Bron: Ondernemend Venlo

Donderdag 16 juli is bekend gemaakt dat de Europese Unie (EU) 10,4 miljoen euro beschikbaar stelt voor drie Limburgse havens. Het College van Gedeputeerde Staten heeft onlangs een Connecting Europe Facility (CEF) subsidieaanvraag gedaan. Met de toekenning van deze CEF middelen wordt het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) op de verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam op drie locaties verbeterd voor goederentransport over water. Het gaat om de locaties: de haven van Heijen (Gennep), de haven van Venlo en de haven van Lanaken. De Provincie Limburg was trekker voor deze aanvraag namens het gehele gebied.

De CEF is een financieringsinstrument van de EU voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van Trans-Europese Transportnetwerken ondersteunen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Logistiek, Onderwijs en Sport): ‘De waardering vanuit Brussel betekent een geweldige impuls voor de binnenvaart: duurzaam, efficiënt en grensoverschrijdend transport per schip binnen het goederenvervoer. Een mooie opsteker voor de Limburgse economie.’

De upgrades zorgen voor verbeterde navigatiecondities en meer capaciteit voor de doorvaart van schepen. Ook zorgt het voor de afhandeling langs de waterkant van verschillende vrachtstromen waardoor verschuivingen met andere transportmodi kunnen plaatsvinden. Deze verbindingen zorgen voor een gemakkelijke verschuiving naar watertransport en vice versa. Toekenning van de subsidie is vooral te danken aan de aanpak van een capaciteitsknelpunt op de drie terminals, aldus het lovende oordeel uit Brussel. Gedeputeerde Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit): ‘Onze strategie vanuit de goederenruit ‘Rhombus’ heeft een mooi resultaat opgeleverd en wordt door Brussel goed gewaardeerd, waarbij we vanzelfsprekende grensoverschrijdende stappen zetten. We werken voortvarend samen met al onze partners, en die aanpak is succesvol.’

Rhombusplan
Met behulp van deze CEF financiering wordt het zogeheten ‘Rhombusplan’ werkelijkheid. Dit betreft een ruit zoals hierboven weergegeven waarbij Nederland, België en een deel van Noordrijn-Westfalen multi modaal worden benaderd. Het doel is om te komen tot een netwerk waarbinnen modal shift tussen spoor, weg en water kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan de infrastructuur binnen deze ruit optimaal gebruikt worden en draagt het bij aan het verminderen van de congestie op de belangrijkste Europese (achterland)verbindingen van het TEN-T kernnetwerk.

Topcorridors
Het Rhombusplan is onderdeel van de nationale aanpak topcorridors van de Rijksoverheid. In 2017 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de topsector logistiek overeenstemming bereikt over de verbetering van de goederenvervoercorridors in het oosten en zuidoosten van het land. Door de krachten tussen overheden en met bedrijven te bundelen, en samen een subsidieaanvraag te doen in Brussel, kunnen er grote stappen worden gemaakt binnen de topcorridors.

Eerder bij Crossroads Limburg schreven we over het belang van de binnenhavens als transportknooppunten voor circulaire stromen, vestigingslocaties voor circulaire activiteiten, leveren clustervoordelen op waar grondstoffen en energiekringlopen bij elkaar komen en het gebruik van duurzame transportopties over verschillende modaliteiten.
Crossroads Limburg is blij met het behaalde resultaat en ziet het als een waardevolle ontwikkeling voor de Limburgse economie.