Ondernemer in de spotlight: Tjebbe Smit, Océ in Venlo

Océ in Venlo is één van de grootste werkgevers in de regio Noord-Limburg. Het bedrijf bevindt zich momenteel volgens senior vice president Tjebbe Smit in een transitieperiode. Daarmee doelt hij niet zozeer op de aanstaande naamsverandering in Canon Production Printing en de verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor, maar op het feit dat het bedrijf zich met innovatieve producten op andere markten richt.

Bij Océ in Venlo werken tegenwoordig circa 1.700 medewerkers. Zo’n 500 medewerkers die nu nog in het bestaande hoofdkantoor werken verhuizen in juni 2020 naar het even verderop gelegen nieuwe hoofdkantoor. Dat voldoet aan alle moderne eisen, geeft Tjebbe Smit aan. “Het oude kantoorgebouw was op, verouderd. Met de bouw van een nieuw hoofdkantoor toont Canon dat het vertrouwen in ons en in onze toekomst heeft.”

Snelle groei
Een toekomst waarin Océ steeds minder de traditionele printerfabrikant zal zijn die het lange tijd was. Dat is de belangrijke transitie die al een tijd geleden in gang is gezet, zegt Smit. “De traditionele printermarkt krimpt. Daarom stappen we steeds meer over op inkjettechnologie en richten ons daarbij nadrukkelijk op de grafische sector. Het is een markt met een snelle groei en diverse toepassingsmogelijkheden zoals het printen op bijvoorbeeld textiel, behang of tegels.” En waar steeds meer sprake is van grote oplages, geeft hij aan. “Daarom bouwen we machines die vele duizenden vellen per uur kunnen printen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.” Ook het 3d-printen heeft de aandacht bij Océ, merkt Smit op, “maar daarin zijn we volgend, terwijl we met inkjet leidend willen zijn”.

Uitwisselen
Naast senior vice president bij Océ is Tjebbe Smit ook nauw betrokken bij Techno Valley, een initiatief om de maakindustrie te promoten, en Crossroads Limburg, waar hij als vice-voorzitter deel uitmaakt van het dagelijks bestuur. Crossroads Limburg heeft als doel de gehele bedrijvigheid in Noord- en Midden-Limburg te promoten en beter te laten samenwerken. Want er is wel het een en ander te winnen, vindt Smit. “We moeten meer dingen samen doen, meer samen ideeën bedenken. We kennen elkaar wel, maar meestal niet goed genoeg.” Crossroads Limburg wil dat veranderen, stelt hij. “Ondernemers moeten elkaar, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs, vaker ontmoeten, samenwerking zoeken en zo spin off genereren. Door ideeën uit te wisselen kun je elkaar versterken, iets voor elkaar betekenen. Dat is wat deze regio nodig heeft. Wij als Océ zijn een boegbeeld en daar zijn we trots op. Maar dat mogen allemaal die mooie mkb-bedrijven eveneens zijn.”

Verzilveren
Bij al die bedrijven liggen volop carrièrekansen voor jong talent, merkt Smit op. Hij wijst vervolgens op de kwaliteit van de regio, waar het eveneens aangenaam wonen is. “We liggen bovendien in het hart van Europa, wat veel kansen biedt.” Aan het verzilveren van die kansen wil Crossroads Limburg volgens Smit volop meewerken. Dat gebeurt aan de hand van enkele speerpunten: circulariteit, new technologies zoals robotisering en IT en continue procesverbetering. “Er is bij het bedrijfsleven zoveel kennis en kunde aanwezig, dat moeten we nog beter inzetten. En daarbij nauw samenwerken met het onderwijs zodat getalenteerde jongeren hier hun uitdagingen gaan zoeken. Dat traject hebben we nu met Crossroads Limburg ingezet en dat zal de komende tijd steeds nadrukkelijker zichtbaar worden.”

 

Dit interview is onderdeel van een serie waarbij onderscheidende en innovatieve ondernemers uit de regio aan het woord komen. Deze ondernemers dienen als bewijslast voor de kracht en verscheidenheid van ondernemend Noord-Limburg. Als Crossroads Limburg, de triple-helix organisatie die de brug vormt tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Limburg, bieden wij deze ondernemers door middel van deze uitgave een podium om zo ook andere ondernemers te inspireren.