Vandaag zijn vertegenwoordigers van het Noord-Limburgse bedrijfsleven, op uitnodiging van Crossroads Limburg, met Europees parlementslid Vera Tax in gesprek gegaan. Op de agenda stond hoe de voor regio Noord-Limburg belangrijke internationale verbindingen en infrastructuur verder versterkt kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over het versterken van de railverbinding van Rotterdam met het Europese achterland.

Vera Tax is als Europees parlementslid lid van Transport Commissie en kan in die hoedanigheid direct voor Noord-Limburg belangrijke thema’s op het gebied van logistiek en infrastructuur adresseren. Hiermee geeft Crossroads Limburg invulling aan haar ambitie om bepalende stakeholders met elkaar te verbinden om zo de Noord-Limburgse economie verder te versterken.