Het Circular LAB, een initiatief van de Circular Design Group staat in de Limburgse Innovatie top 20!

Het Circular LAB  heeft als kernmissie het versterken van de synergie tussen bedrijfsleven en onderwijs/kennisinstellingen binnen de Circulaire Economie. Het Circular Lab-project markeert een cruciale ontwikkeling naar een duurzame systeemtransformatie in de regio (Noord-Midden) Limburg. Hierbij streven we naar de optimalisatie en toekomstbestendigheid vanuit de behoeften van de (maak)industrie in de transitie naar een circulair ecosysteem.

De ambitie van het Circular LAB is om kennis te ontwikkelen én implementeren via nauwe samenwerking tussen geselecteerde innovatieve bedrijven, waarbij het onderwijs een cruciale rol speelt en de vraagstukken uit het bedrijfsleven omarmt. Hierbij maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en infrastructuur. Via het Circular Lab zetten we met diverse belanghebbenden uit het onderwijs en bedrijfsleven een volgende stap met betrekking tot de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio (Noord-Midden) Limburg.

Door studenten, hoogleraren en professionals uit het bedrijfsleven samen te laten werken in één community aan circulaire initiatieven, producten en diensten, ontstaan creatieve, kennisintensieve en commercieel haalbare oplossingen. Daarmee worden bedrijven direct geholpen volgende stappen te zetten in de circulaire transitie, terwijl talent wordt gebonden aan regionale bedrijven.

Versnellen kunnen we alleen samen! Het project is mede door de partners Land van de Makers, Fontys Venlo University of Applied Sciences, LIOF, Volantis en Crossroads Limburg voor elkaar gekregen. Mooie samenwerking!

Bekijk voor meer informatie over het Circular LAB de website van Circular Design Group.