Bron: Kiempunt Korte Ketens

Kiempunt Korte Ketens, een samenwerkingsverband van Limburgse organisaties LLTB, Arvalis, LIOF, Provincie Limburg en Bluehub, zet onder de vlag van Kiempunt Limburg een groeiversnelling in om boeren en telers te empoweren om zelf, of met behulp van gelijkgestemden, middels een (ver)korte keten hun afnemers te bedienen. Sinds 2018 verbindt en inspireert Kiempunt Limburg professionals in agrofoodsector die samen willen innoveren op Limburgse bodem. Dit netwerk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé voedingsbodem voor groei in het agrofoodlandschap.

De Limburgse hub voor korte ketens
Korte ketens zijn geen doel op zich; ze kunnen er wel toe leiden dat voedsel minder kilometers aflegt, dat boeren en tuinders hogere marges op hun producten behalen, dat consumenten gemakkelijker gezond en lokaal voedsel kunnen verkrijgen en dat er rechtstreeks contact is tussen boer en burger. “Recente ontwikkelingen, onder meer door de Corona-crisis, hebben laten zien dat er veel vraag is naar eerlijk, vers en kwalitatief hoogwaardig voedsel van eigen bodem. Korte ketens zijn echter niet voor alle ondernemers in de agrofoodsector weggelegd. Soms lopen ondernemers tegen dezelfde problemen aan. Met Kiempunt Korte Ketens willen we de krachten van de betrokken partijen bundelen om zo ondernemers te helpen elkaar te ondersteunen en versterken”, vertelt LLTB-bestuurslid Susanne Görtz.

Ondersteuning, verbinding en kennisdeling
Het collectief van de vijf initiatiefnemers LLTB, Arvalis, LIOF, Provincie Limburg en Bluehub is de afgelopen anderhalf jaar uitgegroeid tot centraal aanspreekpunt voor zowel producerende als afnemende partijen die de stap willen maken richting (ver)korte ketens. Tevens is Kiempunt Korte Ketens verbonden met de landelijke Taskforce Korte Keten en fungeert zij, samen met de Rabobank, als klankbordgroep voor het Limburgse programma LOF, waarbinnen tientallen boeren en tuinders direct aan zorgaanbieders worden gekoppeld voor het leveren van groente, fruit, zuivel of vlees. Onderdeel van de groeiversnelling van Kiempunt Korte Ketens is het nadrukkelijk aanbieden van een omvangrijk netwerk, actuele kennis én ondersteuning om boeren en telers te verbinden aan de juiste samenwerkingspartners.

Creëer zelf een (ver)korte keten
De komende periode zal Kiempunt Korte Ketens tijdens de Nationale Handelsmissie en voorafgaand aan de Dutch Food Week aandacht vragen voor (ver)korte ketens en middels haar online en fysieke loketfunctie nóg meer boeren, telers en afnemers verbinden die toegevoegde waarde zien in een minimaal aantal schakels tussen boer en bord. Via de digitale thuisbasis van Kiempunt Korte Ketens blijven geïnteresseerden op de hoogte en hebben zij toegang tot een enthousiaste community én hoogwaardige, actuele kennis. Kiempunt Korte Ketens komt graag in contact met boeren en telers die zelf, of met behulp van gelijkgestemden, middels een (ver)korte keten hun afnemers willen bedienen.

Het loket is bereikbaar via [email protected] of plaats een oproep in de Kiempunt Korte Ketens Groep.