Crossroads Limburg en Rabobank slaan handen ineen

Samen versterken van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Noord-Limburg

Crossroads Limburg en Rabobank slaan de handen ineen en zetten zich in om ondernemers te helpen met verdere economische groei, innovatie en circulair ondernemen. Crossroads Limburg doet dit in triple helix verband, Rabobank als coöperatieve bank vanuit haar missie Growing a better world together.

Verbindende samenwerking is een kans voor alle partijen
De doelen en missies van beide organisaties kennen veel gelijke bewegingen en zijn tegelijkertijd complementair aan elkaar. Ondernemers worden geconfronteerd met een wereld die snel verandert, die vraagt om technologische en sociale innovatie en om verregaande vormen van samenwerking. Om in de toekomst succesvol te blijven dient de nadruk niet op de resultaten van de eigen organisatie te liggen, maar op het succesvol zijn van de community en het ecosysteem waarvan je onderdeel uitmaakt.

De samenwerking van beide partijen heeft als doel deze communities in het ecosyteem bij elkaar te brengen en daarin een belangrijke bijdrage te leveren aan innovatie, economische vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt tussen de programmamanagers van Crossroads Limburg en het Business Innovatie Team Limburg van de Rabobank. Samenwerking vindt met name plaats op het gebied van Agendavorming en Onderzoek, met primaire focus op de sectoren: Logistiek, Agrofood, Maakindustrie en de Vrijetijdseconomie.

Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met deze samenwerking: ‘Verbindend samenwerken is wat beide organisaties onderscheidt. Zowel het team van Crossroads Limburg als Rabobank zijn volop bezig met ondernemersvraagstukken. Door onze krachten te bundelen kunnen we deze regio nog beter ten dienste zijn en ondernemers helpen groeien’.

Johan van de Louw, commercieel directeur van Rabobank Venlo e.o.: Crossroads heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, veel kennis en is in staat om het luisterend vermogen om te zetten in daadkracht. Door samen op te trekken om het ondernemersklimaat in de regio te versterken en dezelfde punten op de agenda te zetten, kunnen we ondernemers meer bieden dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg heeft zich ten doel gesteld om als Triple Helix organisatie: ondernemers, de lokale overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Limburg te laten samenwerken op basis van één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda. Binnen deze samenwerking zijn ze de actieve schakel die ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking te versterken en hand in hand te laten gaan.

Over Rabobank
De Rabobank is een maatschappelijke bank en levert een substantiële bijdrage aan het welzijn en de welvaart in Noord Limburg, waarbij ze richt op het versterken van de klant en zijn omgeving, het verdienvermogen én de leefomgeving van lokale gemeenschappen in Noord-Limburg.