Crossroads Limburg is dé verbinder voor ondernemers, onderwijs en overheid en werkt naar één overkoepelende ondernemersgedreven economische agenda voor regio Noord-Limburg. Crossroads Limburg, en in het bijzonder de programmamanagers, zijn de verbindende kracht voor ondernemers en ondernemersplatforms. In een interview met Lucien Bongers vertelt hij over zijn functie als programmamanager voor Crossroads Limburg.

Crossroads Limburg is actief in een viertal domeinen. Eén van deze domeinen is het maakdomein, ook wel hét domein van programmamanager Lucien Bongers. Binnen het maakdomein geeft Lucien invulling aan zogenaamde bedrijfsoverstijgende thema’s. Thema’s die door de bedrijven in het domein worden aangemerkt als interessant voor de toekomst, maar waarvan bedrijven zelf weinig kennis hebben. Hierbij komen onderwerpen voorbij zoals circulariteit, procesverbetering, lean manufacturing en robotica. Om zich beter tegen deze onderwerpen te wapenen, doen ze een beroep op Crossroads Limburg. Verbindingen leggen met experts/ervaringsdeskundigen, organiseren van werkgroepen of seminars behoren hierbij tot de taken. Doordat Lucien veel bedrijven kent, graag makelt en schakelt en zich goed kan inleven in de problematiek van deze ondernemers, helpt hij deze bedrijven vooruit.

“Wij ondernemen in het belang van de Noord-Limburgse ondernemers”

Als programmamanager gaat hij actief in gesprek met ondernemers, is hij continu bezig met wat leeft bij ondernemers en bovenal bezig met de vraag: Welke hulp hebben ze nodig en kunnen wij hier als regio in voorzien? De vraagstukken van de ondernemers kunnen heel divers zijn. De juiste mensen met elkaar in verbinding stellen, nieuwe projecten ontplooien of kennisoverdracht faciliteren. Tevens houdt Lucien zich bezig met het actieprogramma binnen het maakdomein. Het actieprogramma is opgesteld samen met Tjebbe Smit van Océ Canon, de voorman voor dit domein vanuit het werkveld. Samen zetten ze zich in om de industrie bij elkaar te brengen, een gezicht te geven en op basis van thema’s te verbinden en verrijken. Dit dient de individuele kennis en kracht van de bedrijven en tevens het imago van het hele domein in deze regio. “Het leukste aan mijn werkzaamheden bij Crossroads zijn de vrijheid, het pionieren, nieuwe verbanden leggen en nieuwe relaties smeden”, vertelt Lucien.

Alliantieprojecten
Naast alle positieve ontwikkelingen kent ook iedere sector en ieder bedrijf uitdagingen. Als overkoepelend netwerk heeft Crossroads Limburg zicht op wat er speelt en waar de krachten van de regio zitten, maar ook waar we samen dingen kunnen verbeteren.

We bevinden ons in een bruisende regio vol ambitie en innovatie, waar de maakindustrie een groot aandeel in heeft. Niet alleen op regionaal niveau, maar ook internationaal behoren we tot de top. Lucien gelooft dat met samenwerking en de juiste verbindingen de regio nog meer versterkt kan worden. Hij gaat hier dan ook graag met ondernemers over in gesprek, om hier vervolgens ook écht werk van te maken. Zo zijn er inmiddels drie alliantieprojecten binnen Crossroads gestart:

  • Mega Magnetron van Sudreyso Group BV

De Mega Magnetron van Sudreyso Group maakt chips, popcorn en poeder uit groente, fruit, vlees, vis of zuivel. Onlangs heeft Sudreyse Group een subsidie van 50.000 euro uit het Innovatiefonds mogen ontvangen voor de ontwikkeling van deze Mega Magnetron.

  • Zonnepanelen boven gewassen van Hayberries

Op bestaande blauwe bessen velden in Broekhuizen is Hayberries bezig met een pilot voor meervoudig duurzaam gebruik van landbouwgrond. Hayberries onderzoekt of blauwe bessen onder transparante zonnepanelen kunnen groeien.  Dit project is echter onderdeel van een groter concept. Het gaat hierbij over duurzame gelaagde opwekking van energie op landbouwgrond, vernieuwing in verdienmodellen voor primaire producenten en slim en beter watermanagement. Het is dus een project dat eindelijk het concept voedt.

  • Slimme varkensstal van Twan Claessens 

Piglets Treatment System BV wil met partners binnen dit project samenwerken aan een living lab waarbij de ontwikkeling van digitale stalsystemen voor de varkenshouderijen van de toekomst centraal staat. Basis voor dit living lab wordt gelegd met een nieuw systeem; het Health Management System. Dit maakt het mogelijk om Beter, Intelligenter en Gezondheidsgestuurd te boeren op basis van big data en de gezondheid van het varken.

Stuk voor stuk gave voorbeelden van vraagstukken die zich van een beginnend idee tot een concreet project hebben ontwikkeld. Hij ziet het dan ook als eer om hen vanuit zijn rol als programmamanager daadwerkelijk te kunnen helpen met hun business. “Waar ik echt blij van wordt is als we economische voorspoed kunnen realiseren bij een ondernemer van ons netwerk. Die dankzij onze hulp en die van onze partners (zoals LIOF en Brightlands Campus Greenport Venlo) kan groeien en daarmee waarde kan toevoegen aan de Limburgse economie”, aldus Lucien.

Heeft u een vraagstuk, op welk gebied dan ook, dan komen wij graag, geheel vrijblijvend, met u in contact. Lucien staat u graag te woord.

E: [email protected]