Twan Claessens uit Leunen is van oudsher varkensboer, maar heeft de afgelopen jaren het stuur omgegooid. Hij richt zich nu volledig op het ontwikkelen van technologische instrumenten voor de varkenshouderij. Na jaren van innovatie en doorontwikkeling met Piglets Treatment System B.V. is hij gekomen met een nieuw, baanbrekend concept dat de gezondheid van varkens kan lezen door middel van monitoring op afstand: de Animal Vitality Tracker.

Toen Twan in 2017 alles verkocht, was één ding duidelijk: weer varkens gaan houden is geen optie meer. Twan hecht veel waarde aan een maatschappelijk draagvlak, maar zag dat niet voor zich in de rol van een varkenshouder. Naast zijn varkenshouderij heeft hij ook Piglets Treatment System B.V. opgericht, een onderneming die zich richt op innovatieve, technologische ontwikkelingen voor de varkenshouderij. Een van de meest recente ontwikkelingen is de Animal Vitality Tracker, een instrument dat gespecialiseerd is in de monitoring op afstand van het dier. Een soort Fitbit® voor varkens, wat met slimme technologie een individueel gezondheidsprofiel per varken ontwikkeld.

Samenwerking met onderwijs
In samenwerking met HAS Hogeschool is een datasheet ontwikkeld dat gebruikt wordt bij het lezen en begrijpen van de monitorgegevens. Het kan bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe vaak een varken bij de drinkbak staat, waaruit vervolgens opgemaakt kan worden of het varken goed gehydrateerd is of niet, en of het wellicht extra zorg nodig heeft. In de volgende fase van het project wordt de samenwerking met HAS doorgezet en worden er ook nieuwe onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University.

Rol van Crossroads
Crossroads bemiddeld ondernemers zoals Twan bij de verdere ontwikkelingen van projecten. Dit kan door het aandragen van samenwerkingspartners of het bemiddelen met kennis of toegang naar financiële middelen. In dit geval is er via Crossroads een aanvraag voor een startbudget voor fase 1 ingediend bij het innovatiefonds. Om het project op te kunnen schalen ondersteunt Crossroads ook bij het indienen van een aanvraag bij de Regionale Investeringsagenda (RIA). Een aanvraag voor het innovatiefonds of de RIA via Crossroads dient te voldoen aan een aantal criteria waar Lucien Bongers graag meer over vertelt. Neem contact op met Lucien voor meer informatie: 0654105589 of via [email protected]

“Duurzaam ondernemen en op een goede manier met het dier omgaan, dat vind ik belangrijk.” – Twan Claessens

 Twan Claessens aan zijn keukentafel in Leunen