Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

Om bij te dragen aan de technologische vernieuwing in de agrifood sector richt de Universiteit Maastricht (UM) op Brightlands Campus Greenport Venlo een nieuw kennisinstituut op: het Brightlands Future Farming Institute. Binnen dit nieuwe kennisinstituut komen de triple helix krachten bij elkaar van Universiteit Maastricht (UM), provincie Limburg en regio Noord-Limburg, BASF Vegetable Seeds als potentiële private partner, en Brightlands Campus Greenport Venlo. De totale investering over tien jaar is ruim 40 miljoen euro.

Agrifood gericht op duurzaamheid
De agrifood sector is een van de sterkste bedrijfstakken van Nederland. Het belang van deze sector voor de economie en werkgelegenheid is zeer groot: de agrifood sector vertegenwoordigt ongeveer 10% van het Bruto Binnenlands Product en tevens 10% van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarnaast is het een sector die een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de economie: produceren met minder impact op natuur en milieu. Agrifood kan in de toekomst een grote rol spelen in het circulair maken van onze maatschappij en economie.

Veredeling van planten
Het nieuwe instituut gaat zich onder meer richten op het veredelen van planten zodat deze gezonder zijn voor mens en klimaat (‘functional plant genomics’) en milieuvriendelijker geteeld worden in een zeer innovatieve setting, de zogenaamde greenhouse en indoor farming engineering. Het instituut legt de verbinding tussen de primaire en veredelingssector enerzijds en voedings- en gezondheidsexpertise anderzijds. Zo vormt het instituut een onmisbare schakel in de keten van hoogwaardige plantenrassen via een uitgebalanceerde teelt en voedingsconcepten tot het bevorderen van de gezondste regio van Nederland.

Ondernemerschap en kennisontwikkeling
De keuze voor Brightlands Venlo als locatie voor het instituut garandeert een vruchtbare grond voor elkaar versterkend ondernemerschap en kennisontwikkeling, wat zal resulteren in innovatie met private partijen, inclusief regionaal MKB. Als partner in Brightlands heeft BASF de intentie uitgesproken dit initiatief voor onderzoek naar gezonde groente en teeltmethodes in relatie tot consumenteneigenschappen te ondersteunen.

Kassen voor Research & Development
Het instituut wordt gehuisvest op Brightlands Campus Greenport Venlo, in Brighthouse, dat medio 2021 gereed zal zijn. Noord-Limburg, waar de Venlo-kas is uitgevonden en waar de hele keten, van zaadje tot aan de consument, sterk vertegenwoordigd is, is de ideale regio om onderzoek en ontwikkeling te combineren. In 2021 zullen hier bovendien nieuwe R&D-kassen worden gebouwd, waarvan een deel ook voor het (MKB)bedrijfsleven beschikbaar komt. Er gaat o.a. gewerkt worden aan moderne veredelingstechnieken, sensortechnologie, kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde systeemanalyse, waarbij smaak, gemak en duurzame circulaire productie van voeding centraal staan.

Bekijk hier de video over het Brightlands Future Farming Institute.