Van link naar rechts: Lucien Bongers, Stefan Lemmens, Hans Corsten

Op 8 september jl. brachten programmamanagers Lucien Bongers namens Crossroads (EDB Noord-Limburg) en Hans Corsten namens Keyport (EDB Midden-Limburg en de gemeente Cranendonck) een bezoek aan Innovatiecentrum Weert. Een locatie vol bedrijvigheid en connecties die voor ondernemers in beide regio’s veel kansen biedt. Een mooi startpunt voor een vruchtbare en resultaatgerichte samenwerking.

Samenwerken aan een vitaal en innovatief MKB

Dat samenwerken van grote toegevoegde waarde kan zijn, kan iedere ondernemer beamen. Maar om het ook echt te doen, dat is een ander verhaal. Sinds kort voegt Hans Corsten (programmamanager Agribusiness Keyport) de daad bij het woord. Naast zijn rol bij Keyport is Hans ook actief bij Crossroads. “Om de krachten te bundelen en kennis en netwerk uit te wisselen. Want samen is sneller en beter dan alleen”.

Noord-Limburg en de regio Keyport lijken veel op elkaar. De demografische en economische ontwikkelingen zijn vergelijkbaar. De vraagstukken en uitdagingen voor ondernemers ook. Vandaar dat beide Economic Development Boards tot de conclusie zijn gekomen dat het verkennen van samenwerken een stap in de goede richting is voor beide regio’s. Allereerst in de Maakindustrie en de Agrifoodsector.

Netwerk, kennis en kunde bundelen om beide regio’s te versterken.

Nieuwe partnerbedrijven in de Maak en Agrifood Sector

Een van de eerste activiteiten is een bezoek brengen aan interessante, potentiële partnerbedrijven in elkaars werkveld. “Zodat we ondernemers laten zien welke ontwikkelingen er al zijn. En hoe ze daarop kunnen aansluiten.” Zo ging Lucien samen met Hans naar Stefan Lemmens van Bio Particles International B.V., gevestigd in het Innovatiecentrum Weert. Bio Particles International B.V. is een onderneming gespecialiseerd in het verwerken en valoriseren van allerlei verschillende reststromen op circulaire wijze. Bio Particles International B.V. is een uitstekend voorbeeld van een partnerbedrijf dat ingezet kan worden wanneer er een vraag vanuit de Agrofoodsector komt naar een oplossing van reststroomverwerking.

Denk je dat jouw bedrijf van toegevoegde waarde kan zijn voor ons netwerk? Neem dan contact op met Lucien Bongers via l.bongers@crossroadslimburg.com of 06-54105589.

“We kijken er naar uit om de samenwerking met Crossroads verder te verkennen zodat we ondernemers in de Maak en Agrifoodsector nog beter kunnen ondersteunen. Met duurzame/circulaire projecten en succesvolle innovaties in de praktijk!”

 

Twan Claessens uit Leunen is van oudsher varkensboer, maar heeft de afgelopen jaren het stuur omgegooid. Hij richt zich nu volledig op het ontwikkelen van technologische instrumenten voor de varkenshouderij. Na jaren van innovatie en doorontwikkeling met Piglets Treatment System B.V. is hij gekomen met een nieuw, baanbrekend concept dat de gezondheid van varkens kan lezen door middel van monitoring op afstand: de Animal Vitality Tracker.

Toen Twan in 2017 alles verkocht, was één ding duidelijk: weer varkens gaan houden is geen optie meer. Twan hecht veel waarde aan een maatschappelijk draagvlak, maar zag dat niet voor zich in de rol van een varkenshouder. Naast zijn varkenshouderij heeft hij ook Piglets Treatment System B.V. opgericht, een onderneming die zich richt op innovatieve, technologische ontwikkelingen voor de varkenshouderij. Een van de meest recente ontwikkelingen is de Animal Vitality Tracker, een instrument dat gespecialiseerd is in de monitoring op afstand van het dier. Een soort Fitbit® voor varkens, wat met slimme technologie een individueel gezondheidsprofiel per varken ontwikkeld.

Samenwerking met onderwijs
In samenwerking met HAS Hogeschool is een datasheet ontwikkeld dat gebruikt wordt bij het lezen en begrijpen van de monitorgegevens. Het kan bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe vaak een varken bij de drinkbak staat, waaruit vervolgens opgemaakt kan worden of het varken goed gehydrateerd is of niet, en of het wellicht extra zorg nodig heeft. In de volgende fase van het project wordt de samenwerking met HAS doorgezet en worden er ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University.

Rol van Crossroads
Crossroads bemiddeld ondernemers zoals Twan bij de verdere ontwikkelingen van projecten. Dit kan door het aandragen van samenwerkingspartners of het bemiddelen met kennis of toegang naar financiële middelen. In dit geval is er via Crossroads een aanvraag voor een startbudget voor fase 1 ingediend bij het innovatiefonds. Om het project op te kunnen schalen ondersteunt Crossroads ook bij het indienen van een aanvraag bij de Regionale Investeringsagenda (RIA). Een aanvraag voor het innovatiefonds of de RIA via Crossroads dient te voldoen aan een aantal criteria waar Lucien Bongers graag meer over vertelt. Neem contact op met Lucien voor meer informatie: 0654105589 of via L.bongers@crossroadslimburg.com

“Duurzaam ondernemen en op een goede manier met het dier omgaan, dat vind ik belangrijk.” – Twan Claessens

 Twan Claessens aan zijn keukentafel in Leunen

Crossroads Limburg is dé verbinder voor ondernemers, onderwijs en overheid en werkt naar één overkoepelende ondernemersgedreven economische agenda voor regio Noord-Limburg. Crossroads Limburg, en in het bijzonder de programmamanagers, zijn de verbindende kracht voor ondernemers en ondernemersplatforms. In een interview met Lucien Bongers vertelt hij over zijn functie als programmamanager voor Crossroads Limburg.

Crossroads Limburg is actief in een viertal domeinen. Eén van deze domeinen is het maakdomein, ook wel hét domein van programmamanager Lucien Bongers. Binnen het maakdomein geeft Lucien invulling aan zogenaamde bedrijfsoverstijgende thema’s. Thema’s die door de bedrijven in het domein worden aangemerkt als interessant voor de toekomst, maar waarvan bedrijven zelf weinig kennis hebben. Hierbij komen onderwerpen voorbij zoals circulariteit, procesverbetering, lean manufacturing en robotica. Om zich beter tegen deze onderwerpen te wapenen, doen ze een beroep op Crossroads Limburg. Verbindingen leggen met experts/ervaringsdeskundigen, organiseren van werkgroepen of seminars behoren hierbij tot de taken. Doordat Lucien veel bedrijven kent, graag makelt en schakelt en zich goed kan inleven in de problematiek van deze ondernemers, helpt hij deze bedrijven vooruit.

“Wij ondernemen in het belang van de Noord-Limburgse ondernemers”

Als programmamanager gaat hij actief in gesprek met ondernemers, is hij continu bezig met wat leeft bij ondernemers en bovenal bezig met de vraag: Welke hulp hebben ze nodig en kunnen wij hier als regio in voorzien? De vraagstukken van de ondernemers kunnen heel divers zijn. De juiste mensen met elkaar in verbinding stellen, nieuwe projecten ontplooien of kennisoverdracht faciliteren. Tevens houdt Lucien zich bezig met het actieprogramma binnen het maakdomein. Het actieprogramma is opgesteld samen met Tjebbe Smit van Océ Canon, de voorman voor dit domein vanuit het werkveld. Samen zetten ze zich in om de industrie bij elkaar te brengen, een gezicht te geven en op basis van thema’s te verbinden en verrijken. Dit dient de individuele kennis en kracht van de bedrijven en tevens het imago van het hele domein in deze regio. “Het leukste aan mijn werkzaamheden bij Crossroads zijn de vrijheid, het pionieren, nieuwe verbanden leggen en nieuwe relaties smeden”, vertelt Lucien.

Alliantieprojecten
Naast alle positieve ontwikkelingen kent ook iedere sector en ieder bedrijf uitdagingen. Als overkoepelend netwerk heeft Crossroads Limburg zicht op wat er speelt en waar de krachten van de regio zitten, maar ook waar we samen dingen kunnen verbeteren.

We bevinden ons in een bruisende regio vol ambitie en innovatie, waar de maakindustrie een groot aandeel in heeft. Niet alleen op regionaal niveau, maar ook internationaal behoren we tot de top. Lucien gelooft dat met samenwerking en de juiste verbindingen de regio nog meer versterkt kan worden. Hij gaat hier dan ook graag met ondernemers over in gesprek, om hier vervolgens ook écht werk van te maken. Zo zijn er inmiddels drie alliantieprojecten binnen Crossroads gestart:

 • Mega Magnetron van Sudreyso Group BV

De Mega Magnetron van Sudreyso Group maakt chips, popcorn en poeder uit groente, fruit, vlees, vis of zuivel. Onlangs heeft Sudreyse Group een subsidie van 50.000 euro uit het Innovatiefonds mogen ontvangen voor de ontwikkeling van deze Mega Magnetron.

 • Zonnepanelen boven gewassen van Hayberries

Op bestaande blauwe bessen velden in Broekhuizen is Hayberries bezig met een pilot voor meervoudig duurzaam gebruik van landbouwgrond. Hayberries onderzoekt of blauwe bessen onder transparante zonnepanelen kunnen groeien.  Dit project is echter onderdeel van een groter concept. Het gaat hierbij over duurzame gelaagde opwekking van energie op landbouwgrond, vernieuwing in verdienmodellen voor primaire producenten en slim en beter watermanagement. Het is dus een project dat eindelijk het concept voedt.

 • Slimme varkensstal van Twan Claessens 

Piglets Treatment System BV wil met partners binnen dit project samenwerken aan een living lab waarbij de ontwikkeling van digitale stalsystemen voor de varkenshouderijen van de toekomst centraal staat. Basis voor dit living lab wordt gelegd met een nieuw systeem; het Health Management System. Dit maakt het mogelijk om Beter, Intelligenter en Gezondheidsgestuurd te boeren op basis van big data en de gezondheid van het varken.

Stuk voor stuk gave voorbeelden van vraagstukken die zich van een beginnend idee tot een concreet project hebben ontwikkeld. Hij ziet het dan ook als eer om hen vanuit zijn rol als programmamanager daadwerkelijk te kunnen helpen met hun business. “Waar ik echt blij van wordt is als we economische voorspoed kunnen realiseren bij een ondernemer van ons netwerk. Die dankzij onze hulp en die van onze partners (zoals LIOF en Brightlands Campus Greenport Venlo) kan groeien en daarmee waarde kan toevoegen aan de Limburgse economie”, aldus Lucien.

Heeft u een vraagstuk, op welk gebied dan ook, dan komen wij graag, geheel vrijblijvend, met u in contact. Lucien staat u graag te woord.

E: l.bongers@crossroadslimburg.com
M: +31 (0)6 54 10 55 89

Bron: CIV Maak | Smart Industrie 

Negen mbo’ers van Gilde Opleidingen Venlo hebben de door hun ontwikkelde producten opgeleverd aan VDL Konings. Dit is het gevolg van een bijzondere samenwerking tussen VDL Konings en Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Maak en Smart Industrie.
Het doel van de samenwerking tussen VDL en het CIV is;

 • verkrijgen van goed opgeleide toekomstige vakmensen met kennis van de laatste technologieën,
 • delen van kennis tussen studenten en medewerkers van VDL passend bij de vraag vanuit het bedrijf.

Groei
“We hebben het allemaal als boeiend en leerzaam ervaren”, concluderen zowel Roy Driessen (project engineer bij VDL Konings), Albert de Graaf (docent Gilde Opleidingen) als Raf de Kok en Willem Hermans (vierdejaars mbo-studenten mechatronica). Willem vertelt enthousiast hoe fijn het is om buiten de schoolmuren te leren. In plaats van eerst de voorgeschreven theorie op school te behandelen krijgen de studenten les in het bedrijf, maken gebruik van de aanwezige voorzieningen en leren relevante kennis op te zoeken en te gebruiken. De school en het bedrijf werken samen om de leervraag van de student te beantwoorden. De studenten werken dit projectmatig uit aan de hand van een concrete klantvraag. “Naast les van onze docenten, kregen we ook les van medewerkers van VDL Konings. Dan kun je theorie en praktijk direct samenbrengen. Dit maakt de opleiding veel leuker en interessanter”, aldus Willem

Win-win situatie
Jeroen Boekema (directeur VDL Konings): “Opleiden en doorontwikkelen vinden we erg belangrijk. Deze samenwerking met het CIV heeft ons bedrijf en het beroepsonderwijs dichter bij elkaar gebracht. De jongeren worden opgeleid tot de beste vakmensen en onze medewerkers kunnen zich blijven doorontwikkelen, doordat zij ook de kennis van de docenten en studenten meekrijgen Op die manier ontstaat er een win-win situatie voor studenten en medewerkers, voor bedrijf en school.” Het hoger liggende doel, vertelt Jeroen, is niet alleen om de juiste mensen te vinden en te behouden voor VDL, maar om deze mensen op te leiden voor de complete maak- en smart industrie in de regio Noord- en Midden Limburg. “Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.”

Boeiend
De opdracht voor de studenten was om oplossingen te bedenken voor verbeteringen in het productieproces met behulp van elektronica en Embedded Systems (is een elektronisch systeem dat is geïntegreerd in producten, met de bedoeling deze een vorm van intelligent gedrag te bezorgen). Als project engineer bij VDL in Swalmen schoof Roy regelmatig (online) aan bij de studenten als er vragen waren. Negen mbo’ers zijn in groepjes aan de slag gegaan. Zij hebben het hele proces meegemaakt van klantvraag naar ontwerp tot de uiteindelijke oplevering van het door hen ontwikkelde prototype. Roy: “Voor mij ontzettend boeiend om te zien. Studenten kunnen meer uitzoeken, omdat zij simpelweg meer tijd beschikbaar hebben. Dit heeft concrete informatie en oplossingsrichtingen opgeleverd waar we als bedrijf ook daadwerkelijk iets mee kunnen. Dat is ook de kracht van deze samenwerking.”

Zelfstandig
Student Raf vindt de connectie tussen bedrijf en opleiding heel boeiend. Hij kon werken aan de projectopdracht en heeft ervaren dat VDL en Gilde Opleidingen er samen voor zorgden dat hij zijn opgedane kennis in de praktijk kon toepassen. “Vooral het zelfstandig werken vond ik erg prettig”, aldus Raf.

Trots
De opgestelde planning kon al snel in de prullenbak. Kort na de start kregen ze te maken met coronamaatregelen. In het bedrijf lessen volgen en werken aan hun project mocht niet meer. Met een grote lach op zijn gezicht vertelt docent Albert dat er van thuis uit met behulp van online hulpmiddelen ondanks de beperkingen van het coronavirus een mooi resultaat is neergezet.

Hij heeft zijn jongens zien groeien in de jaren dat ze de opleiding mechatronica gevolgd hebben. De studenten zijn eerst op een basisniveau gebracht om uiteindelijk projectmatig te kunnen werken aan een reële bedrijfsopdracht. “Dat vind ik knap en mooi om te zien, het geeft mij veel voldoening”, vertelt docent Albert trots.

Jeroen Boekema: “Het levert absoluut creatieve ideeën, enthousiaste studenten, een enthousiast bedrijf en wellicht toekomstige medewerkers op voor VDL Konings. Dit is voor ons allemaal een zeer geslaagd project dat smaakt naar meer!”

Over VDL Konings en Centrum voor Innovatief Vakmanschap
VDL Konings te Swalmen is een machinebouwer met meer dan 140 jaar ervaring in machinebouw. Ze ontwikkelen, produceren en installeren machines voor onder andere de medische, defensie en automotive industrie. Hun in-house engineering is gespecialiseerd in het vertalen van productieprocessen in klantspecifieke machines en mechanisaties, waarmee onze klanten verbeteringen in hun productieprocessen realiseren. Flexibiliteit en meedenken met de klant staat bij hen hoog in het vaandel.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de Maak en Smart Industrie is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Met praktijkgericht hybride onderwijs stimuleren zij iedereen om zich een leven lang te ontwikkelen tot de beste vakmens. We voorzien professionals van de juiste skills en kennis in de nieuwste technologieën door praktijkgerichte (om- en bij-) scholing. Zo zorgen ze ervoor dat het mbo en hbo-onderwijs nauw aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Gekwalificeerde technische vakmensen zijn namelijk erg gewild.

Crossroads Limburg kijkt positief tegenover dergelijke initiatieven omdat dit bijdraagt aan goed opgeleide toekomstige vakmensen met kennis van de laatste technologieën maar ook omdat er kennis wordt gedeeld tussen studenten en praktijkmedewerkers.

Bron: Cleverland

Het grensoverschijdende platform Cleverland en het Fontys Lectoraat Cross-border Business Development bieden op 16 en 17 september vier online Round Table Sessies aan om hoog opgeleide Nederlandse en Duitse werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen.

Met de Round Table gesprekken willen de organisatoren de kennis over de arbeidsmarkt en business kansen aan de andere kant van de grens vergroten. Met een euregionaal profiel hebben werknemers een streepje voor op de arbeidsmarkt. Voor ambitieuze ondernemers zijn er genoeg kansen hun afzet markt aan de andere kant van de grens te vergroten.

Deelnemers
Doelgroepen van de Roundtable gesprekken zijn bedrijven, HBO/ WO studenten, pas afgestudeerden en werkzoekenden. De deelnemers kunnen via de chatfunctie reageren en vragen stellen. Inschrijven kan gratis via deze link. De Roundtable gesprekken werden georganiseerd in het kader van het Intereg-project Euregio Campus Limburg / Niederrhein.

Programma van de online Round-Table gesprekken

Woensdag 16 september
11.00 uur Round Table gesprek: De maakindustrie in Cleverland: onbekend maakt onbemind.
In Cleverland is er geen enkele sector die meer toegevoegde waarde creëert dan de maakindutrie. De sector krijgt echter niet de aandacht die het verdient. Welke kansen zijn er voor jou binnen de maak industrie in Cleverland euregio?

13.30 uur Seminar: What’s happening @ Brightlands Campus Greenport Venlo?
Wat gebeurd er binnen Brightlands Venlo? Brightlands Campus is een open innovatie community in Limburg met ruim 24.000 innovatieve ondernemers, onderzoekers en studenten. Tevens werken zij samen in euregionale projecten op het gebied van voeding, duurzaamheid, gezondheid en digitalisering. Zijn er kansen voor jou?

Donderdag 17 september
11.00 uur  Round Table gesprek: Werven over de grens competenties en cultuurverschillen
Deze sessie gaat over competenties en cultuur verschillen. Hoe worden competenties aan weerszijden van de grens begrepen en hoe kan je met verschillen omgaan?

13.30 uur  Seminar: Werken in de Euregio, kansen en uitdagingen
Kansen en mogelijkheden aan de ander kant van de grens. Hoe weet ik of dit voor mij interessant is? Hoe vind ik werk en waar dien ik dan rekening mee te houden als ik aan de andere kant van de grens wil gaan werken?

Achtergrond
De Round Table Sessies waren oorspronkelijk in samenwerking met de beurs Limburg Leads gepland. Maar in verband met covid 19 is Limburg Leads naar het voorjaar 2021 verplaatst. De Round Table sessies worden nu in samenwerking met het Fontys Lectoraat Cross-border Business Development aangeboden.

Het project Cleverland
Het Interreg project Cleverland, dat op 1 januari 2019 is gestart, loopt tot eind 2021 en krijgt in totaal 1,8 miljoen euro van de Europese Unie, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Limburg. Project partners zijn de Fontys Venlo, de Hochschule Niederrhein en de steden Krefeld, Mönchengladbach en Venlo.

De NOW, de regeling voor loonkostensubsidie, wordt vanaf 1 oktober met drie keer drie maanden verlengd. Met de verlenging van de NOW steunt het kabinet opnieuw voor langere periode bedrijven en banen die zwaar getroffen zijn. Door het tijdvak van negen maanden, krijgen ondernemers voor een langere periode helderheid, rust en tijd. Daardoor kunnen ze medewerkers die belangrijke kennis en kunde meebrengen voor het bedrijf behouden. En krijgen ze tijd om zich aan te passen aan de veranderde economie.

De NOW-regeling is onderdeel van het steun- en herstelpakket dat de ministers en staatssecretarissen van Financiën, Economische Zaken en Klimaat, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder deze week naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De steun wordt in de driemaandsperiodes geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen. In het tijdvak van oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. Dat is 10 procentpunt lager dan het maximale vergoedingspercentage in de NOW 2.0. Dit geld steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. In het tijdvak van januari tot en met maart bedraagt het vergoedingspercentage 70% en van april tot en met juni 60%. Zo krijgen bedrijven tot volgend jaar zomer de tijd om hun bedrijfsvoering beter aan te passen aan de economische situatie.

Tegelijk krijgen bedrijven in deze verlengde NOW-regeling ook meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat hun loonkosten beter aansluiten bij de omzet die ze de komende periode verwachten te halen. Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. Het aanpassen van de loonkosten kan door bijvoorbeeld door natuurlijk verloop, door mensen te ontslaan of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer. Hiervoor blijven de reguliere regels uit het arbeidsrecht gelden. De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW in het tweede noodpakket vervalt.

Om de NOW beter te richten op bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus, wordt het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW in het tweede en derde tijdvak, vanaf 1 januari 2021, verhoogd van 20% naar 30%.

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken. In het derde tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon.

Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf 16 november het eerste tijdvak van de NOW voor oktober tot en met december aanvragen bij UWV

Wouter Aerts, eigenaar van Hayberries en het brein achter een van de nieuwste energietransitie projecten in Noord-Limburg, opende gisteren zijn deuren voor zijn projectpartners en bestuurlijk Limburg (Mevr. Gedeputeerde Brugman, Wethouder Kuipers Horst a/d Maas, Wethouder Tegels Horst a/d Maas). Crossroads Limburg was hier uiteraard ook bij als ondersteuner en aanjager van dit project!

In Broekhuizen wordt momenteel geëxperimenteerd met het plaatsen van transparante zonnepanelen boven 500m2 blauwe bessen. De wijze van plaatsen heeft een dubbele functie: het wekt energie op, maar het beschermt de plant ook tegen de felle zon en harde vorst doordat er een microklimaat ontstaat tussen de grond en het panelen dak. Hoe de plant groeit onder de panelen? Dat is het eerste vraagstuk wat momenteel aangepakt wordt, maar als het project een succes wordt, kan het nog wel eens “de heilige graal in de energietransitie worden”, aldus Wethouder Kuipers.

Binnenkort meer informatie over dit bijzondere project en hoe het de energietransitie in de regio gaat versterken.

Ben jij die innovatieve agrifood ondernemer die ondersteuning kan gebruiken bij de opstart of groei van je bedrijf? Meld je dan nu aan voor BL.INC: de business accelerator! 

BL.INC is een acceleratie-programma speciaal bedoeld voor ondernemers in de agrifood sector; met cross-overs naar maakindustrie en logistiek. In drie maanden tijd wordt je door middel van begeleiding geholpen met het opzetten en uitbouwen van jouw onderneming.

In het kort de belangrijkste aspecten van het programma:
•    Een aantrekkelijk en bewezen kennisprogramma inclusief workshops en expertlezingen
•    Uitdagende deelnemers
•    Interessante en ervaren mentoren
•    Begeleiding door Business Developers
•    Toegang tot het netwerk van de Brightlands campus met mogelijke samenwerkingspartners, klanten en investeerders
•    Werkplek op Brightlands Campus Greenport Venlo
•    Deelname bedraagt €2.500

Jev Kuznetsov en Peter Brier van AIGRO over BL.INC:
‘Door deel te nemen aan BL.INC hebben we onze strategie, productconcept en de meest kritische succesfactoren herzien. Een geweldig team van ervaren mentoren heeft ons geholpen risico’s te identificeren en strategische beslissingen te nemen. Het resultaat is dat we nu met vertrouwen verder kunnen gaan, wetende dat we aan de juiste dingen werken.’

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 september 2020. Klik hier voor meer informatie.

Wanneer:         Start oktober 2020
Waar:               Brightlands Campus Greenport Venlo

Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

Het nieuwe bachelor programme Business Engineering wordt aangeboden door de Faculty of Science and Engineering in samenwerking met de School of Business and Economics, waarbij de expertises van deze faculteiten gecombineerd worden in een interdisciplinair programma.

Studenten in dit programma ontwikkelen vaardigheden in wiskunde, science, business en engineering. Ze worden getraind om vraagstukken vanuit academische en praktische kant te benaderen op zoek naar uitkomsten die een positieve impact op de samenleving hebben.

Op zoek naar nieuwe partners
Dit nieuwe programma start in september 2020 en we zijn op zoek naar nieuwe partners en het uitbreiden van bestaande samenwerkingsverbanden om waarde voor alle betrokken partijen te realiseren. Ontdek wat onze studenten voor uw bedrijf kunnen betekenen. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar bedrijven die bij willen dragen aan het nieuwe curriculum door het beschikbaar stellen van casussen voor de volgende projecten:

 1. Marktonderzoek project (januari 2021)
  Studenten voeren een marktonderzoek uit voor bedrijven die interesse hebben hun producten en services in te zetten op nieuwe markten. Meerdere (studenten)teams kunnen aan eenzelfde of andere vraagstelling werken.
 2. Circulaire economie project (juni 2021)
  In het circulaire economie project analyseren studenten de waardeketen van een product en beoordelen de mogelijkheden om deze meer circulair te maken. Ze zullen ook de resultaten hiervan met betrekking tot de duurzaamheid evalueren.

Interesse?
Heeft u interesse om aan een van de twee bovengenoemde projecten te werken of wilt u door middel van gastlezingen, bedrijfsbezoeken, stages etc. betrokken zijn bij/ bijdragen aan het onderwijs van dit nieuwe bachelor programma, neem dan contact op met:
SBE Centre for Student Development & Business Relations
partnerships-sbe@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)43 388 49 53

Bron: LIOF

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert.  De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19.

Een groot deel van de bedrijven die een COL kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.

Animo is groot
Bijna 1800 bedrijven vroegen van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan 630 miljoen euro via de COL. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie 50.000-250.000 euro, met een mediaan van 240.000 euro. De meeste aanvragen (59 procent) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23 procent).

Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: “We zijn blij dat we al zoveel bedrijven hebben kunnen ondersteunen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als kennispartner en beheerder van de COL-portal, blijven we de data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen.”

Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter en voorzitter van de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen: “Startups en scale-ups investeren onevenredig veel in R&D, ontwikkelen sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie, biotechnologie en fotonica, en vertalen deze in hoog tempo naar innovatieve diensten en producten. Vaak dragen hun producten en diensten ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We hebben deze vernieuwers heel hard nodig. Daarom zijn we er trots op dat we als regionale ontwikkelingsmaatschappijen deze overbruggingsleningen hebben kunnen verstrekken en daarmee zo veel innovatieve bedrijven hebben kunnen helpen.”