Wat gebeurt er met de economie als het leven door de Coronacrisis helemaal tot stilstand komt? Stort het virus Limburg in een diepe recessie? Deze vraag stond centraal tijdens een webinar georganiseerd door Crossroads Limburg in samenwerking met Rabobank Venlo e.o.

De maatregelen die in binnen- en buitenland zijn getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te remmen hebben grote gevolgen voor de economie. De omvang van de gevolgen verschilt, volgens een rapport van RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank, per sector en per regio. De ene regio is gevoeliger voor de Coronacrisis dan de andere. De horeca wordt in heel Nederland heel hard geraakt. Maar Noord-Limburg is één van de 3 regio’s in Nederland die het hardst geraakt gaat worden door de Coronacrisis, zo blijkt dus uit recent onderzoek van de Rabobank.

Limburg is sterk in de maakindustrie, de logistiek en de land- en tuinbouw. Dit zijn sectoren die juist hard worden geraakt. De industrie zag al vrij snel de orders teruglopen. De logistiek leed voor deze crisis al onder de stilvallende wereldhandel door geopolitieke spanningen en dat wordt nu alleen nog maar erger. De aardappelen en sierteelt hebben het zwaar. De voedingstuinbouw wordt beperkt geraakt: de voedselproductie gaat namelijk wel door. Maar de bedrijven die aan de horeca leveren zien wel een hele sterke teruggang in hun omzet.

Tijdens de webinar presenteerde Otto Raspe (hoofd RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank) de resultaten en deed enkele aanbevelingen.

Bekijk hier de webinar waarin stil wordt gestaan bij de onderzoeksresultaten. Deze resultaten maken in ieder geval de noodzaak duidelijk dat samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid cruciaal is. Het is dan ook alle hens aan dek om aan de slag te gaan met de alle plannen die zijn gemaakt rondom de investeringsagenda en regioplannen. De programmamanagers van Crossroads Limburg kunnen hierin ondersteunen. Voor meer informatie hierover, neem contact op.