Voor ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk is de kans groot dat ze te maken krijgen met de gevolgen van Brexit. Om deze ondernemers steun te bieden wordt door het RVO subsidie aangeboden voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor de onderneming. Deze zogenaamde Brexit-vouchers hebben een waarde van maximaal €2.500.

Brexit Impact Scan
De Brexit kan iedere ondernemer raken. Om de mogelijke impact van de Brexit in kaart te brengen heeft het RVO de Brexit Impact Scan ontwikkelt. Met deze scan wordt op basis van een aantal vragen de impact voor de onderneming inzichtelijk gemaakt. De uitkomst van de scan helpt de ondernemer met de voorbereidingen en laat zien waar hij bij stil moet staan om de gevolgen te beperken. Ook wanneer de Brexit in eerste instantie weinig impact lijkt te hebben adviseert het RVO iedere ondernemer de scan te doorlopen. Hiermee worden namelijk ook onvermoede effecten ontdekt. Het RVO roept dan ook iedereen op de Impact Scan te verspreiden.

Brexit-voucher
Wanneer blijkt dat een bedrijf gevolgen gaat ondervinden kan het een Brexit-voucher aanvragen. Een Brexit-voucher kan worden aangevraagd voor; het advies over alternatieve marketen voor de export en/of invoer van goederen en diensten en het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten. De voucher heeft een maximale waarde van €2.500 en dient als vergoeding van 50% van de werkelijke kosten.

Masterclass Brexit
Tijdens de succesvolle Masterclass Brexit op 28 februari sprak Niek Alofs, projectadviseur van RVO, met de aanwezige ondernemers over de impact scan en Brexit-vouchers. Hij benadrukte nogmaals het belang voor ondernemers om op Brexit voorbereid te zijn en op welke manier de Brexit Impact Scan en Brexit-voucher hierop in kan spelen. Deze woorden sloten naadloos aan op de presentaties van o.a. voormalig voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, en topadvocaten Erik de Bie en Marijn Bodelier van Greenberg Traurig.

Voor meer informatie over de Brexit-vouchers zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers.