Berichten

Trees for All investeert in een groene en gezonde aarde door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrijven en particulieren kunnen via de projecten van Trees for All hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten we ons samen in voor een gezonder klimaat, herstel van natuur en biodiversiteit en betere leefomstandigheden. Trees for All heeft het CBF keurmerk en een ANBI status. Hierdoor is een donatie voor het planten van bomen fiscaal aftrekbaar.

Het bosareaal in Nederland neemt af. Vanuit overheden en zeker ook vanuit de samenleving is de roep groot om bossen aan te planten ter versterking van biodiversiteit, natuur en klimaat. Het rijk heeft de ambitie geformuleerd voor realisatie van 37.000 ha meer bos in 2030. Trees for All werkt sinds 2012 samen met verschillende grondbeherende partijen aan de aanleg van nieuwe bossen en bosherstel in Nederland.

Vergroenen provincie Limburg
In samenwerking met het Limburgs Landschap willen we  de komende 3 jaar meer dan 136.000 bomen en struiken aanplanten in Limburg. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg.

Samen voor nieuw bos in Venlo, Zwart Water
De twee grootste plantlocaties, met een omvang van circa 14 hectare, liggen in de oostrand van het gebied Zwart Water bij Venlo. Voormalige landbouwgronden – graslanden en akkers – worden de komende jaren door het Limburgs Landschap omgevormd naar een klimaatbestendig natuurbos. Dit natuurbos draagt bij aan de verhoging van de biodiversiteit en uitbreiding en versterking van het bestaande bosgebied. Ik heb de algemene flyer en beeldmateriaal van het project in Zwart Water toegevoegd als bijlage. Samen met Ondernemend Venlo en de bedrijven in de regio Venlo willen wij de aanplant van het bos mogelijk maken.

Hoe kan je als bedrijf meedoen?
Als bedrijf kun je op verschillende manieren bijdragen aan het nieuwe bos in Venlo.

Bedrijfsbos in Venlo
We kunnen bedrijven de mogelijkheid bieden om een bedrijfsbos in Venlo te planten. Vanaf een donatie van 15.000 euro kun je bedrijfsbospartner worden en planten we minimaal 2000 bomen. Het is mogelijk om het bedrag voor het bedrijfsbos in maximaal twee jaar bij elkaar te sparen. Het bos zal dan nadat het volledige bedrag bij elkaar gespaard, is geplant worden. Op de plantlocatie komt een bord met daarop alle logo’s van onze bedrijfsbospartners die het bos mogelijk hebben gemaakt. Ook kun je samen met relaties en of medewerkers deelnemen aan de boomplantdag om de eerste bomen van het bedrijfsbos te planten.

Bomen voor Limburg-partner
Vanaf een jaarlijkse donatie van 100 bomen, 625 euro, kan je al bomen voor Limburg-partner worden. Deze bomen worden toegewezen aan ons project in Limburg. Als partner van Trees for All komt het bedrijfslogo (+ hyperlink) op onze website, noemen wij het bedrijf in onze nieuwsbrief en kun je gebruik maken van het logo van Trees for All. Na ontvangst van de donatie ontvang je van ons een donatiebewijs op naam. Als Bomen voor Limburg-partner heb je geen bos op naam, maar wel de garantie dat de bomen in de provincie worden geplant.

Maatwerk-partner
Mocht een bedrijf grotere ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en herbebossing, dan kan je maatwerk-partner worden. Op basis van de wensen en duurzaamheidsdoelen wordt bekeken wat we samen kunnen realiseren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met BAM: https://treesforall.nl/case/bam/.

Voor alle drie de partnerschappen leggen we de afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst.