Voor toekomstige werknemers is het opdoen van ervaring middels stages of leerbanen van essentieel belang. Door de corona crisis is er echter een tekort. Het SBB heeft daarom landelijk een actieplan stages en leerbanen opgesteld om te zorgen voor voldoende stages en bpv-plekken voor MBO studenten (incl. werkenden en werkzoekenden die een MBO opleiding volgen). Er wordt stageplekken gezocht voor meer dan 13.000 mbo-studenten.

MBO-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. SBB haalde deze cijfers op bij de MBO-scholen en het meldpunt Stagetekorten.

Passende oplossing
SBB werkt er met leerbedrijven en de scholen hard aan om voor elke student een passende oplossing te vinden. Ze inventariseren bij scholen hoe het gaat met stages en leerbanen voor de studenten en actualiseren deze beelden voortdurend. In korte tijd hebben bijna alle MBO-scholen gereageerd. Voor de studenten die nu een stage of leerbaan nodig hebben, zoekt SBB samen met de scholen naar een passende oplossing bij erkende leerbedrijven in de regio.

Voor meer informatie hierover klik hier.

Crossroads Limburg draagt dit initiatief een warm hart toe en brengt de oproep voor stageplekken/leerbanen dan ook graag onder de aandacht.

Over SBB
Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.