Download hier de factsheet

Samen komen we verder. Zodoende is er tussen Circulair Design Group en Crossroads Limburg als verbindende partij binnen een Triple Helix een project opgezet om in multidisciplinair verband nieuwe product- en dienstconcepten te ontwikkelen. Voor de ondernemers een concrete stap naar mogelijk nieuwe business, voor Crossroads Limburg helpt dit om inzicht te krijgen in bedrijfsoverstijgende thema’s die interessant zijn voor versterking van de economische positie van de gehele regio. Zo kunnen cross-overs met andere domeinen gemaakt worden.

Als resultaat van deze sessie zijn verschillende clusters, zoals Diensten, Materialen, Energietransitie, Systemen en Energieopslag, ontstaan die actief gaan samenwerken om hun ideeën uit te werken.