Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen. De scholen zijn dringend op zoek naar vervangers; mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici. Crossroads Limburg omarmt dit initiatief. Het versterkt de sector en de toekomstige medewerkers.

Ben of ken jij die praktijkprofessional die aankomend technisch talent wil opleiden?

In maart 2020 start de opleiding “Hybride techniekopleider Limburg”. Het is een nieuwe, innovatieve opleiding om de verbinding tussen theorie en praktijk te versterken. Georganiseerd door het bedrijfsleven in samenspraak met de regionale (V)MBO. Voor de enthousiaste praktijkprofessionals die aankomende vakmensen wil opleiden en begeleiden tot de toekomstige professionals in techniek.

Info avonden
In 2019 worden een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd op onderstaande locaties en data. Tijdens zo’n bijeenkomst kun je meer inzicht krijgen in de diverse mogelijkheden.

Dinsdag 5 november 2019
19.00 – 20.30 uur
Vista College (Arendstraat 12 – 6135 KT Sittard-Geleen)

Donderdag 7 november 2019
19.00 – 20.30 uur
Gilde Opleidingen (Kasteel Hillenraedtstraat 1 – 6043 HA Roermond)

Een initiatief van de Techniekcoalitie
Het project Hybride Techniekopleider in Limburg is een initiatief van de Techniekcoalitie Limburg. Het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de technische O&O fondsen (OTIB/A+O Metalektro/OOM/Bouwend Nederland), de participerende Limburgse(V)MBO’s en opleider Fontys. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

Meer info vind je op www.techniekcoalitielimburg.nl en in de flyer: klik hier.