© De Limburger

Noord-Limburg moet in 2023 in meer dan één opzicht de gezondste regio van Nederland zijn. In totaal is daarvoor 40 miljoen euro aan investeringen noodzakelijk waarmee zeven zogenoemde icoonprojecten uit de grond gestampt moeten worden.

Die ambitie spreken de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel, Bergen, Gennep en Mook en Middelaar uit in een investeringsagenda. Dat document wordt vrijdagavond aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg aangeboden. Ze hopen de provincie daarmee vast warm te maken om de komende jaren een deel van de 40 miljoen euro aan investeringen voor haar rekening te nemen naast het nog niet vastgestelde deel dat andere investeerders en de gemeenten zelf zullen neerleggen.

Programma
De acht Noord-Limburgse gemeenten willen met de investeringen de gezondste regio van Nederland worden. Het woord gezond betekent in dit geval meer dan gezonde voeding of gezond leven; het is een allesomvattend programma waarbij de regio op het gebied van ondernemen, gezondheid, toerisme, landbouw, logistiek en energie ‘gezonder’ moet worden.

Onderzoekinstituten
Onder de icoonprojecten zit onder meer het verder ontwikkelen van de Brightland Campus Greenport Venlo. Hier moeten volwaardige onderzoekinstituten gerealiseerd worden rondom thema’s veilige en gezonde voeding en het ‘boeren’ van de toekomst.

Ondermijning
Voor de agrarische sector moeten er bovendien miljoenen komen om boerenbedrijven qua stroom, stofuitstoot en afval duurzamer te maken. Ze krijgen ook meer hulp om bedrijven financieel op orde te krijgen of juist te laten stoppen. Tot slot moet leegstand op het platteland regionaal aangepakt worden om onder meer criminele activiteiten op zulke plekken (ondermijning) te voorkomen.

Werfbureau
Daarnaast willen de gemeenten – met het oog op de door de vergrijzing krimpende beroepsbevolking – ervoor zorgen dat werkzoekenden in de regio met opleidingen, begeleiding en een regionaal werfbureau snel gepast werk hebben. Door de regio beter te promoten moeten er bovendien meer jongeren alsook toeristen gelokt worden.

Energie
Tot slot willen de gemeente ook met het oog op duurzame energie meer met elkaar gaan samenwerken. Gedacht wordt daarbij aan gemeentegrensoverschrijdende projecten. Leidend voorbeeld daarbij is energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen, een groot gebied waar meerdere initiatieven voor het winnen van zonne- en/of windenergie mogelijk zijn. Ook de CO2-uitstoot moet worden aangepakt. Daarbij wordt gekeken of de huidige shuttledienst op Greenport Venlo regionaal kan worden: werknemers van grotere bedrijven worden dan vanaf haltes dichtbij huis met de bus van en naar en hun werkgever vervoerd.