Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Afgelopen maandag heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de 14 Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het ministerie van Landbouw. In totaal stelt het Kabinet voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar, een bedrag dat Provincie en Regio Noord-Limburg matchen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren. Een eerste uitvoeringsprogramma van de betrokken overheden en ruim 30 partners is vandaag gepresenteerd.

Overeenkomst voorzien van concreet programma

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie (gezondheid/sociaal), het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart worden met de uitvoering. Om de brede welvaart in Nederland te versterken werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Meer informatie over de specifieke thema’s vind je hier.

Looptijd

Met het ondertekenen van de Regio Deal en het eerste uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. De regiodeal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgt een tweede (en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, Provincie en Regio werken in een gezamenlijke overlegstructuur samen en coördineren de voortgang en uitvoering, in nauwe afstemming met de vele partners in de regio.

Crossroads Limburg is blij met het akkoord en ziet uit naar de innovaties die uit de Regio Deal zullen voortkomen.