Vorige week was de vierde Economic Development Board bijeenkomst. In tegenstelling tot vorige edities, werd er geen bedrijfsbezoek georganiseerd. Deze keer werd er gesproken over: ‘Hoe kunnen we samen invulling geven aan de economische agenda?’ Sprekers Max Herold en Peter van Hoesel inspireerden de groep.

Voorzitter van de EDB, Ron Coenen, opende de bijeenkomst en vroeg aan de groep: “Hoe kunnen we samen invulling geven aan de economische agenda? Er zijn verschillende visies. Wat speelt er allemaal? Hoe breng je dat samen tot een geheel?” Zijn voorstel: “alles samenbrengen in een open proces, want het is niet alleen van ons, het is van ons allen.” Max Herold en Peter van Hoesel, schrijvers van het boek ‘Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw’ inspireerden ons om daarna zelf aan de slag te gaan.

Open proces, ontwikkelkansen en zelf aan de slag

Max Herold, gespecialiseerd in participatie- en changemanagement, vertelde over hoe hij de methode Open Multi Stakeholder Beleidsontwikkeling (OMSBO) ontwikkeld heeft. ‘Vroeger’ probeerde men problemen op te lossen met één oplossing vanuit de overheid geredeneerd. Vaak bleek de oplossing, in de vorm van regels en wetgeving, niet altijd te werken in de praktijk. Problemen veranderden naar maatschappelijke opgaven. En die maatschappelijke opgaven kun je alleen in en met de samenleving aanpakken. Duidelijk werd: er zijn meer smaken dan alleen maar regels en richtlijnen. Daar kom je alleen achter door met meer dan alleen de ‘usual suspects’ in gesprek te gaan. Max lichtte de ins en outs van de OMSBO-methode toe, waarbij hij mooie praktijkvoorbeelden aanhaalde.

Vervolgens prikkelde Peter van Hoesel, emeritus-hoogleraar toegepast beleidsonderzoek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, ons door een aantal uitgangspunten en ontwikkelkansen mee te geven over de regionale economie. Zo was een van zijn uitgangspunten: Het MKB is innovatiever dan het grootbedrijf. Per medewerker zelfs 2x zo innovatief. Grote bedrijven zijn namelijk sterk afhankelijk van MKB, want die zorgen voor toelevering, distributie en zijn innovatiepartner. Een ontwikkelkans die hij opperde is het inzetten van verbeterconsulenten. Dit zijn experts op een bepaald gebied die je een dag mee laat lopen binnen het bedrijf. Deze verzamelen de verbetervoorstellen over bijvoorbeeld het productieproces, personeel of human capital.

Als laatste mochten de deelnemers van de EDB zelf aan de slag. Met een speciale tool, waar iedereen tegelijk input kan geven en op elkaar kan reageren, werd informatie opgehaald. Daarna zochten we de verdieping op achter die opmerkingen. Ook konden deelnemers aangeven waar ze willen dat de volgende EDB over gaat. Op die manier kunnen we proactief samen bouwen aan de economische agenda en punten aanpakken tijdens de EDB die daadwerkelijk spelen.

Ontwikkelagenda Crossroads 2024-2028

Het open proces is bij Crossroads geen onbekende methode. Om een goede ontwikkelagenda op te kunnen stellen, werd er breed opgehaald. We vroegen de mensen die dagelijks tegen uitdagingen aanlopen, zowel in het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. Als resultaat ligt er nu een ontwikkelagenda met gedragen thema’s. Max Herold begeleidde ons bij dat proces.