Innovatie. Als je het woord intypt in Google krijg je binnen 0,5 seconde 10 miljoen resultaten. Maar wat betekent innovatie voor ondernemers in de regio? En hoe gaan zij hier mee om? Een inventariserend onderzoek van Ondernemend Venlo geeft inzichten. Innoveren kun je niet alleen: de resultaten van het onderzoek lieten zien hoe belangrijk co-creatie en samenwerking is als het gaat om innovatie. Maar liefst 72% innoveert samen.

Innovatie draait om meer dan technologie

Ondernemers relateren innovatie aan zowel nieuwe producten, processen als diensten. Het gaat dus niet alleen om technologische innovatie. Klantbehoeften staan altijd centraal en er moet geld mee worden verdiend. Innovatie is één van de instrumenten om dat doel te bereiken. De kern van innovatie is dat deze concreet moet worden toegepast om ook economisch duurzaam te zijn. Daarnaast wordt kwaliteit, duurzaamheid, sociale innovatie en de cultuur van het bedrijf benoemd als belangrijke aspecten van innovatie.

Samenwerken met klanten en kennispartners

Bijna 80% van de ondernemers betrekt klanten en/of eindgebruikers bij innovatie. Dit is voor deze ondernemers vanzelfsprekend, vanwege de relatie met de markt. Klanten vinden het leuk om mee te denken en geven de benodigde feedback. Evengoed kan het dan toch nog lastig zijn om de innovatie tot een commercieel succes te maken. Verschillende klanten hebben tegenstrijdige wensen of gebrek aan technisch personeel belemmerd. Ook tijd, financiering en kennis kunnen bottlenecks zijn.

Ondernemers werken dan ook veel samen met kennispartners en andere bedrijven. 72% werkt samen met andere bedrijven. De complementariteit van expertises, de gerichtheid op het eindproduct, de versnelling van de innovatie door samenwerking en het samen zoeken naar business modellen wordt positief gewaardeerd. Toch is het soms lastig om deze samenwerking goed van de grond te krijgen. Verschil in bedrijfscultuur, tijdgebrek, ontbrekende transparantie in verdienmodellen en ook concurrentie worden hierin gezien als knelpunten.

Over het onderzoek

In juli 2017 heeft Ondernemend Venlo, in samenwerking met Maastricht University, een inventarisatie uitgevoerd onder haar leden over het onderwerp innovatie. Ondernemend Venlo is een industrieclub met 1.256 aangesloten bedrijven. Doel van de inventarisatie was om te polsen hoe de aangesloten bedrijven tegen dit onderwerp aankijken en om de richting te bepalen voor de nieuw opgericht innovatiecommissie van Ondernemend Venlo. Deze inventarisatie heeft geen wetenschappelijke pretentie. Om en nabij de 1.000 bedrijven zijn gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. Hierop zijn 135 reacties binnengekomen. De respondenten opereren in een breed scala aan sectoren, maar was onvoldoende of de representativiteit te kunnen toetsen. Desalniettemin biedt de inventarisatie een goede voedingsbodem voor verdere uitwerking van beleid.

Innoveren met ondersteuning van Crossroads Limburg?

Crossroads Limburg zet zich in voor deze ondernemers en wil ze helpen deze knelpunten te doorbreken. Wil jij innoveren, samenwerken of gewoon eens sparren over je uitdagingen met één van onze programmamanagers. Neem dan gerust contact op!