Crossroads Limburg en LIOF maken zich samen sterk voor Noord-Limburg

Samen voor een sterk, innovatief Noord-Limburg

Crossroads Limburg en LIOF gaan een partnership aan om krachten te bundelen. Gericht op het leveren van een belangrijke bijdrage aan innovatie, de economische vitaliteit en werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg. Het partnership bouwt voort op en geeft structuur aan reeds bestaande incidentele samenwerking.

Krachtige regio
Noord-Limburg is dé logistieke hotspot van Europa en huisvest een enorme diversiteit aan maakindustrie en dienstverlenende bedrijven. Daarnaast speelt de regio een bepalende rol in het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo als stimulator.

Verbinding versterkt
Ondernemers, onderwijs en overheid worden geconfronteerd met een wereld die snel verandert, die vraagt om technologische en sociale innovatie en om verregaande vormen van samenwerking.
De samenwerking tussen Crossroads Limburg en LIOF heeft dan ook als doel om deze regio, met specifieke aandacht voor de sectoren Logistiek, Maakindustrie en Agrofood, te versterken door verbindingen te leggen binnen en tussen de sectoren. Thema’s zoals innovatie en circulariteit spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor wordt samenwerking opgezocht rondom het initiëren en versneld laten groeien van ondernemersinitiatieven, gezamenlijke events en de gezamenlijke positionering van de regio.

Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, kijkt met vertrouwen vooruit door deze samenwerking: ‘Door samen op te trekken, kunnen we nog meer kansen optimaal benutten en samenwerking realiseren tussen de sectoren. Met als uiteindelijke resultaat samen zorgen voor een sterke, innovatieve regio’.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg heeft zich ten doel gesteld om als Triple Helix organisatie: ondernemers, de lokale overheden en onderwijsinstellingen in Noord-Limburg te laten samenwerken op basis van één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda. Binnen deze samenwerking zijn ze de actieve schakel die ondernemers bij elkaar brengt om innovatie en samenwerking te versterken en hand in hand te laten gaan. www.crossroadslimburg.com

Over LIOF
LIOF is een organisatie van professionals die innovatieve ondernemers in Limburg ondersteunt met advies, netwerk en financiering. Voor elke individuele ondernemer stellen we – vanuit de behoefte van de ondernemer – samen de optimale mix van instrumenten vast. We zijn er voor elke MKB’er met een innovatief idee, een businessplan of een financieringsvraag, én voor (buitenlandse) ondernemers die zich in Limburg willen vestigen. Daarnaast helpen wij ondernemers met grensoverschrijdende samenwerking en internationaal zakendoen. Alles wat we doen, doen we om de BV Limburg, en daarmee Limburg als geheel, economisch sterker te maken. www.liof.nl