Per 7 november 2022 wordt Angely Waajen-Crins aangesteld als de nieuwe directeur van Crossroads Limburg. Zij volgt daarmee ad interim voorzitter Tjebbe Smit op. Crossroads Limburg is vanaf 2016 uitgegroeid tot dé verbindende partij voor ondernemers, ondernemersplatformen, onderwijs en overheid. De nieuwe directeur heeft als doelstelling om de regionale samenwerkingen verder te versterken.

Angely is een ervaren bestuurder. Ze heeft de afgelopen acht jaar gewerkt als wethouder van de gemeente Roermond en had onderwerpen als economie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille. Vóór haar functie als wethouder was Angely werkzaam bij de Limburgse werkgevers vereniging (LWV) als regiosecretaris waarbij ze veel in contact stond met bedrijven en zich bezighield met ontwikkelvraagstukken. “De vraagstukken waar ondernemers, onderwijs én overheid mee geconfronteerd worden, zijn steeds complexer. Bijvoorbeeld arbeidsmarktproblematiek. Dat kan niemand in zijn eentje oplossen. Dat vraagt om hele stevige samenwerking. Juist daarmee kun je het verschil maken ten opzichte van andere regio’s en concurrentievoordelen behalen”, aldus de nieuwe directeur.

Verbinder en aanjager

Daarnaast heeft Angely ervaring als directeur bij ZijActiefLimburg en was ze bedrijventerrein-manager van Stichting Parkmanagement Limburg. Angely is een echte aanjager en verbinder en sluit met die kwaliteiten naadloos aan bij de visie en missie van Crossroads Limburg. Ze geeft aan: “Regionale samenwerking gaat niet vanzelf: dat is continu partijen verbinden en commitment vragen. En oog en oor hebben voor de diverse belangen van alle partijen die moeten samenwerken. Juist sámen een stap maken voor en met de regio, daar ga ik voor. De tijd van “ieder voor zich” is echt voorbij. Ik kijk er naar uit met alle partijen resultaatafspraken te maken, zodat de regio zich goed kan door ontwikkelen.”

Ondernemersgedreven economische agenda

Crossroads Limburg is de verbindende partij voor ondernemers, ondernemersplatformen en onderwijs. Samen met deze betrokken partijen wordt er een economische agenda gemaakt voor de toekomst van de Gezondste Regio Noord-Limburg. De bijdrage van Crossroads Limburg is het inrichten en verbeteren van informatiestromen.

Onlangs is het stichtingsbestuur van Economic Development Board Crossroads Limburg opgericht. In deze nieuwe setting gaat er nóg meer aandacht komen voor ondernemers. Voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging en tevens voorzitter van het stichtingsbestuur Ron Coenen is blij met de komst van een nieuwe directeur: “We zijn zeer verheugd met de aanstelling van Angely, ze is een bekende in de regio en is een doorpakker met oog voor de bestuurlijke component. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we met Angely echt stappen vooruit kunnen zetten in de ondernemersgedreven economische agenda voor onze regio.