Bron: De Limburger en Brightlands

Brightlands Campus Greenport Venlo is van enorm belang voor de innovatiekracht van deze regio en voorziet in de benodigde infrastructuur voor ondernemers. We zijn dan ook verheugd te melden dat Brightlands Campus Greenport Venlo gaat uitbreiden, met een Bright House (kantoren en laboratoria) en een Bright Village (werkplaatsen).

De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden.

Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid. De Provincie Limburg zal met een bijdrage van 17,6 miljoen euro het grootste deel van de financiering voor haar rekening nemen, de gemeente Venlo draagt 4,4 miljoen euro bij. In december gaat de schop de grond in en volgend jaar al moeten de gebouwen er grotendeels staan.

Momenteel zijn er zo’n zestig bedrijven met zeshonderd werknemers gevestigd in de Venlose Campus, waaronder Crossroads Limburg. De verwachting van Brightlands is dat de werkgelegenheid de komende jaren zal verdubbelen. Een mooie ontwikkeling voor deze regio, wat de regio alleen nog maar toekomstbestendiger maakt. De financiële ondersteuning vanuit provincie Limburg en gemeente Venlo zijn hiervoor een goede opsteek.

Ook hiervan onderdeel uitmaken of benieuwd naar de mogelijkheden om zelf kansen te starten rondom innovatie? Neem dan met ons contact op.