Dinsdag 16 april vond er weer een bijeenkomst voor het EDB plaats. Dit keer waren zij te gast bij Hoeve Rosa in Sevenum en stond het programma in het teken van de Regio Deal Noord-Limburg.

In 2023 is Regio Noord-Limburg samen met de Provincie Limburg, Crossroads Limburg en partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke partners, gestart met de voorbereiding voor een Regio Deal. De ingediende propositie “Noord-Limburg op weg naar de gezondste regio” is positief ontvangen door het Rijk en het ministerie van BZK heeft laten weten dat de aanvraag verder uitgewerkt kan worden.

Een mooi vertrekpunt voor het programma van de bijeenkomst en de gastsprekers. Met die positieve noot opende voorzitter van de EDB, Ron Coenen, de bijeenkomst: “Het is mooi dat samenwerking in de Regio Deal centraal staat, daarvoor is de Triple-Helix een belangrijk instrument. Directeur van Crossroads, Angely Waajen-Crins voegde hier aan toe: “Het is een feestje om voor de drie o’s; overheid, ondernemers en onderwijs te werken. Het is de uitdaging om drie talen en drie tempo’s bij elkaar te brengen en zo het beste voor de regio eruit te halen.

Wat is een Regio Deal en waarom is dit belangrijk voor Noord-Limburg?
De bijeenkomst werd gestart met een algemene toelichting over de Regio Deal. Het Rijk heeft de Regio Deals in het leven geroepen om de Brede Welvaart in de regio te versterken. Vooral voor de regio’s die wat extra steun kunnen gebruiken.

René van Loon, directeur Regio Noord-Limburg, nam de aanwezigen mee in het proces en de inhoudelijke uitwerking van de Regio Deal. De verdere uitwerking wordt de komende maanden samen met partners en initiatiefnemers voorbereid.

In de aanvraag zijn thema’s gekozen die de komende jaren extra inzet vragen. Noord-Limburg scoort op een aantal indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart minder goed. De thema’s die bij die indicatoren passen, en dus centraal staan in de Regio Deal, zijn versterken Kennisinfrastructuur, onderzoek & duurzaam ondernemen, Talent ontwikkelen & behouden, Vitale gemeenschappen & bevorderen positieve gezondheid en Veiligheid & ondermijning. Daarnaast is er ook aandacht voor grensoverstijgende samenwerking. Dit is in een grensregio extra belangrijk en komt daarom in alle vier de thema’s terug.

Samen in gesprek over initiatieven
René van Loon, Ron Coenen en Angely Waajen-Crins nodigden de aanwezigen uit om samen in gesprek te gaan over ideeën die aansluiten bij de vier thema’s in de Regio Deal. Ze prikkelden de aanwezigen aan de hand van een drietal organisaties die hun ambitie en toekomstplannen presenteerden. Bakir Bulic, Director Faculty of Science and Engineering at Maastricht University, Bert Mennings, directeur Limburgs Museum, Dick Moerkens, Senior Vice President Manufacturing & Logistics at Canon Production Printing en Jan Houwen, CEO & Owner bij Volantis Groep wisten de aanwezigen te inspireren met hun ambities en toekomstplannen die een impuls geven aan de gezonde toekomst van de hele regio en ver daarbuiten. Hartelijk dank voor jullie bijdragen, deskundigheid en bevlogenheid!

De inhoud en de uitwerking van de Regio Deal is een gedeelde verantwoordelijkheid van Overheid, Ondernemers, Onderwijs en Omgeving. Alleen door samen te werken, commitment naar elkaar uit spreken en de crossovers te zoeken zijn we in staat om een flinke impuls te geven aan de toekomst van de regio

Waardevolle bijeenkomst

Angely Waajen-Crins, directeur Crossroads Limburg, reageert achteraf op de bijeenkomst:

“We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. Het is fijn dat de Regio Noord-Limburg ons, en daarmee ook de andere O’s, nauw bij het proces betrekt. Want Crossroads is die schakel tussen de overheid, ondernemers en de onderwijsinstellingen. Ons inziens is dit een mooie aftrap voor een intensievere samenwerking. Hoe het vervolg precies vorm krijgt, horen wij van het Regiobureau. Er is in ieder geval al toegezegd dat regiodirecteur René van Loon tijdens de volgende EDB weer een update geeft. Wij volgen het en zullen de partners op de hoogte blijven houden waar dat kan. Samen op weg naar de Gezondste Regio!”

Vragen?
Heeft u vragen over het proces, de samenwerking of de Regio Deal? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of neem contact op met Crossroads Limburg via [email protected].

Samen op weg naar succes!
De Gezondste Regio is een netwerk van partners en ambassadeurs die gezondheid en de toekomst van onze regio een warm hart toedragen. Samen zetten we de gezonde golf in beweging en Noord-Limburg op de kaart. Daarom werken Regio Noord-Limburg, Crossroads Limburg, onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke partners intensief samen om van de deal een succes te maken.