieve projecten uit te voeren en kennis te delen. Download hier het Actieprogramma voor de Maakindustrie Noord-Limburg.

Af en toe uitzoomen

Iedere regio heeft te maken met eigen ontwikkelingen, uitdagingen en kansen binnen de maakindustrie, zo ook Noord-Limburg. Het maakprogramma beschrijft deze zaken, maar het is van belang om af en toe uit te zoomen en te kijken naar wat er verder speelt in de provincie. Daarom zijn we als Crossroads Limburg trots dat we ons Maakprogramma mogen aanbieden aan de provincie Limburg. Als we regionale strategieën afstemmen op de provinciale strategieën, dan kunnen we de maakindustrie in onze hele provincie Limburg laten floreren.