Op 10 september jl. lanceerde Crossroads Limburg in samenwerking met subsidieadviesbureau TRIAS het Subsidie Startfee Fonds. Door het Startfee Fonds is het aanvragen van subsidies voor Noord-Limburgse ondernemers toegankelijker en betaalbaarder geworden. Ondernemers kunnen aanspraak maken op 2/3e deel van de financiering van de startfee. Alleen als de subsidie wordt toegekend, betaalt u het bedrag weer terug zodat het geld opnieuw beschikbaar kan worden gesteld voor andere ondernemers.

De eerste ondernemers hebben inmiddels al gebruik gemaakt van het Startfee Fonds: Piglet Treatment Systems uit Leunen en Microfan uit Horst. Zij maakte hiervan gebruik om een MIT R&D Samenwerkingsproject aan te vragen voor de ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.

Werk maken van innovatie, technologie en duurzame investeringen in 2020? Ook in 2020 zijn er weer voldoende kansen voor ondernemers om gebruik te maken van subsidiemogelijkheden. Veel ondernemers zijn veel meer met innovatie en duurzame maatregelen bezig dan zij zelf denken. Nederland telt meer dan 4.000 subsidieregelingen voor uiteenlopende doelen. Grote kans dat er een subsidie beschikbaar is waar jij voor in aanmerking komt, denk bijvoorbeeld aan:

MIT Haalbaarheid
De MIT Haalbaarheid opent naar verwachting weer in het voorjaar van 2020. Hierbij wordt gewerkt middels het principe first come, first serve. Het is dus belangrijk om er meteen de eerste dag bij te zijn en tijdig te beginnen met een stuk voorbereiding! In 2019 bedroeg de subsidie 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000 per project. Een eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Bovendien wordt het bedrag geheel vooraf uitbetaald.

Praktijkcase: Martens Groen
De laatste jaren krijgt Nederland steeds vaker te maken met harde regenbuien met wateroverlast tot gevolg. Een van de maatregelen om wateroverlast te voorkomen kan sedumdakbedekking zijn. Ondernemers Marjo en Robert Martens uit Meterik zijn al zijn sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van deze duurzame sedumdakbedekking.

De sedumdakbedekking van Martens Groen wordt bijna volledig gemaakt van duurzame grondstoffen. Probleem bij de huidige sedumdakbedekking is dat voor de ondergrond gebruik gemaakt wordt van een kokosmat, die uit India geïmporteerd wordt. Graag wil Martens Groen deze kokosmat vervangen door een grondstof die gemaakt is van een regionale reststroom. Om de economische en technische haalbaarheid van een regionaal duurzaam alternatief te zoeken heeft Martens Groen gebruik gemaakt van een MIT Haalbaarheid subsidie.

LimburgMakers / LimburgLogistiek / LimburgAgrofood
Via een innovatieproject kunnen Limburgse mkb-bedrijven subsidie krijgen voor de ontwikkeling en realisatie van een innovatief product of innovatieve dienst. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 70.000 per project (LimburgAgrofood: € 50.000). Jouw eigen bijdrage kan inkind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Daarnaast zijn ook materiaal-, afschrijvings- en kosten derden subsidiabel.

Praktijkcase: Dejatech
Nederland moet van het gas af, maar voorlopig geldt dat vooral voor de woningmarkt. Dejatech in Belfeld gaat dus gewoon door met doen waar het goed in is: op een innovatieve wijze gasgestookte verwarmingsketels produceren voor grotere gebouwen als industriële bedrijven, instellingen en hotels. Directeur Jan Janssen: “Woningen en kleine gebouwen hebben ketels van zo’n 24 kW, maar wij ontwikkelen en produceren grote ketels van 168 kW tot 2.500 kW. Daarnaast kijken we uiteraard vooruit met de ontwikkeling van hybride systemen.”

Dejatech heeft dankzij de begeleiding van TRIAS een LimburgMakers-subsidie binnengehaald, geeft Janssen aan. De subsidie had betrekking op een geheel nieuw concept, een efficiëntere ketel en een hybride systeem; beide producten zijn geïntroduceerd op de markt.

MIT–R&D samenwerkingsproject
Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Dit moet industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling betreffen. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer).

Eurostars
De Europese subsidieregeling Eurostars is gericht op mkb-bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, diensten of processen. Hierbij dient een bedrijf minimaal samen te werken met een partner uit een ander land. De samenwerking zorgt ervoor dat bedrijven toegang krijgen tot technologieën uit andere landen, nieuwe markten en profiteren van de partner haar kennis. Voor de bedrijven is bijdrage tussen de 25% en 45% met een maximum van €500.000 per project.

Fiscale stimuleringsmaatregelen
De EIA verlaagt de investering in energiezuinige technieken. De regeling biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost van 45% van de investeringskosten. Bedrijven betalen hierdoor minder belasting. Het biedt een netto-voordeel tot 11% voor ondernemers die VpB-plichtig zijn.

De MIA en de Vamil bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. MIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. MIA biedt hiermee een netto-voordeel, oplopend tot 9% van de investering, voor ondernemers die VpB-plichtig zijn. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ingediend.