Om ondernemers financieel te ondersteunen zijn er verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Als Crossroads Limburg brengen wij deze graag onder de aandacht. Zo is de WBSO (voluit Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) veruit de belangrijkste subsidieregeling in Nederland. Vooral Nederlandse mkb-ondernemingen maken dankbaar gebruik van de WBSO. In 2020 trekt het kabinet hier maar liefst € 1.281 miljoen voor deze regeling uit.

De WBSO heeft betrekking op alle kosten van research & development en is bedoeld voor organisaties, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, productieprocessen of apparatuur.

Jaarlijks maken zo’n 22.000 aanvragers gebruik van de WBSO. 85% Daarvan maakt gebruik van een intermediair. Onderzoek laat zien dat het gebruik maken niet alleen ontlast in de werkzaamheden én bijdraagt aan een betere slaagkans: Zo wordt aangegeven dat een intermediair een goede sparringpartner is en zorgt voor een betere en scherpere uitvoering van R&D-projecten.

Een van deze aanvragers is MGG Netherlands, gevestigd in Tegelen. MGG is specialist in aluminium zandgieten, dit wordt onder meer toegepast bij de productie van complexe vormen en het ontwikkelen en testen van prototypes. Bij MGG speelt innovatie dan ook een belangrijke rol, vertelt controller Herbert Gootzen. Zeker wat het, zoals hij het noemt, speur- en ontwikkelingswerk betreft.  MGG koos voor TRIAS als adviserende partner op het gebied van subsidies en dat bleek een prima keuze, zegt Gootzen. “We maken vooral gebruik van de WBSO, een fiscale regeling voor research en development.

Is jouw organisatie ook met technische innovatie bezig? Dien dan vóórdat november voorbij is een WBSO aanvraag in. Dan kun je vanaf januari 2020 van fiscaal voordeel genieten.

Overigens werd op Prinsjesdag aangekondigd dat er volgend jaar een aantal praktische zaken wijzigen in de WBSO regeling. Zo wordt het maximum aantal aanvraagmomenten per jaar vergroot van drie naar vier. Bovendien wordt de ‘wachtmaand’ afgeschaft en kan op de dag voor de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering daarop zijn aanvragen die starten op 1 januari – die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend (eerstvolgende aanvraagperiode op deze wijze is 1 januari 2021).

Advies over uw WBSO aanvraag? Neem dan contact op met een intermediair, bijvoorbeeld subsidieadviesbureau TRIAS uit Venlo.