Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren gezonde keuzes maken als het gaat om voeding? Met deze vraag gaat Brightlands Campus Greenport Venlo samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan de slag in het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid. Het programma wordt ondersteund vanuit de Regio Deal Noord-Limburg. De ambitie is om van Brightlands een autoriteit te maken op het gebied van jeugd, voeding en gezondheid: vanuit de educatie, valorisatie, toepassing en wetenschap.

De gemiddelde Nederlandse jongere eet veel te weinig groente en fruit. Jongens tussen de 14 en 18 eten bijvoorbeeld zo’n 100 gram groente per dag, terwijl de norm op 250 gram ligt. Van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit van 200 gram, komen ze niet eens aan de 70. Een ongezond voedingspatroon kan op termijn tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals obesitas en diabetes. Maar liefst 13 procent van de jongeren heeft nu al te maken met overgewicht.

Kennisontwikkeling en toepassing
Via het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid wil Brightlands Campus Greenport Venlo met een groot aantal partijen hierin verandering brengen. Een jaar geleden is gestart met de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid op Brightlands Venlo. Hier vindt onderzoek plaats naar gezonde voeding, het gedrag ten aanzien van voeding en hoe je dit kunt beïnvloeden, en het effect van voeding op het lichaam. Het educatie- en innovatieprogramma Kokkerelli/Kids University for Cooking, gericht op kinderen, loopt al langer. Met de ondersteuning vanuit de Regio Deal Noord-Limburg kan de leerstoel verder versterkt worden met educatie en valorisatie. Het streven is om onder andere een nieuwe masteropleiding te starten rondom de thematiek. Het doel is ook om de opgedane kennis in de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid via regionale partnerships met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten te vertalen naar de praktijk.

Gezonde keuzes
Deze samenwerking kan leiden tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten die zorgen voor gezonde(re) voedingskeuzes bij kinderen. Kidspanels, voor en door kinderen, spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het streven om onderzoek te doen naar wat de beste manier is om kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, te onderwijzen in voeding en het maken van gezonde keuzes. Veel scholieren zullen dit in de praktijk op en in de omgeving van Brightlands zelf ervaren.

Regio Deal
Het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid wordt ondersteund door de Regio Deal Noord-Limburg, een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen uit de regio. Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, maar ook voor de verschillende gemeenten en haar inwoners.