Download: Vacature Voorzitter Crossroads Limburg

Crossroads Limburg is een netwerkorganisatie door en voor ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Noord-Limburg. Crossroads Limburg opereert als verbindende partij voor ondernemers en ondernemersplatforms in de regio. Daarbij investeert Crossroads Limburg specifiek in voor ondernemers belangrijke thema’s, zoals innovatie, circulariteit en regiobranding.

Het algemeen en dagelijks bestuur nemen het initiatief om de ondernemersbehoeften en thema’s te vertalen naar een overkoepelende agenda en opereren vervolgens als adviesorgaan richting lokale, provinciale en landelijke overheid. Programmamanagers geven vanuit Crossroads Limburg ondersteuning aan het bestuur en aan ondernemers waar nodig. Daarnaast organiseert Crossroads Limburg activiteiten in de vorm van masterclasses en andere bijeenkomsten waarin er inhoudelijk wordt ingezoomd op de thema’s. Hierbij opereert het als verlengstuk van de ondernemersplatforms in de regio.

Algemene informatie
De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde algemeen beleid gevolgd wordt. Indien er geen vastgesteld algemeen beleid is, dan zal de voorzitter dit als zijn eerste taak en verantwoordelijkheid moeten zien om het beleid vorm te geven.

Context
Er is thans sprake van een interim-voorzitterschap tot en met 31-12-2019 en er wordt naar een vaste en structurele voorzitter gezocht vanaf 01-01-2020, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met de intentie voor een meerjarige opdracht. Op basis van het vastgestelde protocol wordt de nieuwe voorzitter door het algemeen bestuur benoemd. Dat gebeurt door middel van deze profielschets op voordracht van het dagelijks bestuur. Uit het dagelijks bestuur is één van de vertegenwoordigers van de ondernemers aangewezen om deze voordracht voor te bereiden en daarmee de sollicitatieprocedure te organiseren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het actief vormgeven van Crossroads Limburg door ondernemers, onderwijspartijen en overheid in de regio bij elkaar te brengen;
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor bestuursleden van Provincie Limburg, Regio Venlo, andere overheidspartijen, alsmede kennisinstellingen en ondernemersverenigingen (bijv. Ondernemend Limburg);
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor de relatie naar andere triple-helix organisaties (bijv. Keyport, ESZL en Brainport) en intermediaire partijen (bijvoorbeeld Industriebank LIOF) ;
 • Mede ontwikkelen van visie, beleid en strategie van Crossroads Limburg en (mede) opstellen van beleidsplan en jaarwerkplan en deze met regelmaat evalueren en indien nodig bijsturen;
 • Voorzitter van de overleggen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur;
 • Agendasetting van bovengenoemde overleggen bepalen met de secretaris;
 • Overzicht houden op taakverdeling van programmamanager en hun afspraken rondom taken en projecten;
 • Verantwoordelijk voor de door het bestuur bepaalde activiteiten;
 • Extern vertegenwoordiger van de netwerkorganisatie (boegbeeld) en vanuit deze rol het eerste aanspreekpunt t.a.v. alle vormen van communicatie zowel intern als extern (pers);
 • Volwaardig gesprekspartner die zich gemakkelijk beweegt in diverse netwerken;
 • Geven van presentaties en/of zitting nemen in paneldiscussies op bijeenkomsten/netwerkbijeenkomsten;
 • Evalueren van de resultaten van de commissies / werkgroepen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren in het DB;
 • Aanspreekpunt voor bestuursleden en aangesloten ondernemers en kennisinstellingen.

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden / competenties

 • Ondernemend persoon met een sterke resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en doortastendheid, met politiek en bestuurlijk fingerspitzengefühl;
 • Beschikt over relevante werkervaring in het uitoefenen van een bestuursfunctie (pre);
 • Teambuilder c.q. verbinder / bruggenbouwer;
 • Groot (relevant) netwerk binnen de Provincie, in de euregio en landelijk (pre);
 • Beweegt zich gemakkelijk in het bestuurlijk netwerk van zowel overheidspartijen, kennisinstellingen als ondernemersverenigingen;
 • Kunnen denken op hoofdlijnen maar wel de vertaalslag kunnen maken van beleid naar uitvoering;
 • Lange termijn visie voor het instituut in het oog houden (prioriteren);
 • Aantoonbare ervaring in bedrijfsleven, als ondernemer en/of als bestuurder;
 • Aantoonbare affiniteit met regio Noord-Limburg;
 • Aantoonbare affiniteit met thema’s innovatie en circulariteit.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie, maar zal gemiddeld 12 uur per week bedragen. De voorkeur gaat uit naar een aanstelling via de gemeente Venlo voor, in eerste instantie, de duur van 1 jaar. Desgewenst is een ZZP-dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 1 jaar bespreekbaar. Er wordt een marktconforme vergoeding geboden.

Solliciteren
Interesse in deze vacature? Reageer dan voor 01-10-2019 door het versturen van jouw motivatie en Cv via info@crossroadslimburg.com. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de loop van oktober, met een afvaardiging van het dagelijks bestuur. Beoogde benoeming zal plaatsvinden in het algemeen bestuur op 19-11-2019.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Tjebbe Smit, vice voorzitter namens de ondernemers in het dagelijks bestuur, via info@crossroadslimburg.com. Voor procedurele vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Tom Orval, secretaris van het dagelijks bestuur, via 06-43235991 of t.orval@venlo.nl.