Mede op initiatief van Crossroads Limburg zijn de gemeentelijke accountmanagers uit Midden- en Noord-Limburg op donderdag 16 februari samengekomen op de Brightlands Campus Greenport Venlo om kennis te maken, kennis op te doen en ervaringen te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde middag onder leiding van accountmanager Agrifood Hans Corsten van Crossroads en Keyport.

De aanwezigen waren afkomstig van gemeenten Venlo, Mook en Middelaar, Nederweert, Horst aan de Maas, Gennep, Bergen, Venray, Leudal, Peel en Maas en Weert. Daarnaast was er deelname vanuit FoodNL en Greenport Venlo. De bijeenkomst werd geopend door Hans Corsten met een toelichting over het Economisch Actieprogramma Agrifood waarbij een beeld is geschetst van de (economische) omvang en diversiteit van het totale regionale Agrifoodcomplex en wat Crossroads hierin voor ondernemers kan betekenen; zoals op gebied van innovatie, ondernemersvaardigheden en verdienmodellen met perspectief.

Project circulaire varkenshouderij

Eppo Timmer, sinds kort projectleider voor het provinciale project circulaire varkenshouderij, heeft in zijn presentatie de doelstelling gepresenteerd dat in 2030 er een circulaire veehouderij in Limburg is. Deze acteert in een gezonde leefomgeving en waarin op schaal van Noordwest Europa de veevoerkringloop, voor zover mogelijk, is gesloten. De varkenshouderij is van oudsher “de grootste tak van sport” binnen de Peelgemeenten. Vergroting van de circulariteit in de varkenshouderij kan juist in Noord- en Midden-Limburg ontstaan en een bijdrage leveren aan een toekomst met veehouderij.

Behoeftes peilen en vervolg

Deze middag was mede op initiatief van Crossroads Limburg gehouden. Hans Corsten sloot de startbijeenkomst af met een vragenronde om de behoeftes van de aanwezigen te peilen. Duidelijk werd dat er behoefte is vanuit de  gemeenten om deze bijeenkomst vaker te kunnen houden en welke thema’s dan aan bod moeten komen. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 juni op de Brightlands Campus in Venlo.