Research Group Business Innovation (Fontys Hogeschool, Venlo) en Crossroads Limburg, hebben de handen ineengeslagen en zijn een samenwerking aangegaan. Want, wat kan je beter doen dan werken met studenten die bovenop de nieuwe ontwikkelingen en materie zitten? Wat kan je beter doen dan gebruik maken van regionale partners om zowel hen, jezelf als de regio verder te helpen? Het is een win-win situatie, en die smaakt naar meer!

 

Partnership Crossroads x Research Group

‘Onze’ Lucien Bongers (programma manager maakindustrie) heeft begin dit jaar een afstudeercasus ingediend bij Research Group Business Innovation van Fontys Hogeschool in Venlo, onder leiding van Jean Louis Steevensz (PhD). De titel en sub-titel luiden: “First steps towards a greener future – The incorporation of sustainability into the business model of manufacturing companies in the region North-Limburg”, geschreven door Alexander Drabben en begeleid door Dr. Devrim Y. Eskiyerli. Wij zijn enorm blij met de accurate resultaten van het onderzoek en willen dan ook aandacht vestigen aan de potentie die deze studenten bezitten.

 

De onderzoeksgroep maakt deel uit van het lectoraat Business Innovation en bestaat uit docent/onderzoekers aangevuld met student assistenten, stagiaires en afstudeerders.

“Door je als student aan te sluiten bij deze groep, komt je in aanmerking voor specifieke en doelgerichte afstudeercasussen in het genoemde thema.”, aldus Jean-Louis. “Ze moeten solliciteren voor een plek binnen de onderzoeksgroep en op basis van gesprekken en een motivatiebrief kunnen we beslissen of de student geschikt is voor een casus.”, aldus Jean Louis, hoofd van het lectoraat Business Innovation.

 

Toekomst

Zowel Crossroads als de onderzoeksgroep Business Innovation hebben beiden hart voor de regio en beiden de ambitie om zo veel mogelijk kennis en kunde te delen om de regio te laten groeien. De onderzoeksgroep ziet het dan ook voor zich om met méér bedrijven uit Noord-Limburg samen te werken en om ook over de grens te gaan. Actuele thema’s als circulariteit en circulaire economie, innovatie van businessmodellen naar een circulair model zijn ‘trending’ en vragen tegenwoordig om veel aandacht. Voor deze vragen een meer omtrent business innovatie, kan je bij Research Group Business Innovation terecht.

 

Wordt partner!

Ze hebben je nodig als partnerbedrijf! Want zonder opdracht, geen oplossingen! Wat wil je nog meer dan werken met studenten die het dichtst bij het vuur zitten als het gaat om de meest actuele ontwikkelingen en nieuwste technieken? Het biedt een uitstekende kans voor deze studenten én het levert de antwoorden op prangende vragen die een bedrijf verder kunnen helpen met groeien en innoveren.

 

Heb jij een casus, vraag, opdracht of andere mogelijkheid in gedachten om de samenwerking met deze gemotiveerde studenten aan te gaan? Neem dan contact op met Research Group Business Innovation door een mail te sturen naar [email protected].