Vorige week vond de informatieve bijeenkomst over insectenkweek plaats bij Insect School in America, Limburg. Tijdens de bijeenkomst werden de ins en outs van het insecten kweken bekeken en besproken. De bijeenkomst werd geïnitieerd door New Generation Nutrition (NGN) en Crossroads Limburg.

Insecten staan ook in onze regio in de belangstelling. Op donderdag 4 april zijn ruim 30 personen van gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna LNV) bij elkaar geweest om stil te staan bij deze sector in opkomst. Dat deden ze bij de Insect School van Insect Engineers uit Horst.

Wat betekent insectenkweek voor een gemeente?

Tijdens de bijeenkomst werden de ins en outs van het insecten kweken bekeken en besproken. Network for Insect Knowledge (NIK) en New Generation Nutrition (NGN), de Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV hebben korte presentaties verzorgd. Daarna volgde een interessante discussie: Wat betekent insectenkweek voor een gemeente? Hoe staat het met emissies en afvalwater? Welk voer mag wel of niet worden gegeven? Hoe gaan we om met vergunningen?

Insectenkweek een circulair alternatief voor en verbreding van de traditionele veehouderij?

De discussie of insecten, zoals Europa aangeeft, landbouwhuisdieren zijn heeft impact op de vraag of insecten een nieuw verdienmodel kunnen zijn. Intensieve veehouderij bedrijven die van een “stoppers” regeling gebruik maken mogen namelijk geen activiteiten meer ontplooien die te maken hebben met “landbouwhuisdieren”. Insecten hebben daarin, zoals het nu lijkt, geen toekomst. Hier zit nog wel een uitdaging waar LNV zich verder in gaat verdiepen en met een oplossing komt.

Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar emissies en voerconversie en wanneer insecten ons groente en fruitafval mogen opeten (dat is nu te laagwaardig voor verdere verwerking) dan hebben insecten kansen. Wanneer we het insecten eiwit combineren met eiwitrijke gewassen die regionaal geteeld worden maken we onze food en feed productie een stuk duurzamer. Insecten hebben toekomst maar we hebben nog wat hobbeltjes te overwinnen.

De bijeenkomst was een gezamenlijk initiatief van :