Ik krijg vaak de vraag “Wat doet een triple-helix organisatie nou eigenlijk?”. En dan is “partijen verbinden’ nou niet het duidelijkste antwoord. Terwijl dat echt onze kerntaak is. Zonder verbinding geen vooruitgang zeg ik altijd. Daarom organiseren we activiteiten waar ondernemers, overheid en onderwijspartijen elkaar ontmoeten en samen plannen maken. Zo was er afgelopen week een bijeenkomst over insectenteelt. Een economische activiteit die zomaar veel goede kansen voor onze regio kan bieden om de omslag van traditionele veeteelt naar nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken.

Onze programmamanager AgroFood, Hans Corsten, spreekt ondernemers die de overstap naar insectenteelt overwegen. Ondernemers hebben allereerst zelf veel vragen over hoe zo’n insectenteelt nou praktisch ingericht moet worden, daar komt veel kennis bij kijken. Kennis van de beestjes, kennis van stalsystemen enzovoort. Wij hebben contact met alle onderwijsinstellingen en kunnen kennis snel aanvliegen. Ook brengen we vragen van ondernemers de kennisinstellingen binnen, zodat onderwijs betrokken is bij de economische ontwikkeling van de regio. Tot zover “kennis” en “ondernemers”.

Maar dan begint het… in onze planologische en juridische verordeningen kennen we nog geen categorie voor insectenteelt. De overheid moet nieuwe regels opstellen om deze teelt te kunnen gaan vergunnen. U voelt het al denk ik: als je niet in een bestaand hokje past, dan kan het maanden misschien wel jaren duren voordat een vergunning verleend zou kunnen worden. Tegen die tijd is de ondernemer misschien al failliet, zitten we met leegstaande en verouderde gebouwen waar lucratieve criminelen wel brood in zien en kachelt onze mooie regio achteruit in plaats van vooruit.

Dus: de overheid moet ook meegroeien en meebewegen in deze nieuwe kansen en zoeken naar creatieve manieren om de regio wél door te laten ontwikkelen. Er ontbreekt ook vaak kennis bij ambtenaren die een aanvraag moeten beoordelen. Ook daarin willen we helpen. We zoeken dan samen naar manieren om zaken op kortere termijn te kunnen vergunnen en niet pas over járen. Tot slot helpen we nog meezoeken naar regelingen die ondernemers financieel kunnen ondersteunen in hun omslag naar een nieuwe bedrijfsvoering.

Daarom dus brengen we meerdere overheidslagen, kennisinstellingen en ondernemers samen. Om te verbinden en te versnellen.

Insectenteelt, een kans. Voelt u het ook al kriebelen?