“Velen vragen mij wat ik denk over Brexit, hoe het zal aflopen”, begint van Rompuy zijn verhaal tijden Masterclass Brexit op 28 februari. “De waarheid is dat we het niet weten en dat de belangrijkste actoren in de UK het evenmin weten.” De onzekerheid en onwetendheid houdt iedereen bezig en maakt het vooral heel lastig. Krijgen we een harde brexit? Of wordt het toch een zachte landing? Van Rompuy verwacht het laatste. Hoe deze zachte brexit eruit ziet kent ook nog verschillende mogelijkheden. Van Rompuy beschrijft het als een echtscheiding; de EU en UK gaan uit elkaar, en zijn in gesprek over onder welke voorwaarden ze afscheid van elkaar nemen. Maar hoe ziet de relatie er na de scheiding uit? Na de brexit komen we terecht in een transitieperiode met onderhandelingen over de toekomst. Deze onderhandelingen kunnen nog maanden, of zelfs jaren duren. Helaas voor de ondernemers kunnen ze daarom nog een lange onzekere periode verwachten. “Prepare for the worst, hope for the best”, aldus van Rompuy.