In de gemeente Venlo is de onzekerheid onder ondernemers goed te voelen. Het sluiten van alle horeca gelegenheden, het wegvallen van werk voor grote en kleine ondernemers en het verdwijnen van opdrachten voor ZZP‘ers zorgt voor een grote druk op de Venlose samenleving. Deze druk en onzekerheid wordt door de gemeente Venlo en de direct betrokken belangenverenigingen herkend en erkend. Er wordt daarom ook vanaf morgenochtend 19 maart een ondernemersloket geopend voor alle ondernemers in Venlo. Via [email protected] of via het centrale nummer 14 0 77 is het loket bereikbaar.

Ondernemersloket vanaf morgen geopend
Dit ondernemersloket is voor alle ondernemers van de gemeente Venlo. Er wordt ondersteund bij vragen over de onderneming en de maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. Indien nodig wordt er een bezoek gebracht en worden vragen persoonlijk afgehandeld.

Zo wordt er gewezen op alle landelijke maatregelen en mogelijkheden, en hoe deze te vinden. Ook worden er extra gesprekken met ondernemerscollectieven gevoerd om de continue wijzigende situatie te monitoren en waar mogelijk te ondersteunen.

Wethouder Erwin Boom: ‘Het is goed om te zien dat in deze lastige tijd alle partijen de handen inéén slaan. Ondernemerscollectieven en belangengroepen werken nu zij aan zij met de gemeente om juiste informatie te stroomlijnen en elkaar te helpen waar mogelijk. De kracht zit hem nu in de collectiviteit en samen optrekken in deze. Als gemeente willen we dan ook zo goed mogelijk faciliteren naar de landelijke maatregelen.‘

Lokale lasten
Daarnaast zijn er een aantal lokale maatregelen die de ondernemer direct kunnen ontlasten. Via het BSGW kan op individuele basis een opschorting verzocht worden voor uitstel van betaling voor de lokale belastingen. Ook het BSGW is druk doende dit centraal te coördineren. De gemeente zal daarnaast kijken naar de eigen openstaande verplichtingen bij lokale ondernemers en de mogelijkheden om deze vervroegd te betalen. Op de site van de gemeente Venlo is – specifiek voor ondernemers-  informatie te vinden welke de komende dagen aangevuld gaat worden met aanvullende informatie, tips en veel gestelde vragen.

Wethouder Roest:’Voor ondernemers die nu of op korte termijn liquiditeitsproblemen krijgen werken we achter de schermen hard aan oplossingen. Zo kijken we momenteel naar mogelijke uitstel voor al onze lokale belastingen en voeren we hierover o.a. gesprekken met het BSGW.”

Samenwerkingen
Vanuit Venlostad.com, BIZ Tegelen, BIZ Blerick, Ondernemend Venlo, Koninklijke Horeca Nederland en MKB Limburg, worden diverse acties en maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Zo verzorgt het MKB vanaf vanmiddag een Webinar over alternatieve mogelijkheden binnen het ondernemerschap, en worden via de facebookpagina www.facebook.com/HorecaHelpt tips uitgewisseld. Ook hiervoor werkt de gemeente samen met Venlo Partners aan een integrale informatievoorziening. Zodra deze voorhanden is zal dit vermeld worden op de gemeentelijke site.

Ook voor de gemeente Venlo, de ondernemersverenigingen en -belangorganisaties, maar vooral ook voor alle ondernemers in Venlo zijn dit uitzonderlijke tijden die om uitzonderlijke maatregelen vragen. Met informatie die dagelijks verandert werkt de gemeente met alle partijen om in gesprek blijven met de ondernemers en waar nodig ondersteuning en begeleiding te bieden

Ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het ondernemersloket, wat per 19.03.2020 geopend zal zijn. Het ondernemersloket is te bereiken via het mailadres: [email protected] of via telefoonnummer 14 0 77.

Overige informatie is vanaf morgen beschikbaar op www.venlo.nl/informatie-coronavirus.