Column door Angely Waajen-Crins, directeur Crossroads Limburg

Wie wil er nu niet wonen, leven en werken in de allerbeste regio? Volgens mij is dat in ieders belang, werken aan de Gezondste Regio.

Crossroads pakt hierin een verbindende rol: ondernemers, overheid en onderwijs kunnen de complexe uitdagingen immers niet meer in eigen koker oplossen. Daarvoor moet samengewerkt worden. Ik zeg vaak dat samenwerken het nieuwe concurreren is.

Wat staat Crossroads vanaf 2024 te doen? Die vraag staat de komende weken centraal omdat we bezig zijn met het opstellen van een routeplan 2024-2028. We willen daarbij de mening breed ophalen: iedereen die mee wil praten kan dat.  De toekomst maken we immers samen!

Hoe kijken we aan tegen de belangrijkste opgaven waar we voor staan? En omdat we niet álles kunnen  oppakken zullen er ook keuzes gemaakt moeten worden. Wat gaat dan vóór?

Via deze weg ontvangen jullie een uitnodiging om, ook digitaal, mee te praten. We vragen jullie om ons te helpen bij het maken van het toekomstplan dat deze zomer op tafel moet liggen.

Door een paar vragen te beantwoorden, en eventueel te reageren op antwoorden van anderen, ontstaat het nieuwe plan van onderop.

Open en transparant, omdat we ook terugkoppelen wat de uitkomsten zijn, en hoe de definitieve keuzes tot stand zijn gekomen.

Uit mijn vorige banen weet ik hoe leuk het is om juist samen van onderop te bouwen. Dat het energie geeft om samen problemen aan te pakken, in plaats van te mokken dat “ze” het eigenlijk anders moeten doen.

Dus hopelijk pakt u de uitgestoken hand aan om mee te praten en te doen! Dan componeren we samen de bladmuziek, en voeren het stuk daarna ook samen uit.

Voor de Gezondste Regio.

Klik hier om de vragenlijst in te vullen.