Terugblik Roadshow Crossroads Limburg

Crossroads Limburg houdt een Roadshow langs de ondernemers in de verschillende Noord-Limburgse gemeenten om de lokale ondernemers te informeren over de ambities van de Noord-Limburgse investeringsagenda en om uit te dagen om bij te dragen en om mee te denken.

De Roadshow wordt georganiseerd door Crossroads Limburg in nauwe samenwerking met lokale ondernemersverenigingen/industriële kringen. De eerste twee bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.

“Wij kijken terug op twee succesvolle edities”, aldus Lucien Bongers, programmamanager Maakindustrie binnen Crossroads Limburg. Bongers vervolgt: “Wij hebben kunnen laten zien dat het cruciaal is om krachten te bundelen en de verbinding op te zoeken. Hier word je niet alleen als bedrijf beter van, maar ook de regio.” Daarnaast onderstreept Bongers het belang van een investeringsagenda. “Vooral dat dit gebeurt via gedeelde thematiek en volgens een duidelijk actieprogramma dat VAN de ondernemers is, maakt het sterk”.

Tijdens de Roadshow wordt de investeringsagenda gepresenteerd door Jos van der Heijden, beleidsadviseur bij gemeente Venlo. Van der Heijden staat stil bij de stip op de horizon die Noord-Limburg samen wil bereiken: de Gezondste regio zijn. Om dit te bereiken zijn er verschillende thema’s en icoonprojecten geformuleerd om de economie in deze regio te versterken en om te innoveren. Tijdens de Roadshow wordt hier volop bij stilgestaan.

Voor de uitvoering van de investeringsagenda, worden partners aangehaakt. Crossroads Limburg is een van deze partners. Namens Crossroads Limburg neemt Bongers alle aanwezigen mee in de rol die Crossroads speelt. De verbinder binnen een branche en in de cross-over naar andere branches. Het doel? Ondernemers versterken en helpen innoveren en groeien. Concrete en inspirerende voorbeelden van cross-overs volgde de revue. Bongers daagde alle aanwezigen uit om na te denken over kansen en contact te zoeken als hulp nodig is.
Dat het belang wordt gezien van samenwerken, blijkt uit reacties uit de zaal zoals: “samenbrengen van partijen is nodig voor de regio” en “quick wins zijn te behalen als je samenwerkt in de regio”.

Na de gemeenten Venray en Peel & Maas, volgt later deze week Gennep en begin 2020 de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Beesel.

Noord-Limburg investeert in de Gezondste Regio
De acht gemeenten in Noord-Limburg bundelen hun krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. Centrale ambitie is om in 2023 de gezondste regio van Nederland te zijn. Hierbij maakt de regio Noord-Limburg gebruik van haar sterke punten: economische ontwikkeling op het gebied van agrofood, logistiek, maakindustrie, vrijetijdseconomie en kennisontwikkeling met een accent op voedsel en gezondheid.

Om deze ambitie te realiseren hebben de gemeenten gezamenlijk een investeringsagenda opgesteld die antwoord geeft op de vraag “Hoe brengen we deze regio verder?”

Daarnaast heeft de regio voor deze investeringsagenda zeven icoonprojecten benoemd. Dit zijn urgente projecten die meerdere thema’s bestrijken én de komende jaren een duidelijke bijdrage leveren aan regionale, provinciale en nationale ambities en opgaven. De doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo is een van deze projecten. Crossroads Limburg zal een belangrijke rol spelen bij de realisatie door het verbinden van de ambities tussen overheid, kennisinstellingen en ondernemers.

Voor meer informatie over de Gezondste Regio klik hier.